Centrum univerzitního sportu

Začlenění pracoviště ve struktuře

Ústav výpočetní techniky MU s využitím ArcGIS Server, CEDA a Geodis | Copyright © 2016
Masarykova univerzita
Fakulta sportovních studií
Centrum univerzitního sportu
Korespondenční adresa: Kamenice 753/5, 625 00 Brno
Sídlo:tělocvična, areál Údolní 3, Brno-město, Brno
umístění a doprava    fotogalerie
Telefon:549 49 2050, 2055
E-mail:cus@fspsdotmunidotcz
WWW:odkaz do nového oknahttp://www.fsps.muni.cz/cus/

Vedoucí pracoviště:
PaedDr. Věra Večeřová