Numerické myšlení (Czech only)

Racionale

Numerické myšlení předpokládá dosažení myšlenkové úrovně abstraktních operací (J. Piaget), tj. schopnost „uvažovat v číslech“, nikoli s nimi pouze manipulovat. Vyžaduje rovněž numerickou představivost, související zejména se schopností operativně si vybavit strukturu uspořádání množiny reálných čísel (čísla kladná, záporná, zlomky, čísla větší, menší apod.). Skupiny čísel ve spojení s vhodnými operacemi mohou vykazovat určité zákonitosti, které lze při dobře vyvinutém numerickém myšlení spojeném s dobrou numerickou představivostí odhalit prakticky bez počítání i bez znalosti odpovídajících pojmů z teorie čísel.

Vedle schopností a úrovně myšlení charakterizovaných výše nejsou třeba žádné specifické znalosti a dovednosti.

Typy položek:


Pro usnadnění orientace v jednotlivých úlohách jsme přidali tyto navigační prvky:

Correct Pokud ikonka po kliknutí zabliká, vybrali jste správnou odpověď!

Wrong V případě, že jste vybrali špatnou odpověď, ikonka se odmítavě zatřese.

Hide Velmi efektivním způsobem řešení úlohy je eliminace nesprávných odpovědí. Pokud některou odpověď identifikujete jako nesprávnou, můžete ji schovat.

Show Tato ikonka vrátí všechny schované odpovědi a zároveň zobrazí návod na vyřešení úlohy.