Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D.

Personal photo

 

First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 42 records, displayed 1 - 30

 
2015

SKOTÁKOVÁ, Alena - SVOBODOVÁ, Lenka - VACULÍKOVÁ, Pavlína.
An intervention movement program aimed on prevention of falls of people at the period of seniority - case study. 2015. ISBN 978-9940-569-12-9.


more

 

book coverSVOBODOVÁ, Lenka - VACULÍKOVÁ, Pavlína - HLAVOŇOVÁ, Zuzana - SKOTÁKOVÁ, Alena - ČIHOUNKOVÁ, Jitka - BUGALA, Martin - KOLÁŘ, Jan - KUBÍKOVÁ, Zdeňka - KOLÁŘ, jan - ČERNÁ, Libuše - CACEK, Jan.
Trendy v realizaci pohybove aktivity dětí mateřských škol a 1. stupně základních škol. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 96 pp. ISBN 978-80-210-7877-2.


more

 
2014

HEDBÁVNÝ, Petr - CACEK, Jan - SVOBODOVÁ, Lenka.
Anthropometric characteristics in Czech elite female gymnasts. In Special Issue; Supplementary Issue: 8th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference, 5-7 December 2013. Alicante : University of Alicante, 2014. nestránkováno-2 pp. 2013, Szombathely, Maďarsko.


more

 

SVOBODOVÁ, Lenka.
Didaktika gymnastiky a tance. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 34 pp. ISBN 978-80-210-7313-5.


more

 

SVOBODOVÁ, Lenka.
Gymnastická příprava. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 24 pp. ISBN 978-80-210-7315-9.


more

 

book coverSVOBODOVÁ, Lenka.
Struktura sportovního výkonu při skocích na trampolíně. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 2 pp. 1. ISBN 978-80-210-6695-3.


more

 

SVOBODOVÁ, Lenka.
Struktura sportovního výkonu při skocích na trampolíně - skripta v PDF ke stažení. Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2014. 2 pp. 1. ISBN 978-80-210-6856-8.


more

 
2013

book coverŠIMBEROVÁ, Dagmar - SVOBODOVÁ, Lenka - VACULÍKOVÁ, Pavlína - SKOTÁKOVÁ, Alena - SEBERA, Martin.
ANALÝZA PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK Z GYMNASTIKY NA FAKULTU SPORTOVNÍCH STUDIÍ MASARYKOVY UNIVERZITY. In Společenský význam gymnastiky, tance a úpolů. Brno : Masarykova univerzita, 2013. Neuveden, ISBN 978-80-210-6290-0, pp. 17-29.


more

 

book coverSVOBODOVÁ, Lenka - SKOTÁKOVÁ, Alena - VACULÍKOVÁ, Pavlína - ŠIMBEROVÁ, Dagmar.
EFEKT INTERVENČNÍHO PROGRAMU NA VYBRANÉ KONDIČNÍ A KOORDINAČNÍ SCHOPNOSTI Z HLEDISKA PREVENCE PÁDŮ U OSOB V OBDOBÍ SENIA (PŘÍPADOVÁ STUDIE). In Společenský význam gymnastiky, tance a úpolů. Brno : Masarykova univerzita, 2013. Neuveden, ISBN 978-80-210-6290-0, pp. 49-61.


more

 

VACULÍKOVÁ, Pavlína - SKOTÁKOVÁ, Alena - SVOBODOVÁ, Lenka.
Inclusion of excercises to strenghten the deep stabilization system to physical education at primary and secondary schools. 2013. ISBN 978-80-210-6439-3.


more

 

SKOTÁKOVÁ, Alena - SVOBODOVÁ, Lenka - VACULÍKOVÁ, Pavlína.
The level of gymnastic skills of pupils at basic schools in Brno. 2013. ISBN 978-80-210-6439-3.


more

 

book coverSKOTÁKOVÁ, Alena - SVOBODOVÁ, Lenka - VACULÍKOVÁ, Pavlína.
VYUŽITÍ TANEČNÍ POHYBOVÉ TERAPIE V LEKCÍCH GYMNASTICKÝCH A TANEČNÍCH DISCIPLÍN. In Společenský význam gymnastiky, tance a úpolů. Brno : Masarykova univerzita, 2013. Neuveden, ISBN 978-80-210-6290-0, pp. 30-46.


more

 

book coverVACULÍKOVÁ, Pavlína - SKOTÁKOVÁ, Alena - SVOBODOVÁ, Lenka - ŠIMBEROVÁ, Dagmar.
VZTAH UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL KE GYMNASTICKÝM DISCIPLÍNÁM. In Společenský význam gymnastiky, tance a úpolů. Brno : Masarykova univerzita, 2013. Neuveden, ISBN 978-80-210-6290-0, pp. 65-83.


more

 

book coverVACULÍKOVÁ, Pavlína - SKOTÁKOVÁ, Alena - SVOBODOVÁ, Lenka - ŠIMBEROVÁ, Dagmar.
Vztah učitelů tělesné výchovy základních škol k výuce úpolů. In Společenský význam gymnastiky, tance a úpolů. Brno : Masarykova univerzita, 2013. neuveden, ISBN 978-80-210-6290-0, pp. 84-95.


more

 

SVOBODOVÁ, Lenka - VACULÍKOVÁ, Pavlína - SKOTÁKOVÁ, Alena.
Weight training for childred and youth. 2013. ISBN 978-80-210-6439-3.


more

 
2012

SEBERA, Martin - KUBECOVÁ, Michaela - SVOBODOVÁ, Lenka - HEDBÁVNÝ, Petr.
3D biomechanická analýza přemetu vpřed. Physiotherapia Slovaca, Trnava, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovakia. ISSN 1338-1601, 2012, vol.  2, no. 2012, 2, pp. 60-71.


more

 

ŠIMBEROVÁ, Dagmar - SVOBODOVÁ, Lenka - VACULÍKOVÁ, Pavlína - SKOTÁKOVÁ, Alena.
Analýza přijímacích zkoušek z gymnastiky na FSpS. 2012.


more

 

ŠIMBEROVÁ, Dagmar - SVOBODOVÁ, Lenka - VACULÍKOVÁ, Pavlína - SKOTÁKOVÁ, Alena.
ANALÝZA PŘÍJÍMACÍCH ZKOUŠEK Z GYMNASTIKY NA FSpS MU. In Intervenční programy gymnastiky, sborník příspěvků z vědeckého semináře Kinantropologie konaného 25. 9. 2012. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, katedra gymnastiky, 2012. ISBN 978-80-86317-97-7, pp. 96-106. 25.9.2012, Praha.


more

 

SVOBODOVÁ, Lenka - SKOTÁKOVÁ, Alena - VACULÍKOVÁ, Pavlína - ŠIMBEROVÁ, Dagmar.
EFEKT INTERVENČNÍHO PROGRAMU NA VYBRANÉ KONDIČNÍ A KOORDINAČNÍ SCHOPNOSTI Z HLEDISKA PREVENCE PÁDŮ U OSOB V OBDOBÍ SÉNIA (PŘÍPADOVÁ STUDIE). In Intervenční programy gymnastiky, sborník příspěvků z vědeckého semináře Kinantropologie konaného 25. 9. 2012. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, katedra gymnastiky, 2012. ISBN 978-80-86317-97-7, pp. 32-42. 25.9.2012, Praha.


more

 

VACULÍKOVÁ, Pavlína - SVOBODOVÁ, Lenka - ŠIMBEROVÁ, Dagmar - KOLAJOVÁ, Martina.
Folk dance as a part of life style. Studia sportiva, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1802-7679, 2012, vol. 2011/5, no. 3, pp. 233-236.


more

 

VACULÍKOVÁ, Pavlína - SVOBODOVÁ, Lenka - SKOTÁKOVÁ, Alena - ŠIMBEROVÁ, Dagmar.
Komparace výsledků přijímacích zkoušek z gymnastických disciplín pro akademický rok 2010/2011 a 2011/2012. Studia sportiva, Brno, Fakulta sportovních studií MU. ISSN 1802-7679, 2012, vol. 2012/6, no. 2, pp. 100-106.


more

 

SKOTÁKOVÁ, Alena - SVOBODOVÁ, Lenka - VACULÍKOVÁ, Pavlína.
VYUŽITÍ TANEČNÍ POHYBOVÉ TERAPIE V LEKCÍCH GYMNASTICKÝCH A TANEČNÍCH DISCIPLÍN. In Intervenční programy gymnastiky, sborník příspěvků z vědeckého semináře Kinantropologie konaného 25. 9. 2012. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, katedra gymnastiky, 2012. ISBN 978-80-86317-97-7, pp. 83-96. 25.9.2012, Praha.


more

 

SKOTÁKOVÁ, Alena - SVOBODOVÁ, Lenka - VACULÍKOVÁ, Pavlína.
Využití taneční pohybové terapie v lekcích gymnastických a tanečních disciplín. 2012.


more

 

VACULÍKOVÁ, Pavlína - SKOTÁKOVÁ, Alena - SVOBODOVÁ, Lenka - ŠIMBEROVÁ, Dagmar.
VZTAH UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL KE GYMNASTICKÝM DISCIPLÍNÁM. In Intervenční programy gymnastiky, sborník příspěvků z vědeckého semináře Kinantropologie konaného 25. 9. 2012. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, katedra gymnastiky, 2012. ISBN 978-80-86317-97-7, pp. 106-121. 25.9.2012, Praha.


more

 

VACULÍKOVÁ, Pavlína - SVOBODOVÁ, Lenka - SKOTÁKOVÁ, Alena - ŠIMBEROVÁ, Dagmar - NEJEDLÁ, Lenka.
Vztah učitelů základních škol ke gymnastickým disciplínám. 2012.


more

 

VACULÍKOVÁ, Pavlína - SVOBODOVÁ, Lenka - ŠIMBEROVÁ, Dagmar.
Základní gymnastika I. 2012.


more

 
2011

VACULÍKOVÁ, Pavlína - SVOBODOVÁ, Lenka - ŠIMBEROVÁ, Dagmar - HONKOVÁ, Kristýna.
Anylýza vztahu rytmické realizace a rytmické percepce v tanečním sportu. Studia sportiva, Brno, Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity. ISSN 1802-7679, 2011, vol. 2011/5, no. 2, pp. 43-49.


more

 

REGULI, Zdenko - SVOBODOVÁ, Lenka.
Česká verze diagnostiky strachu z pádů u seniorů - FES-I (Falls Efficacy Scale International). Studia sportiva, Brno, FSpS MU. ISSN 1802-7679, 2011, vol. 5, no. 2, pp. 5-12.


more

 

SVOBODOVÁ, Lenka - ŠIMBEROVÁ, Dagmar - KOPŘIVOVÁ, Jitka.
Efekt intervenčního programu na vybrané kondiční a koordinační schopnosti u sledovaných jedinců v období sénia (případová studie). Studia sportiva, Brno, Fakulta sportovních studií MU. ISSN 1802-7679, 2011, vol. 2011/5, no. 1, pp. 117-124.


more

 

VACULÍKOVÁ, Pavlína - SVOBODOVÁ, Lenka - ŠIMBEROVÁ, Dagmar - KOLAJOVÁ, Martina.
Folkl dance as a part of life style. Studia sportiva, Brno, FSpS MU. ISSN 1802-7679, 2011, pp. 233-236.


more

 
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 42 records, displayed 1 - 30