Department of Social Sciences and Sport Managament

Total number of projects in 2015: 3


Metody osobnostního rozvoje z oblasti aplikovaných pohybových aktivit u osob se speciálními potřebami pro efektivnější uplatnění na trhu práce (ROZV/20/FSpS/13/2015)
MU Investigator:Mgr. Dagmar Heiland Trávníková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:4/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Posilování projektově orientované výuky (ROZV/20/FSpS/04/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:4/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Trs předmětů psychologických v kontextu kinantropologie na FSpS (MUNI/FR/1774/2014)
MU Investigator:Prof. PhDr. Hana Válková, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more