Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.

Photo not published

 

Person Identification
 • Alena Skotáková, 29.5.1977 Brno, 2 children
Workplace
 • Division of Gymnastics - Department of gymnastics and combatives - Faculty of Sports Studies, Kamenice 5, Brno, 625 00
Employment Position
 • asistent
Education and Academic Qualifications
 • 2004 - Ph.D. field Kinanthropology on Faculty of Sports Studies
 • 1995 - 2000 - Pedagogical Faculty of Masaryk University Brno, study field Special pedagogy - Physical Education
 • 1991 - 1995 - Secondary pedagogical school Boskovice, field pedagogy
Employment Summary
 • 2008 - Division of Gymnastics - Department of gymnastics and combatives - Faculty of Sports Studies (asisstent)
 • 2003 - Division of Gymnastics - Department of Sport education - Faculty of Sports Studies
 • 2000 - 2002- external teacher in School of Art (division of Dance and Muzical)
 • 2001 - 2002 external teacher of studio "Žabka" (teacher of aerobics)
 • 2000 - 2001 external teacher of Janáček Academy of Music and Performing Arts (teacher of jazz dance)
 • 1995 - 2006 - external teacher in Private School of Art (teacher of dance)
Pedagogical Activities
 • Teaching in programme of Master's and Bachelor's Studies at the Faculty of Sports Studies in sports and physical education,rhytmic and basic gymnastics, dancing.
Scientific and Research Activities
 • FRVŠ - project 2328/2006 - Inovation of subject Adapted physical activities
 • Grant of Fakulty - Metodic material for sport gymnastics
 • Grant of faculty - Comparative pilot project of level of coorination abilities of visually handicapped children from 14 to 17 year in Poland
 • Cooperation on grant FRVŠ - Education of future teachers of physical education in work with handicapped people (research worker Doc. Kopřivová)
Academical Stays
 • 15.2. - 15.3. 2002 - Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Polsko
 • 6.4. - 30.4. 2002 - Akademia Wychowania Fizycznego we Wroclawiu, Polsko
 • 2003 - Prague - workshop Power Yoga
 • 19. - 23.3. 2003 - Magdeburg (cooperation on an international grant)
 • 11. - 14.9. 2003 - Magdeburg (teaching on special workshop - Power Yoga)
 • 20.7. - 20.8.2005 - National Sports Academy Sophia
Extrauniversity Activities
 • 1996 - member of VSK Brno - European Championship Finland 1996, Euroteam
 • 2001 - present - member KSG Moravská Slavia Brno - European Championship 2002, Euroteam
 • 2001 - present - aerobics fitness instructor
 • Choreography cooperation in theatre 7 a půl, in theatre group ZUŠ Blansko
 • 2009 - present- A member of OS Tandem'
 • 2009 - současnost - externí lektor v Centru tance Brno
Selected Publications
 • SKOTÁKOVÁ, Alena, Petr HEDBÁVNÝ a Lukáš PÁRTL. Úroveň rovnováhových schopností u osob se sluchovým postižením. In Sborník z konference "Šport a zdravie 2008". Nitra: FSpS MU, 2008. 5 s. ISBN 978-80-8094-374-5. info
 • ŠIMBEROVÁ, Dagmar, Alena SKOTÁKOVÁ a Petr HEDBÁVNÝ. Polemika o obsahu talentových přijímacích zkoušek na studijní program TV a sport. In Sport a kvalita života 2008. Brno: FSpS MU, 2008. 4 s. ISBN 978-80-210-4716-7. info
 • SKOTÁKOVÁ, Alena a Pavlína VACULÍKOVÁ. Sportovní aktivity a zájmy osob se sluchovým a tělesným postižením na středních školách. In Sport a kvalita života 2008. 2008. vyd. Brno: FSpS MU, 2008. 7 s. ISBN 978-80-210-4716-7. info
 • SKOTÁKOVÁ, Alena a Kristýna KRUBOVÁ. Boocia jako sport či možnost sociálního uplatnění? In Sport a kvalita života 2007. FSpS MU. Brno: MU, 2007. 5 s. ISBN 978-80-210-4435-7. info
 • KOPŘIVOVÁ, Jitka a Alena SKOTÁKOVÁ. Specifikace tance zrakově postižených. In Sport a kvalita života 2006. Brno: MU, 2006. s. 107-108, 2 s. ISBN 80-210-4145-5. info
 • VACULÍKOVÁ, Pavlína. Metodický materiál na DVD nosiči pro teoretickou přípravu i praktické využití v tréninkových centrech sportovní gymnastiky a během výuky na ZŠ a SŠ. In SKOTÁKOVÁ, Alena a Petr HEDBÁVNÝ. Sport a kvalita života 2006. Brno, Sport a kvalita života. Brno: Masarykova Univerzita, 2006. 3 s. ISBN 80-210-4145-5. info
 • SKOTÁKOVÁ, Alena a Pavlína VACULÍKOVÁ. Zkušenosti s tancem zrakově postižených. In Pohybové aktivity a zdraví člověka. Ústí nad Labem, 2005. s. 118-120. ISBN 80-70077-691-9. info
 • SKOTÁKOVÁ, Alena a Hana BUBNÍKOVÁ. Komparativní studie rytmických schopností u zrakově postižených. Comparative research of rhytm abilities of the visual handicapped people. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Pedagogická fakulta Hradec Králové, 2005. 5 s. ISBN 80-7041-487-1. info
 • HEDBÁVNÝ, Petr, Sylva HŘEBÍČKOVÁ a Alena SKOTÁKOVÁ. Nácvik freestylových dovedností ve snowboardingu. Brno: MU v Brně, 2005. ISBN 80-210-3863-2. info

Last update: 2012/03/20