Katedra společenských věd a managementu sportu

Začlenění pracoviště ve struktuře

Ústav výpočetní techniky MU s využitím ArcGIS Server, CEDA a Geodis | Copyright © 2016
Masarykova univerzita
Fakulta sportovních studií
Katedra společenských věd a managementu sportu
Korespondenční adresa: Kamenice 753/5, 625 00 Brno
Sídlo:budova A33, areál Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 753/5, Brno
umístění a doprava    fotogalerie
Telefon:549 49 8661
Fax:549 49 2020
E-mail:ksvs@fspsdotmunidotcz
WWW:odkaz do nového oknahttp://www.fsps.muni.cz/ksvs/

Vedoucí pracoviště:
Mgr. Milena Strachová, Ph.D.