Department of Social Sciences and Sport Managament

Total number of projects in 2016: 5


Mezigenerační kontext mezi prarodiči a vnoučaty se speciálními potřebami v zemích s různým sociokulturním pozadím (0475/2015)
MU Investigator:Mgr. Dagmar Heiland Trávníková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:7/2015 - 6/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / AKTION Czech Republic - Austria (Education only)
more
Příprava studijního materiálu „ Případové studie pro výuku předmětu Personální management ve sportu v anglickém jazyce“ (MUNI/FR/1613/2015)
MU Investigator:Ing. Jana Nová, PhD., MBA
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / MU Development Fund
more
Speciální regionální olympiáda 2016 (JMK/040154/2016)
MU Investigator:Mgr. Milena Strachová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:5/2016 - 5/2016
Investor/Programme:South-Moravian Region / Other grant projects excluding research and development
more
Účinky Evropských fondů využitých pro rozvoj sportovních zařízení na místní úrovni v ČR (ROZV/24/FSpS/02/2016)
MU Investigator:Ing. Jana Nová, PhD., MBA
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Vybrané socioekonomické faktory, limitující zapojení mladých sportovců do organizovaného sportovního procesu v klubech (MUNI/A/1451/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. Ing. Jiří Novotný, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more