Assoc. Prof. PhDr. Vlasta Vilímová, CSc.

Personal photo

 

Person-Related Identification Information
 • Vilímová Vlasta, dr. 4.4.1946 in Brno, married, 1 child Workplaces
Department
 • Department of Education sport, Faculty of Sports Studies MU
Education and Academic Qualifications
 • 1994: New management assistant professor, department of kinanthropology. Name habilitation thesis: Age particularities and their reflections in people younger school-age children in vytrvalostním performance. Faculty Brno 1989: PhD., Candidate of Educational Sciences. Name a doctoral dissertation: ability to younger pupils of school age. FTVS UK Prague 1980: Mgr., Rigorous test. Title: The issue of the effectiveness of school physical education 1 ZŠ.PdF UJEP degree in Brno 1968: Faculty of Education UJEP in Brno, the field of physical výchvoa - Russian language 1964: Baccalaureate at SVVŠ in Brno
Employment
 • 1975-now: Faculty of Education UJEP (MU), Assistant Professor 1994-Associate Professor 1968-71: ZDS Ratíškovice, ocher, Hodonin - teacher 1972-75: ZDS Brno - teacher
Teaching Activities
 • Teaching master's program in physical education sectoral studies Didactics Physical Education - lectures, seminars Theory and the athletics enterprise - lectures, practice SCF, Primary School Trainer doctor´s Head of theses and dissertations Chairman of the examining board for JER
Scientific and Research Activities
 • Endurance ability to diagnose children Theory and didactics athletics Participation in the project: 1992-95: University task ÚTK Faculty: Diagnosis of basic motor and somatic features top athletes 1981-85: RS-06/01, 02.03: Comprehensive monitoring of physical education in schools in South Moravia 1976-80: Sectoral research task kindergarten č.19/3-1: Factors affecting performance in some disciplines for children 4th Elementary school classes in Brno. Leader subpart task.
Internship
 • 1981: Internship Johangeorgenstadt (University of Magdeburg) - 1 week (skiing) 1994: Studied - Kiel, dance festival - 3 days
University Activities
 • 1995-now: Member of Gold Council kinanthropology 2002: Member of the Academic Senate FSpS 2002: Member of the Scientific Board FSpS 2002: guarantor of expanding studies in education at the all life FSpS MU 2003: President of the Ethics Committee FSpS MU
Activities Outside University
 • now: Member of Slovak vedeckej company for physical education and sport now: Member of Czech kinanthropology yet: Referee II. Class in Athletics Valuation of the scientific community 1994,95,96,97,98-valued as one of the best teachers evaluated at the Faculty
Awards Related to Science and Research
 • 1994,95,96,97,98-valued as one of the best teachers evaluated at the Faculty
Major Publications
 • VILÍMOVÁ, Vlasta. Didaktika tělesné výchovy. 2. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 144 s. 48822/FSpS-2/09-17/99. ISBN 978-80-210-4936-9. info
 • VILÍMOVÁ, Vlasta, Jaroslava CHOVANCOVÁ, Šárka MALEŇÁKOVÁ a Martin VILÍM. Testovací systém "3P" fungující k posouzení úrovně pohybových předpokladů pro atletickou přípravu 9-10letých chlapců. In Sport a kvalita života 2008. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 167-175. ISBN 978-80-210-4716-7. info
 • BALÁŽ, Jozef, Vladimír PSALMAN, Martin ZVONAŘ a Vlasta VILÍMOVÁ. Rovnováha dynamických systémov v kinantropológii. In Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove na rozličné formy pohybového zaťaženia. Bratislava, Slovenská republika: Strojnícka fakulta STU, Katedra telesnej výchovy, 2007. 2 s. ISBN 978-80-227-2633-7. info
 • VILÍMOVÁ, Vlasta a Šárka MALEŇÁKOVÁ. Komparace základních somatických dat. In Sport a kvalita života 2007. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 148-154. ISBN 978-80-210-4435-7. info
 • BALÁŽ, Jozef a Vlasta VILÍMOVÁ. Harmonie ve sportovním výkonu. In Sport a kvalita života 2007. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 16-18. ISBN 978-80-210-4435-7. info
 • BALÁŽ, Jozef a Vlasta VILÍMOVÁ. Struktura intervenčních systémů v kompozici sportovního výkonu. In Sport a kvalita života 2006. 1. vydání. Brno: MU, 2006. s. 10-13. ISBN 80-210-4145-5. info
 • MALEŇÁKOVÁ, Šárka, Vlasta VILÍMOVÁ a Martin VILÍM. On-line dotazníkem ke strukturovanému modelu studia. In Soubor referátů z mezinárodních seminářů Pedagogické kinantropologie. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2006. 4 s. ISBN 978-80-7368-304-7. info
 • VILÍMOVÁ, Vlasta a Šárka MALEŇÁKOVÁ. Názor studentů 4. a 5. ročníku studia učitelství tělesné výchovy FSpS MU na pedagogické praxe. In Sport a kvalita života. 1. vydání. Brno: MU v Brně, 2005. s. 150-154. ISBN 80-210-3863-2. info
 • VILÍMOVÁ, Vlasta, Josef MICHÁLEK, Jan CACEK a Petr LAJKEB. Atletika ve vyučovací jednotce tělesné výchovy jako prostředek výchovy. In Sport a kvalita života. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2005. s. 151-154. ISBN 80-210-3863-2. info
 • CACEK, Jan, Vlasta VILÍMOVÁ, Jiří NYKODÝM a Josef MICHÁLEK. Somatotypové charakteristiky jako determinanty přijímacího řízení k jednotlivým studijním oborům FSpS. In Sborník příspěvků mezinárodního semináře Pedagogické kinantropologie. 1. vyd. Ostrava: Ostravská Univerzita, KTV Pedagogické fakulty, 2004. s. 20-25, 6 s. ISBN 80-7042-382-X. info
 • MALEŇÁKOVÁ, Šárka a Vlasta VILÍMOVÁ. Pedagogická praxe studentů Fakulty sportovních studií z pohledu žáků základních a středních škol. In Pedagogická praxe v pregradální přípravě učitelů. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 176-181, 6 s. ISBN 80-210-3378-9. info
 • VILÍMOVÁ, Vlasta a Šárka MALEŇÁKOVÁ. Komparace teorie a praxe v didaktice tělesné výchovy. In Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 62-64, 3 s. ISBN 80-210-3474-2. info
 • VILÍMOVÁ, Vlasta. Atletika 2003. Česká kinantropologie, Praha: Univerzita Karlova, FTVS, 2004, roč. 8, č. 1, s. 97-98. ISSN 1211-9261. info
 • SEBERA, Martin, Vlasta VILÍMOVÁ, Stanislav JOUKAL a Josef MICHÁLEK. Multimediální metodický materiál pro výuku atletiky na ZŠ. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie ATLETIKA 2004. Banská Bystrica: KTVŠ FHV UMB, 2004. s. 221-223, 3 s. ISBN 80-8083-007-X. info
 • VILÍMOVÁ, Vlasta, Jiří NYKODÝM a Petra NOVOTNÁ. Pozorování závislosti temperamentu a pohybové aktivity u mládeže. In SBORNÍK příspěvků mezinárodního semináře Pedagogické kinantropologie 17.-19. dubna 2002. Ostrava: Ostravská univerzita, katedra tělesné výchovy pedagogické fakulty, 2003. s. 58-64, 7 s. ISBN 80-7042-268-8. info
 • VILÍMOVÁ, Vlasta a Alena HURYCHOVÁ. Vztah žáků a mládeže k pohybovým aktivitám. In Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 212-215, 4 s. ISBN 80-210-3099-2. info
 • MICHÁLEK, Josef, Martin SEBERA a Vlasta VILÍMOVÁ. Hodnocení atletické výkonnosti v rámci přijímacího řízení na FSpS v roce 2002. In Atletika 2003. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 144-149, 6 s. ISBN 80-210-3099-2. info
 • MICHÁLEK, Josef, Martin SEBERA a Vlasta VILÍMOVÁ. Záznam srdeční frekvence při desetiboji. In Sportovně pohybové aktivity ve vztahu ke zdraví a kvalitě života. Soubor referátů ze semináře pořádaného 12.- 14.11. 2003 na FSpS v Brně. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 4 s. ISBN 80-210-3261-8. info
 • HURYCHOVÁ, Alena, Vlasta VILÍMOVÁ, Vít URBÁNEK a Jiří NYKODÝM. Sonda do názorů středoškoláků na sport. In Sborník příspěvků mezinárodního semináře Pedagogické kinantropologie. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity Ostrava, 2002. s. 55-56. ISBN 80-7042-200-9. info
 • VILÍMOVÁ, Vlasta. Didaktika tělesné výchovy. 1. vyd. Brno: Paido, 2002. 103 s. Skriptum, edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-033-6. info
 • MICHÁLEK, Josef, Vlasta VILÍMOVÁ, Martin SEBERA, Jiří LUŽA a Petr KOTYZA. Srovnání motorické výkonnosti a somatického rozvoje studentů FSPS k populační normě. In Zborník prác z vedeckej konferencie "Problémy súčasnej atletiky". Bratislava: Slovenská vedecká spoločnosť pre TV a šport Bratislava, Katedra atletiky FTVŠ UK, 2002. s. 31-34. ISBN 80-89075-12-6. info
 • LUŽA, Jiří, Vlasta VILÍMOVÁ a Michal BAJER. Hodnocení přeběhu překážky v běhu na 100 m překážek žen. In Zborník prác z vedeckej konferencie "Problémy súčasnej atletiky". 1. vyd. Bratislava: Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport v spolupráci s Katedrou atletiky FTVŠ UK Bratislava, 2002. s. 129-132. ISBN 80-89075-12-6. info
 • VILÍMOVÁ, Vlasta a Alena HURYCHOVÁ. Nové trendy v pedagogické praxi studentů tělesné výchovy. In Sborník příspěvků Pedagogické kinantropologie 14.-16. dubna 1999, 19.-21. dubna 2000. první. Ostrava 2001: Ostravská univerzita, Katedra tělesné kultury Pedagogické fakulty, 2001. s. 94-95. info
 • MICHÁLEK, Josef, Martin SEBERA a Vlasta VILÍMOVÁ. Vliv některých charakteristik osobnosti na sportovní výkon. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 6 s. Sborník Nové poznatky v atletice 2000. ISBN 80-210-2640-5. info
 • VILÍMOVÁ, Vlasta. Nové poznatky v atletice 2000. Česká kinantropologie, FTVS UK Praha: Česká kinantropologická společnost UK, 2001, roč. 5, č. 1, s. 145-146. ISSN 1211-9261. info
 • KOTYZA, Petr, Vlasta VILÍMOVÁ a Martin PETRŽELA. Sledování srdeční frekvence při několikanásobném zatížení u dětí mladšího školního věku. 1. vyd. Masarykova univerzita Brno: Masarykova univerzita, 2001. 6 s. Sborník prací pedagogické fakulty MU v Brně č. 162. ISBN 80-210-2712-6. info
 • VILÍMOVÁ, Vlasta, Alena HURYCHOVÁ a Josef MICHÁLEK. Vytrvalost v tělesné výchově. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 3 s. Sborník prací Pedagogické fakulty MU č. 158, řada. ISBN 80-210-2764-9. info
 • MICHÁLEK, Josef a Vlasta VILÍMOVÁ. Vnitřní validita disciplín atletického víceboje studentů tělesné výchovy. In Atletika 2001. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 5 s. ISBN 80-2102764-9. info
 • VILÍMOVÁ, Vlasta. Atletika pro školní praxi. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2000. 46 s. ISBN 80-210-2372-4. info
 • VILÍMOVÁ, Vlasta a Alena HURYCHOVÁ. Pohybová zdatnost a výkonnost 13-15leté mládeže v České republice. In Acta Universitatis Matthiae Belii. první. Banská Bystrica (Slovensko): Bratia Sabovci s.r.o., 1999. s. 270-277. ISBN 80-8055-283-5. info
 • HURYCHOVÁ, Alena a Vlasta VILÍMOVÁ. Zkušenosti z pedagogické praxe studentů tělesné výchovy. In Alternativní pohybové aktivity dětí a mládeže. Brno: MU PdF, 1999. s. 54-57. ISBN 80-210-2255-8. info
 • VILÍMOVÁ, Vlasta a Alena HURYCHOVÁ. Použitelnost vytrvalostních testů ve školní tělesné výchově. Sborník Žák v současném pojetí tělesné výchovy. Olomouc, 1998. 5 s. ISBN 80-7067-968-9. info
 • VILÍMOVÁ, Vlasta a Alena HURYCHOVÁ. Didaktika tělesné výchovy. Skripta. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU, 1997. 71 s. ISBN 80-210-1525-X. info
 • VILÍMOVÁ, Vlasta. Didaktika atletických disciplín. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU, 1997. 76 s. ISBN 80-210-1700-7. info
 • VILÍMOVÁ, Vlasta a Alena HURYCHOVÁ. Postřehy z ped. praxe studentů tělesné výchovy. In Sborník: Tělesná výchova na základních a středních školách. Brno: PdF Masarykovy univerzity, 1996. s. 131-139. ISBN 80-210-1480-6. info
 • VILÍMOVÁ, Vlasta. Osobnost 9letého dítěte ve vytrvalostním výkonu. Možnosti skvalitňovania telovychovného procesu v súčasných podmienkach. Banská Bystrica (Slovenská rep.)): TRIAN, 1995. 6 s. ISBN 80-901166-7-1. info
 • VILÍMOVÁ, Vlasta a Alena HURYCHOVÁ ALENA. Didaktika v kinantropologii. Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu. Brno: Paido, 1995. 5 s. ISBN 80-85931-16-8. info
 • VILÍMOVÁ, Vlasta. Věkové zvláštnosti a jejich odrazy v osobnosti dítěte při vytrvalostním výkonu. In Sborník. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. s. 67-71. ISBN 80-210-0874-1. info
 • VILÍMOVÁ, Vlasta. Technika a metodika vrhu koulí. Brno: Župa Jana Machala, 1993. 5 s. Metodický dopis. info
 • VILÍMOVÁ, Vlasta. Pohybové schopnosti a jejich rozvoj v základní etapě přípravy žactva. Brno: ČSTV, sekce atletiky, 1993. 10 s. Metodický materiál. info
 • VILÍMOVÁ, Vlasta. Základy rozvoje vytrvalosti v 1.-4. ročníku základní školy. In Postavení tělesné výchovy ve výchovně vzdělávacím systému českého školství. Brno: ÚTK PdF, 1992. s. 25-29. info
 • VILÍMOVÁ, Vlasta. Technika a metodika běhů. Brno: Župa Jindry Vaníčka, 1992. 8 s. Metodický dopis. info
 • VILÍMOVÁ, Vlasta. Technika a metodika hodu kriketovým míčkem. Brno: Župa Jindry Vaníčka, 1992. 6 s. Metodický dopis. info
 • VILÍMOVÁ, Vlasta. Technika a metodika skoku do dálky. Brno: Župa Jindry Vaníčka, 1992. 7 s. Metodický dopis. info
 • VILÍMOVÁ, Vlasta. Technika a metodika skoku do výšky. Brno: Župa Jana Machala, 1992. 5 s. Metodický dopis. info
 • VILÍMOVÁ, Vlasta. Obecná vytrvalost žáků. Praha: St.ped.nakl. Praha, 1991. 4 s. Komenský 115, č. 5-6. info
 • MICHÁLEK, Josef, Jiří LUŽA a Vlasta VILÍMOVÁ. Sledování některých faktorů ovlivňujících výkonnost ve vytrvalostním běhu. Brno: MU, 1990. 6 s. Závěrečná zpráva SPRT. info
 • VILÍMOVÁ, Vlasta. Rozvoj pohybových schopností v atletice v 1.-4. ročníku základní školy. Brno: KPÚ, 1989. 6 s. Metodický materiál. info
 • VILÍMOVÁ, Vlasta. Ke zlepšení základů vytrvalosti v tělesné výchově v 1.- 4. základní školy. Praha: St.ped.nakl. Praha, 1988. 4 s. Komenský 112, č. 9. info
 • VILÍMOVÁ, Vlasta. Rozvoj vytrvalostních schopností dětí a mládeže. Brno: MěV ČSTV a KTDTV PdF, 1987. 6 s. Metodický dopis. info
 • VILÍMOVÁ, Vlasta. O vytrvalostních schopnostech žáků. Praha: St.ped.nakl. Praha, 1986. 5 s. Komenský 111, č. 4. info
 • VILÍMOVÁ, Vlasta. O rozvoji obecné vytrvalosti dětí mladšího školního věku. Praha: St.ped.nakl. Praha, 1985. 4 s. Komenský 109, č. 8. info
 • VILÍMOVÁ, Vlasta. Vytrvalost žáků mladšího školního věku. Praha: St.ped.nakl. Praha, 1984. 5 s. Komenský 108, č. 7. info
 • VILÍMOVÁ, Vlasta. Zvýšené dávkování vytrvalostního zatížení v hodinách tělesné výchovy. 1983. vyd. Brno: PdF UJEP, 1983. 30 s. info

Last update: 2008/12/19