Assoc. Prof. PhDr. Josef Pavlík, CSc.

Personal photo

 

Výzkum silových schopností s využitím Izokinetické dynamometrie (MUNI/A/0894/2013)
MU Investigator:Ing. Tomáš Vodička
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Multimediální výukový materiál Prevence úrazů ve školním prostředí (FRVS/2714/2010)
MU Investigator:Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:1/2010 - 12/2010
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / University Development Fund
more
Výzkum vývoje rovnováhových schopností dospělé populace ve vztahu k jejich pohybové aktivitě (MUNI/51/SV07/2008)
MU Investigator:Mgr. Tomáš Vespalec, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:1/2008 - 12/2008
Investor/Programme:Masaryk University / Rector's programme to support MU student's creative work
more
Hodnocení tělesné zdatnosti střední a starší populace (MUNI/51/SV01/2005)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:1/2005 - 12/2005
Investor/Programme:Masaryk University / Rector's programme to support MU student's creative work
more
Hodnocení tělesné zdatnosti střední a starší populace (MUNI/51/SV01/2004)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:1/2004 - 12/2004
Investor/Programme:Masaryk University / Rector's programme to support MU student's creative work
more
Příprava navazujícího magisterského studijního programu (ROZV/182/2004)
MU Investigator:Assoc. Prof. PaedDr. Renata Klárová, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:1/2004 - 12/2004
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Transformation and Development Programmes
more
Význam tělesné zdatnosti ve vztahu k životnímu režimu populace staršího věku (MUNI/51/SV02/2003)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:1/2003 - 12/2003
Investor/Programme:Masaryk University / Rector's programme to support MU student's creative work
more
Změny vybraných somatických ukazatelů v průběhu horolezecké himalájské expedice v závislosti na energetické bilanci a změnách intenzity zátěže organismu v průběhu expedice (MUNI/51/SV06/2003)
MU Investigator:Mgr. Radek Lienerth
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:1/2003 - 12/2003
Investor/Programme:Masaryk University / Rector's programme to support MU student's creative work
more
Health - preventive activities as a part of educational programs at the second level of basic school (RS98019)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Josef Pavlík, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/1998 - 12/1999
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / R&D Support, Ministry of Education
more