Assoc. Prof. PaedDr. Jitka Kopřivová, CSc.

Personal photo

 

Vytvoření sítě odborných institucí participujících na boji proti výskytu metabolického syndromu (CZ.1.07/2.4.00/17.0039)
MU Investigator:Mgr. Lenka Dovrtělová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:1/2012 - 12/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
Rozvoj v oblasti pedagogicko-výzkumných aktivit na Katedře společenských věd ve sportu na FSpS MU (CZ.1.07/2.4.00/17.0037)
MU Investigator:Mgr. Dagmar Heiland Trávníková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:6/2011 - 2/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
Vytváření společných studijních programů MU ve spolupráci se zahraničními institucemi (ROZV/CSM1/2013)
MU Investigator:Ing. Dana Petrova
MU Faculty/Unit:Centre for International Cooperation
Project Period:1/2013 - 12/2013
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Zlepšování podmínek pro působení významných zahraničních akademických pracovníků na MU (ROZV/7/2012)
MU Investigator:PhDr. Jan Pavlík
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2012 - 12/2012
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Inovace předmětů Úpoly R a Kompenzační cvičení pomocí multimediální učební opory se zaměřením na zdravotní účinky úpolových cvičení (FRVS/2743/2010)
MU Investigator:PhDr. Michal Vít, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:1/2010 - 12/2010
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / University Development Fund
more
Posilování postavení Masarykova univerzity v mezinárodním kontextu (ROZV/7/2/2010)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Rector's Office
Project Period:1/2010 - 12/2010
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Zapojení významných zahraničních akademických pracovníků do výuky na Masarykově univerzitě (ROZV/7/3/2010)
MU Investigator:PhDr. Jan Pavlík
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2010 - 12/2010
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Budování mezinárodního profilu Masarykovy univerzity (ROZV/7/5/2009)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Rector's Office
Project Period:1/2009 - 12/2009
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Zlepšování podmínek pro působení významných zahraničních akademických pracovníků na Masarykově univerzitě (ROZV/7/6/2009)
MU Investigator:PhDr. Jan Pavlík
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2009 - 12/2009
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Pilotní studie české verze Falls Efficiacy Scale-International (FES-I) (MUNI/51/SV07/2009)
MU Investigator:Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:1/2009 - 12/2009
Investor/Programme:Masaryk University / Programmes funded from the specific research
more
Podpora internacionalizace a přípravy evropských projektů na MU (ROZV/52/2008)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Rector's Office
Project Period:1/2008 - 12/2008
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Central CEEPUS Network in Adapted Physical Activities (CII-CZ-0059-03-0708)
MU Investigator:Assoc. Prof. PaedDr. Jitka Kopřivová, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:9/2007 - 8/2008
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / CEEPUS II
more
Vzdělávání pedagogických pracovníků pro volnočasové aktivity osob se speciálními potřebami (CZ.04.1.03/3.2.15.2/0274)
MU Investigator:Assoc. Prof. PaedDr. Jitka Kopřivová, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:1/2006 - 12/2008
Investor/Programme:Ministry of Labour and Social Affairs of the CR / Other grant projects excluding research and development
more
Central CEEPUS Network in Adapted Physical Activities (CII-CZ-0059-02-0607)
MU Investigator:Assoc. Prof. PaedDr. Jitka Kopřivová, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:9/2006 - 8/2007
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / CEEPUS II
more
Inovation of subject Aplied Physical Education and Sports (FRVS/2328/2006)
MU Investigator:Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:1/2006 - 12/2006
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / University Development Fund
more
Rozvoj, inovace a integrace studijních programů a oborů pro učitele a pracovníky ve školství a vzdělávání (ROZV/183/2005)
MU Investigator:Prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2005 - 12/2005
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Transformation and Development Programmes
more
Pohybová aktivita jako prostředek k optimalizaci psychických a fyzických funkcí v přirozeném procesu stárnutí u osob starších 60 let (MUNI/51/SV08/2004)
MU Investigator:Mgr. Igor Jadvidžák
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:1/2004 - 12/2004
Investor/Programme:Masaryk University / Rector's programme to support MU student's creative work
more
Internacionalizace výuky MU s orientací na zahr. studenty (ROZV/192/2004)
MU Investigator:Prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2004 - 12/2004
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Transformation and Development Programmes
more
Příprava odborníků pro komunikaci v rámci EU (ROZV/38/2003)
MU Investigator:Assoc. Prof. PaedDr. Jitka Kopřivová, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:1/2003 - 12/2003
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Transformation and Development Programmes
more
Cvičení pro zlepšení fyzického i psychického stavu seniorů (MUNI/51/SV10/2003)
MU Investigator:Assoc. Prof. PaedDr. Jitka Kopřivová, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:1/2003 - 12/2003
Investor/Programme:Masaryk University / Rector's programme to support MU student's creative work
more
Zavádění ECTS do výuky - Sociology of sport (MUNI/51/001/2003)
MU Investigator:Assoc. Prof. PaedDr. Jitka Kopřivová, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:1/2003 - 6/2003
Investor/Programme:Masaryk University / Rector's programme to support MU student's creative work
more
Vzdělávání budoucích učitelů TV k práci s handicapovanými (FRVS/0458/2001)
MU Investigator:Assoc. Prof. PaedDr. Jitka Kopřivová, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2001 - 1/2001
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / University Development Fund
more
The Programme of Health-oriented physical Education for educational Projects at Stage I Basic School (RS96058)
MU Investigator:Assoc. Prof. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/1996 - 1/1996
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / R&D Support, Ministry of Education
more