Prof. PhDr. Aleš Sekot, CSc.

Photo not published

 

Person Identification
 • Aleš Sekot, 27.03.1947, Brno
Workplace
 • Faculty of Sport Studies, Masaryk University, Brno, Czech Republic
Employment Position
 • Profesor - 2010
Education and Academic Qualifications
 • Faculty of Physical Education and Sport, Comenius University, Bratislava - profesor 2010 Faculty of Sport Studies, Masaryk university, Brno - docent 2004 Sociological Institute, Academy of Sciences, Bratislava - CSc.
Employment Summary
 • 1971-1973 Slovak Academy of Sceinces 1973-1991 Czechoslovak Academy of Sciences 1991-1993 Private enterprise in advertisement 1993-2000 Medicamenta, a.s. 2001 Faculty of Economics and Administration MU 2002-2010- Faculty of Sport Studies, Masaryk University 2001-till now Faculty of Sport Studies, MU
Pedagogical Activities
 • Sociology, Sociology of Sport, Marketing, Topical Problems of Society, Social Pathology
Scientific and Research Activities
 • Sociology of Sport Pedagogy 2005 - Doping in Sport 2008-2009 - PREVOB - Prevntion of Obesity 209-2010 - Aging Teacher
Academical Stays
 • Sport Academy, Sofie - 2005 Aknediz Univerzity, Antalya - 2006 Coimbra University - 2007
University Activities
 • Member of Academic Council, FSpS MU Member of Editionar Bourd of Universitas Member of Editionar Board Studia Sportova
Extrauniversity Activities
 • Kinantropologiacal Society European Society for Sport and Society International Society for Social Sciences of Sport
Selected Publications
 • SEKOT, Aleš. Vizualizace edukologických jevů: Pionýrský přístup. UNIVERSITAS, Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 48, 02-03/2015, s. 123-124. ISSN 1211-3387. info
 • SEKOT, Aleš. PHYSICAL ACTIVITY IN SOCIOLOGICAL PERSEPCTIVE: SEDENTARY WAY LO LIFE VERSUS ACTIVE WAYS OF TRANSPORTATION. In Jaroslav Brodáni. Pohyb a kvalita života. 1. vyd. Nitra: Univerzita Konstatntína Filozofa v Nitre, 2015. s. 5-19, 151 s. ISBN 978-80-558-0847-5. info
 • SEKOT, Aleš. Pohybové aktivity pohledem sociologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita MUNIpress, 2015. 154 s. Sociologie sportu. ISBN 978-80-210-7918-2. info
 • SEKOT, Aleš a Milena STRACHOVÁ. Physicall activity in sociological perspective. In Josef Obiorný a Ondřej Štaud. Kultúrna antropológia a šport. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2015. s. 157-172, 16 s. ISBN 978-80-223-3952-0. info
 • SEKOT, Aleš. Physical activity in sociological perspective: Sedentary way of life versus active ways of transportation. In Jaaroslav Broďáni. Pohyb a kvalita života 2015. 1. vyd. Nitra: Univerzita Konstantina Filozofa, 2015. s. 5-19, 15 s. ISBN 978-80-558-0847-5. info
 • SEKOT, Aleš. Sociologie sportu: Aktuální problémy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 190 s. IMPACT. ISBN 978-80-210-6181-1. info
 • SEKOT, Aleš. Rituály ve sportu. In Masarykova univerzita Brno. Spiritualita pohybových aktivit. Brno: muniPRESSí, 2013. s. 58-69, 12 s. Pohybové aktivity a sport. ISBN 978-80-210-6207-8. info
 • SEKOT, Aleš a Emanuel HURYCH. Sport jako spirituální hodnota: Fenomén sportovních hvězd. In Emanuel Hurych. Spiritualita pohybových aktivit. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 47-55, 9 s. Ppohybové aktivity a sport. ISBN 978-80-210-6207-8. info
 • SEKOT, Aleš. Physical Activity: The Case of the Czech Republic. In Physical Activity: The Case of the Czech Republic. 2013. ISBN 978-606-8294-61-2. info
 • SEKOT, Aleš. Pohybové aktivity - nedílná součást aktivního způsobu života. In Pohybová aktivita dospělé populace v ČR. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2013. s. 7 - 33, 27 s. ISBN 978-80-210-6271-9. info
 • SEKOT, Aleš. Physical activities in teh Czech Republic. In 9th International conference SPORT and QUALITY OF LIFE 2013. 2013. ISBN 978-80-210-6439-3. info
 • SEKOT, Aleš. Bukurešťská konference European University Sport Association. Brno: Masarykova universita, 2013. info
 • SEKOT, Aleš. Mladí a nevšední. Brno: Masarykova univerzita, 2013. info
 • SEKOT, Aleš. Physical Activities in Czech Society.. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Sport and Quality of Life 2013. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 83-96, 14 s. ISBN 978-80-210-6640-3. info
 • SEKOT, Aleš. Lépe jedenkrát vidět než desetkrát slyšet aneb vizualizace jako teoretický problém. Brno: Masarykova univerzita, 2013. info
 • SEKOT, Aleš. Pohybové aktivity - nedílná součást aktivního způsobu života. In A. Bukačová, K. Lukáč. Rekreačný šport, zdravie, kvalita života. 11. vyd. Košice: UJPŠ Košice, 2012. s. 328-339, 12 s. ISBN 978-80-7097-935-8. info
 • SEKOT, Aleš. Physical activity as a part of well-being. Studia Sportiva, Brno: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, 2012, roč. 2011/5, č. 3, s. 187-204. ISSN 1802-7679. info
 • SEKOT, Aleš. Physical Activity as a Part of Active way of Life. 2012. info
 • SEKOT, Aleš. Physical Activity Versus Obesity: Sociological Aspects. 2012. info
 • SEKOT, Aleš. Sport a společnost sociologickou perspektivou zemí višegrádské skupiny. In Studia Sportiva. : Masarykova univerzita, 2012. s. 167-168, 2 s. ISSN 1802-7679. info
 • SEKOT, Aleš. František Kupka - aukční fenomén současnosti. Universitas, Brno: Masarykova universita, 2012, roč. 2012/45, č. 2, s. 46-48. ISSN 1211-3387. info
 • SEKOT, Aleš. PHYSICAL ACTIVITY AS A PART OF ACTIVE WAY OF LIFE. Sport and Physical Culture in the Mirror of the Social Sciences (Electronic Proceedings Book), Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2012, roč. 1, č. 1, s. 108-122. ISSN 1211-3387. info
 • SEKOT, Aleš. Mediální reflexe handicapovaných sportovců. Brno: Masarykova univerzita, 2012. info
 • SEKOT, Aleš. Ankarská konference o sportu. 2012. info
 • SEKOT, Aleš. Wellbeing as a part of physical activity. 2012. info
 • SEKOT, Aleš. Physical activity as a part of active way of life. In Sport and Physical Culture in the Mirror of the Social Sciences. 1. vyd. Olomouc: Faculty of Physical Culture, Palacký university, Olomouc, 2012. s. 108-122, 23 s. Electronic proceeding book. ISBN 978-80-244-3134-5. info
 • SEKOT, Aleš. Sport a tělesná kultura ve světle sociálních věd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. info
 • SEKOT, Aleš. Sport as a form of Public Wellbeing in the Czech Republic. In Hungarien Society of Sport Science. The Interaction of Sport and Society in the V4 Countries. 1. vyd. Budapest: Hungarien Sport Society, 2011. s. 11-33, 23 s. Hungarien Sport Science Books - V. ISBN 978-615-5187-02-5. info
 • SEKOT, Aleš. A sport mint a társadalmi jólét egyik formája Csehországban. A sport ś a tátsadalom kölcsönhatása a V4 országokban, Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 2011, roč. 1, 2011/1, s. 14-15. ISSN 2062-9559. info
 • SEKOT, Aleš. Physical Activity as a form of Wellbeing. In Sport and Quality of Life 2011, 8th International Conference. 2011. info
 • SEKOT, Aleš. Physical Activity: Sociological Aspects. Pan-Asian Journal of Sports and Physical Education, South Korea: Suwon University, 2011, roč. 3/2011, č. 4, s. 127 -136. ISSN 2092-8203. info
 • SEKOT, Aleš. Fair Play in the Perspective of Contemporary Sport. Sport Science review, Bucharest: Institut National Cercetare Petru Sport, 2011, XX2011, 5-6, s. 175 - 189. ISSN 2066-8732. info
 • SEKOT, Aleš. Emancipace žen na půdě sportu. In Sport a sociální stratifikace. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 2011. s. 16-33, 18 s. ISBN 978-80-86317-90-8. info
 • SEKOT, Aleš. Vizuaizace jako teoretický problém. Brno: Masarykova univerzita, 2011. info
 • SEKOT, Aleš. Podnětná publikace k problematice subkultur mládeže. Brno: Masarykova univerzita, 2011. info
 • SEKOT, Aleš. Jedinečné výzkumné výstupy edukace romských žáků. Brno: Masarykova univerzita, 2011. info
 • SEKOT, Aleš. Lifestyle and Physical Activity as a Part of an Active Way of Life in the Czech Republic. Physical Culture and Sport Studies and Research, Warszava: Versita, Warszaw, 2011, roč. 53/2011, č. 4, s. 48-64. ISSN 2081-2221. doi:10.2478/v10141-011-0022-08. info
 • SEKOT, Aleš. Sport and physical activities in the Czech Republic. In Sports, Bodies, Identities and Ortganizations. Conceptions and Problems. 1. vyd. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011. s. 234-248, 15 s. eass 2011. ISBN 978-83-7338-657-0. info
 • SEKOT, Aleš. Sport versus společnost: socializační souvislosti. Universitas, Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 42, 1/2010, s. 13 - 2. ISSN 1211-3387. info
 • SEKOT, Aleš. Podpora pohybové aktivity: hodnotný příspěvek pro odbornou veřejnost. Studia Sportiva, Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2010, roč. 2010/4, č. 1, s. 134-135. ISSN 1802-7679. info
 • SEKOT, Aleš. Ustavující konference Mezinárodní společnosti sociálních věd o sportu. Studia Sportiva, Beno: Fakulta sportovních studií, 2010, roč. 2010/4, č. 1, s. 139-140. ISSN 1802-7679. info
 • SEKOT, Aleš. Determinanty nadváhy a obezity: pohybová aktivita a materiální prostředí. Výživa a potraviny, Praha: Společnost pro výživu, 2010, roč. 10/2010, č. 1, s. 23-31. ISSN 1211-846X. info
 • SEKOT, Aleš. Sport and Physical Activities in Czech Republic. Sport Science Review, Bucharest: National Institute for Sport research, 2010, XIX/2010, 1-2, s. 159-176. ISSN 2066-8732. info
 • SEKOT, Aleš. Sedentarism and obesity: Sociological aspects. In eass Conference 2010: Social perspective on: Sport, health and environment. 2010. ISSN 1645-0523. info
 • SEKOT, Aleš. Úvod do sociální patologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 195 s. Fakulta sportovních studií. ISBN 978-80-210-5261-1. info
 • SEKOT, Aleš. Romové: není na čem stavět? Universitas, Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 43, 2010/03, s. 3-13. ISSN 1211-3387. info
 • SEKOT, Aleš. Evropské rokování sociologů o sportu posedmé. Studia Sportiva, Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 2010/4, č. 2, s. 122-123. ISSN 1802-7679. info
 • SEKOT, Aleš. Violence in sports. In Local Sport in Europe. 1. vyd. Münster: Waxmann, 2009. s. 223-232, 10 s. European Association for the Sociology of Sport. ISBN 978-3-8309-2015-1. info
 • SEKOT, Aleš. Aktuální problémy sociální patologie. Brno: IMS, 2009. 105 s. Sociální pedagogika. info
 • SEKOT, Aleš. Patologie v kontextu konzumní společnosti. Universitas1802-3384, Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 42, č. 1, s. 76-77. ISSN 1211-3387. info
 • SEKOT, Aleš. Sport and physical activities in Czech Republic. In Sport, Bodies, Identities. 2009. info
 • SEKOT, Aleš. Reprezentativní publikace evropské sociologie sportu. Studia Sportiva, Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 2009/3, č. 1, s. 109-111. ISSN 1802-7679. info
 • SEKOT, Aleš. Local Sport in Europe. Studia Sportiva, Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 2009/3, č. 1, s. 111-113. ISSN 1802-7679. info
 • SEKOT, Aleš. Pohybová aktivita versus obezita. In Tělesná výchova a sport mládeže. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 58-67, 10 s. ISBN 978-80-210-4858-4. info
 • SEKOT, Aleš a Josef SMOLÍK. Sportovní fanoušek ve fotbalovém kotli. Studia sportiva, Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2009, roč. 3, č. 1, s. 77 - 94. ISSN 1802-7679. info
 • SEKOT, Aleš. Violence in Sports. European Journal for Sport and Society, Munster, New York: Waxmann Verlag GmbH, 2009, roč. 6, 1/2009, s. 37-49. ISSN 1613-8171. info
 • SEKOT, Aleš. Sport - významný sociální a kulturní fenomén současnosti. In Šport s dpoločenské a humanitné vedy 2009. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského FTVS, 2009. s. 522-564, 42 s. ISBN 978-80-89257-16-4. info
 • SEKOT, Aleš. Sport jako významný faktor socializace. Studia Sportiva, Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 3, č. 2, s. 107-114. ISSN 1802-7679. info
 • SEKOT, Aleš. Římské rokování evropských sociologů o sportu. Studia Sportiva, Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 3, č. 2, s. 136-137. ISSN 1802-7679. info
 • SEKOT, Aleš. Profesní kariéra učitele. Universitas, Brno: Masarykova universita, 2009, roč. 42, č. 4, s. 13-19. ISSN 1211-3387. info
 • SEKOT, Aleš. Sport a společnost: Socializační souvislosti. In Sport a kvalita života. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 110-122, 13 s. ISBN 978-80-210-5006-8. info
 • SEKOT, Aleš. Doping ve sportu u mládeže. Prevence, Brno: Občanské sdružení Život bez závislosti, 2009, roč. 6, č. 8, s. 7-8. ISSN 1214-8717. info
 • SEKOT, Aleš. K povaze profesní kariéry učitele. Universitas, Brno: Masarykova univerzita Brno, 2009, roč. 42, č. 4, s. 7-13. ISSN 1211-3387. info
 • SEKOT, Aleš. Aktuální sociálně patologické jevy v kontextu perspektiv sociální pedagogiky. In Sociální pedagogika ve Střední Evropě: Současný stav a perspektivy. 1. vyd. Brno: Institut mezioborových studií, 2009. s. 521 - 529, 9 s. ISBN 978-80-87182-08-6. info
 • SEKOT, Aleš. Sport jako specifický socializační činitel: profesionalizmus versus amatérismus. In Amaterismus a profesionalismus v športe. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2009. s. 43-41, 9 s. ISBN 978-80-8113-017-5. info
 • SEKOT, Aleš. Sport a společnost: Socializační kontext. In Společenská úloha sportu. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 2009. s. 36-44, 9 s. ISBN 978-80-86317-72-4. info
 • SEKOT, Aleš. Sociology of Sports: Conceptual and Topical Issues. Physical Culture and Sport Studies and Research, Varšava: Josef Pilsucki University, 2009, XLVII, č. 1, s. 11-19. ISSN 2081-2221. info
 • SEKOT, Aleš. Sociology of Sport: Conceptual and Topical Issues. Physical Culture and Sport Studies and Research, Warszava: University of Physical Education, 2009, XLVII, l, s. 11-19. ISSN 2081-2221. info
 • SEKOT, Aleš. Tyson Maradona a ti druzí rváči. Brno: Rovnost, 2008. 2 s. Bellevue. ISSN 0862-7967. info
 • Violence in Sports. 1. vyd. Münster: eass, 2008. Local Sports in Europe. info
 • SEKOT, Aleš. Physical Activity versus Inactivity. In 5th Conference eass, Bled 2008. 2008. ISBN 978-961-6583-60-2. info
 • SEKOT, Aleš. Politologický a sociálněpsychologický vhled do fenoménu fotbalového chuligánství. Studia sportiva, Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 2, č. 1, s. 132-133. ISSN 1802-7679. info
 • SEKOT, Aleš. Podnětné rokování sociologů o sportu. Studia Sportiva, Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 2, č. 1, s. 143-144. ISSN 1802-7679. info
 • SEKOT, Aleš a Zuzana BRÁZDOVÁ. Physical Activity and Nutrition as the Social Factors Influencing the Epidemic of Obesity. Studia Sportiva, Brno: FSpS, Masarykova univerzita, 2008, roč. 2, č. 1, s. 112-125. ISSN 1802-7679. info
 • SEKOT, Aleš. Sociologické problémy sportu. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing, 2008. 224 s. Sociologie. ISBN 978-80-247-2562-8. info
 • SEKOT, Aleš. Sportovní trénink versus osobnostní rozvoj. In K sobě, k druhým, k profesi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 119-123, 4 s. ISBN 978-80-210-4595-8. info
 • SEKOT, Aleš. Sportovní trénink v kontextu praxe sociální pedagogiky. In Sociální pedagogika v teorii a praxi. 2008. 1. vyd. Brno: Institut mezioborových studií Brno, 2008. s. 346-359, 14 s. ISBN 978-80-87182-01-7. info
 • JŮVA, Vladimír, Bohumíra LAZAROVÁ a Aleš SEKOT. Učitelé v pozdní fázi kariéry: teoretická východiska a design výzkumu. In Konference české asociace pedagogického výzkumu 2008. Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. 2008. ISBN 978-80-7041-958-8. info
 • SEKOT, Aleš. Sport versus sportovní etika. Rozrazil - revue na provázku, Brno: Centrum pro kulturu a společnost, 2008, roč. 2008, č. 5, s. 33-34. ISSN 1801-4755. info
 • SEKOT, Aleš. Rituály ve sportu. Universitas, Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 41/2008, č. 3, s. 8-16. ISSN 1211-3387. info
 • SEKOT, Aleš. Mediální integrace národa v době globalizace (recenze). Universitas, Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 2008, č. 4, s. 56-57. ISSN 1211-3387. info
 • SEKOT, Aleš. Sportovní trénink versus studium. Unuversitas, Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 41, č. 4, s. 77-81. ISSN 1211-3387. info
 • SEKOT, Aleš. Physical activity: Socio cultural aspects. In Sport a kvalita života. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 1-16, 16 s. ISBN 978-80-210-4716-7. info
 • SEKOT, Aleš. Sociologické problémy společnosti. 1. vyd. Brno: Rašínova vysoká škola, 2008. 85 s. Učební texty. ISBN 978-80-87001-11-0. info
 • SEKOT, Aleš. Sport - významný společenský a kulturní fenomén. Contact, Praha: Chambre de Comerce Franco-Tchékue, 2008, roč. 1, č. 50, s. 14. info
 • SEKOT, Aleš. Mediální sport jako forma masové kultury. In Média, sport a jejich role v aktivním životním stylu. 1. vyd. Praha: Karlova univerzita, 2008. s. 9-19, 11 s. ISBN 978-80-86317-65-6. info
 • SEKOT, Aleš. Tšekin tasavallan liikuntakulttuuri. Idäntutkimus, Helsinki: Urheilu, 2008, roč. 4/2008, č. 4, s. 54-61. ISSN 1237-6051. info
 • SEKOT, Aleš. Sedentary Lifestyle as a Social Factor Influencing the Epidemic of Obesity. In Sport, Culture and Society: an Account of Views and Perspectives on Social Issues in Continent (and Beyond). Ljubljana: University of Ljubljana, 2008. s. 33-38, 6 s. Sport and Society. ISBN 978-961-6583-70-1. info
 • SEKOT, Aleš. Physical Activity versus Obesity: Sociological Aspects. Educatio Artis Gymnasticale, Cluj-Napoca: Studia Universitatis Babes-Bolyai, 2008, roč. 3/2008, č. 3, s. 51-72. ISSN 1453-4223. info
 • SEKOT, Aleš. Bedřich Ladislav: Fotbal - rituální hra naší doby. Universitas, Brno: Masarykova universita, 2007, roč. 39, č. 1, s. 75-76. ISSN 1211-3387. info
 • SEKOT, Aleš. Violence in Sport. I. Münster, Germany: Westfählishe Wilhelms- Univeristät Münster, 2007. 1 s. Local Sport in Europa. ISBN 978-3-00-021468-4. info
 • SEKOT, Aleš. Violence in Sport. In Local Sport in Europe. 2007. ISBN 978-3-00-021468-4. info
 • SEKOT, Aleš. Násilí ve sportu. Unuversitas, Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 2007, č. 2, s. 7-16. ISSN 1211-3387. info
 • SEKOT, Aleš. Sociologický pohled na sport: Konceptuální východiska. Česká kinantropologie, Praha: Česká kínantropologická společnost, 2007, roč. 11, č. 1, s. 53-61. ISSN 1211-9261. info
 • SEKOT, Aleš. Řešení projektu Fondu rozvoje vysokých škol 3182/2006 "Inovace studijního předmětu sociologie a sociologie sportu". In Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 39-45, 6 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-146-1. info
 • SEKOT, Aleš. Women and Sport - Sociological and Historical Dimensions. In Social Dimensions of Sport and Recreation Devolopment in Central European Countries. 1. vyd. Bratislava: National Sport center, 2007. s. 37-45, 9 s. Recreation Sport. ISBN 978-80-969702-0-9. info
 • SEKOT, Aleš. Doping and young people: Sociological dimensions. In The changing role of public, civic and and private sectors in sport culture. 1. vyd. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä, Finland, 2007. s. 90-102, 13 s. Research Reports No. 3/2007. ISBN 978-951-39-2828-5. info
 • SEKOT, Aleš. Women and Sport: Sociological and historical dimensions. In The changing role of public, civic, and private sectors in sport culture. 1. vyd. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä, Finland, 2007. s. 267-276, 10 s. Research Reports No. 3/2007. ISBN 978-951-39-2828-5. info
 • SEKOT, Aleš. Násilí ve sportu: fotbaloví chuligáni. In Násilí z pohledu společenských věd. 1. vyd. Praha: Policejní akademie České republiky, 2007. s. 157-165, 9 s. ISBN 978-80-7251-253-9. info
 • SEKOT, Aleš. Pol,M., Rabušicová, M., Novotný, P. 2006. Demokracie ve škole. muni.cz, Brno: Masarykova univerzita, 2007, 9/07, s. 7-8. ISSN 1801-0806. info
 • SEKOT, Aleš. Lokální sport v Evropě. Čtvrtá konference Evropské asociace sociologie sportu (EASS). Sociologie sportu, Praha: Sociologický ústav ČAV, 2007, roč. 43, č. 4, s. 878-880. ISSN 0038-0288. info
 • SEKOT, Aleš. Ženy a sport. Tělesná kultura, Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2007, roč. 30, č. 2, s. 25-42. ISSN 1211-6521. info
 • SEKOT, Aleš. K problematice romské minority. In Sociální pedagogika v teorii a praxi 2007. 1. vyd. Brno: IMS Brno, 2007. s. 200-211, 12 s. ISBN 978-80-902936-9-4. info
 • SEKOT, Aleš. Sociologické dimenze sportu. Studia Sportiva, Brno: FSpS, Masarykova univerzita, 2007, roč. 1, 2007/1, s. 66-75. ISSN 1802-7679. info
 • SEKOT, Aleš. Evropská konference sociologie sportu počtvrté: Münster 2007. Studia Sportiva, Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2007, roč. 1, 2007/1, s. 80-81. ISSN 1802-7679. info
 • SEKOT, Aleš. Socializace: rekreační versus vrcholový sport. In Sport a kvalita života 2007 (CD ROM). 1. vyd. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2007. s. 122 (CD ROM), 14 s. ISBN 978-80-210-4435-7. info
 • SEKOT, Aleš. Fotbaloví chuligáni prizmatem sociologie. In Aktuální otázky sociologie sportu (CD ROM). 1. vyd. Praha: UK FTVS, 2007. s. 80-85, 6 s. ISBN 978-80-86317-55-7. info
 • SEKOT, Aleš. Obezita versus fyzická aktivita. Universitas, Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 2007, č. 4, s. 7-12. ISSN 1211-3387. info
 • SEKOT, Aleš. Sport vs. volný čas. In Výchova a volný čas (2) Tomáš Čech (ed.). 1. vyd. Brno: MSD, spol. sr.o., 2007. s. 53-56, 4 s. ISBN 978-80-86633-97-8. info
 • SEKOT, Aleš. Sport a divácké násilí - fotbaloví chuligáni. In Spoleczne i kulturowe wartosci sportu. 1. vyd. Varšava: Akademie tělesné výchovy, 2007. s. 182-195, 14 s. Sport. ISBN 978-83-89630-57-5. info
 • SEKOT, Aleš. Sport and Spectator Aggression Behaviour - Football Hooliganism. In Social and Cultural Aspects of Sport (ed by J. Kosziewicz). 1. vyd. Warszawa: Akademie tělesné výchovy, 2007. s. 181-193, 13 s. Sport. ISBN 978-83-89630-58-2. info
 • SEKOT, Aleš. Doping and Young People - Sociological Dimensions. In The Changing Role of Public, Civic and Private Sectors in Sport Culture, 3rd EASS Conference. 2006. ISBN 951-39-2549-8. info
 • SEKOT, Aleš. Emancipation Process of Women in Sport: Czech Example. In The Civic Role of Public, Civic and Private Sectors in Sport Culture. 3rd EASS Conferencee. 2006. ISBN 951-39-2549-8. info
 • SEKOT, Aleš. Sociologie v kostce (třetí vydání). III. Brno: Paido, 2006. 260 s. Pedagogická literatura. ISBN 80-7315-126-X. info
 • SEKOT, Aleš. Sociologie versus sociální pedagogika: aktuální problémy. In Sociální pedagogika v teorii a praxi. 1. vyd. Brno: Institut mezioborových studií. Baťova univerzita ve Zlíně., 2006. s. 161-172, 13 s. ISBN 80-902936-8-9. info
 • SEKOT, Aleš. Jůva; V. Dětské muzeum - edukační fenomén pro 21. století. Pedagogická orientace, PRAHA: Pedagogická orientace, 2006, roč. 2006, 1211-4669, s. 121-123. info
 • SEKOT, Aleš. Ženy a sport. Universitas, Brno: Masarykova univerzita, 2006, roč. 2006, č. 3, s. 3-11. ISSN 1211-3387. info
 • SEKOT, Aleš. Ve světě sportu. Anthropos, Bratislava: Časopis pre humanitné a sociálne poznani, 2006, roč. 1, č. 10, s. 11-18. ISSN 1336-5541. info
 • SEKOT, Aleš. K sociálním aspektům profesní pozice trenéra. In Sport jako sociálně-kulturní fenomén. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 13-30, 16 s. ISBN 80-210-4136-6. info
 • SEKOT, Aleš. Finské rokování sociologů sportu. In Sport jako sociálně-kulturní fenomén. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 135-136, 2 s. ISBN 80-210-4136-6. info
 • SEKOT, Aleš. K problematice sportovních subkultur. In Sport a kvalita života 2006. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 104-118. ISBN 80-210-4145-5. info
 • SEKOT, Aleš. Sociology of Sport: Topical Issues. 1. vyd. BRNO: Masarykova univezita a Paido, 2006. 130 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-210-4151-X. info
 • SEKOT, Aleš. Sociologie sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita a Paido, 2006. 412 s. Pedagogická edice. ISBN 80-210-4201-X. info
 • SEKOT, Aleš. Násilí ve sportu. In Násilí ve výchově, umění a sportu. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 2006. s. 50-72, 23 s. ISBN 80-7290-272-5. info
 • SEKOT, Aleš. The Socio-cultural Phenomenon of Global Mobility. HUMAN MOVEMENT, Wroclaw: Akademie sportu, 2005, roč. 2005, 6 (1), s. 59-65. ISSN 1732-3991. info
 • SEKOT, Aleš. Sport mobility: global dimensions. In SCSS: 10th Annual Congress: Abstract Book (+ CD ROOM). 1. vyd. Beograd: ECSS, 2005. s. 338-339, CD6 s. ISBN 86-906485-2-6. info
 • SEKOT, Aleš. Sokol versus olympismus. Universitas, Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 2005, č. 3, s. 11-14. ISSN 1211-3384. info
 • SEKOT, Aleš. Globalizace versus sportovní migrace. In Tělesná výchova, sport a rekreace v procesu současné globalizace. 1. vyd. Olomouc, 2005. s. 89-101, 13 s. ISBN 80-244-1116-4. info
 • SEKOT, Aleš. Doping a mládež - sociologické dimenze. In Tělesná výchova, sport a rekreace v procesu současné globalizace. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. s. 282-296, 15 s. ISBN 80-244-1116-4. info
 • SEKOT, Aleš. Výzkum zneužívání dopingových látek ve sportu u adolescentů v ČR. In SEBERA, Martin, Marie BLAHUTKOVÁ a Jan NOVOTNÝ. Tělesná výchova, sport a rekreace v procesu současné globalizace. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. s. 304-315, 12 s. ISBN 80-244-116-4. info
 • SEKOT, Aleš. Sociologie sportu jako předmět univerzitního studia. In Sociální aspekty studia tělesné výchovy a sportu. 1. vyd. Brno: Paido, 2005. s. 51-56, 6 s. ISBN 80-7315-112-X. info
 • SEKOT, Aleš. Globální aspekty soudobého světa. In Osobnost člověka a jeho socializace v evropské společnosti. 1. vyd. Brno: IMS, 2005. s. 74-87, 18 s. ISBN 80-902936-7-6. info
 • SEKOT, Aleš. Sportovní mobilita jako prostředek integrace evropské společnosti. In Osobnost člověka a jeho socializace v evropské společnosti. 1. vyd. Brno: IMS, 2005. s. 398-414, 18 s. ISBN 80-902-936-7-6. info
 • SEKOT, Aleš. Sport a mládež. In Sport a kvalita života. 1. vyd. Brno: Masarykova universita v Brně, 2005. s. 135-136, 2 s. ISBN 80-951B-2005. info
 • SEKOT, Aleš. Doping ve sportu u mládeže v České republice v roce 2004. In SEBERA, Martin, Marie BLAHUTKOVÁ, Josef NEKOLA a Jan ZIMMER. Sport a kvalita života. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 131. ISBN 80-951B-2005. info
 • SEKOT, Aleš. Sportovní mobilita versus globalizace. Universitas, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, roč. 2005, č. 4, s. 3-14. ISSN 1211-3384. info
 • SEKOT, Aleš. Ženy a sport - sociologické a historické dimenze. Tělesná výchova a šport, Bratislava: MŠSR, 2005, XV., 3-4, s. 59-62. ISSN 1335-2245. info
 • SEKOT, Aleš. Multikulturní výchova - nedílná součást studia sociální pedagogiky. In Sborník příspěvků absolventů, studentů a učitelů oboru sociální pedagogika. 1. vyd. Brno: IMS, 2004. s. 77-86, 10 s. ISBN 80-9029836-4-6. info
 • SEKOT, Aleš. Předjarní svátek sportu. Univerzitní noviny, Brno: Masarakova univerzita, 2004, roč. 11, č. 2, s. 17-18. ISSN 1211-6866. info
 • SEKOT, Aleš. Multikulturní problematika v systému studia sociální pedagogiky. In Konstituonání sociální pedagogiky jako vědního oboru. 1. vyd. Brno: Institut mezioborových studií, 2004. s. 242-248, 7 s. ISBN 80-902936-5-4. info
 • SEKOT, Aleš. Sport Mobility in Changing Europe: A Global Aspect. Collective volume. In Sports Involvement in a Changing Europe. 1. vyd. Rzeszów: EASS, 2004. s. 15-16, 2 s. info
 • SEKOT, Aleš. Global aspects of contemporary sports. In Proceedings of Abstracts International Scientific Conference "Physical Education and Sport 2004". 1. vyd. Liberec: TUL, 2004. s. 1. ISBN 80-708-844-2. info
 • SEKOT, Aleš, Marie BLAHUTKOVÁ, Šárka DVOŘÁKOVÁ a Martin SEBERA. Kapitoly ze sportu. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 200 s. ISBN 80-210-3531-5. info
 • SEKOT, Aleš. Ženy a sport - sociologické dimenze (CD - ROM). In Sport a kvalita života (CD ROM). 1. vyd. Brno: Fakulta sportovních studíí MU, 2004. s. 77-78, 24 s. ISBN 80-210-3541-2. info
 • SEKOT, Aleš. Sportovci v médiích v průběhu Olympijských her v Athénách 2004 (CD ROM). In KADLEC, Petr a Ivo MACHÁT. Sport a kvalita života (CD - ROM). Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2004. s. 37-40. ISBN 80-210-3541-2. info
 • SEKOT, Aleš, Martin SEBERA, Marie BLAHUTKOVÁ, Jan NOVOTNÝ a Jaroslav NEKOLA. Doping ve sportu a jeho hodnocení mezi mládeží ve Znojemském regionu. In Sport a kvalita života (CD ROM). Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2004. s. 75-77. ISBN 80-210-3541-2. info
 • SEKOT, Aleš. Sociologie v kostce (druhé vydání). 2. vyd. Brno: Paido, 2004. 200 s. ISBN 80-7315-077-8. info
 • SEKOT (ED.), Sekot, Oborný OBORNÝ, Jůva JŮVA a Leška LEŠKA. Sociální dimenze sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 245 s. ISBN 80-210-3581-1. info
 • SEKOT, Aleš. Globalizace versus sportovní mobilita: nové téma sociologie sportu. Acta Facultatis Educations Physicae Universitatis Comeniane. Publicatio XLV, Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 2004, XLV, s. 169-180. ISSN 80-223-2014-5. info
 • SEKOT, Aleš a Michal CHARVÁT. Sport Mobility in the Context of Globalization. In Physical Activity in Integrating Europe. 1. vyd. Warszawa: The Józef Pilsucki Academy of Physical Education, 2004. s. 82-91, 10 s. ISBN 83-89630-80-X. info
 • SEKOT, Aleš. Romské osady na východním Slovensku: multikulturní výzva. Univerzitní noviny, Brno: Nadace Universitas a Společnost pro podp, 2004, roč. 11, 4-12, s. 1-6. ISSN 1211-6866. info
 • SEKOT, Aleš. Sport v měnící se Evropě. Brno: Univerzitní noviny, 2004, roč. 11, 4-12, s. 42-44. ISSN 1211-6866. info
 • SEKOT, Aleš. Sport Mobility in Changing Europe: Global Aspects. In Sports Involvement in Changing Europe. 1. vyd. Rzewszów: KORAW: Uniwersytet Rzeszowski, 2004. s. 48-60, 12 s. ISBN 83-89721-02-3. info
 • SEKOT, Aleš. Sport mobility in a changing Europe: a global aspect. European Journal for Sport and Society, Münster/New York/München/Berlin: Waxmann, 2004, roč. 1, č. 2, s. 103-114. ISSN 1613-8171. info
 • SEKOT, aleš. Všesokolské sjezdy - oslava masové tělovýchovy. In Sokolství od XIX. do konce XX. století. Olomouc: Hanex Olomouc, 2003. s. 149-162, 14 s. ISBN 80-857835-40-1. info
 • SEKOT, Aleš. Úvod do studia předmetu sociologie a mezipředmětových vztahů. In Sociální pedagogika jako obor vysokoškolského studia. I. Brno: IMS, 2003. s. 90-97, 8 s. ISBN 80-902936-1-1. info
 • SEKOT, Aleš. Vrcholový sport: Otazníky a vykřičníky. Brno: Masyrakova univerzita Brno, Fakulta sportovních studií, 2003. 4 s. ISBN 80-210-3099-2. info
 • SEKOT, Aleš. Sociology of sport - An Introduction. Brno: Paido, 2003. 64 s. edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-044-1. info
 • SEKOT, Aleš. Sportovní aktivity: nejednoznačné hodnotové směřování (Příspěvek k sociologii sportu) In: Tělesná kultura: recenzované periodikum FTK UP Olomouc. Tělesná kultura, Olomouc: Fakulta tělesné kultury UP, Olomouc, 2003, sv.28, č.1, s. 49-66. ISSN 1211-6521. info
 • SEKOT, Aleš. Sport a společnost. Brno: Paido, FSpS MU, 2003. 196 s. edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-047-6. info
 • SEKOT, Aleš. Sociologické texty II. 1. vyd. Brno: IMS, Fakulta Tomáše Bati, 2003. 30 s. Učební pomůcka. info
 • SEKOT, aleš. Vrcholový sport: Kam kráčí? Universitas, Brno: Revue Masarykovy univerzity v Brně, 2003, roč. 36, č. 4, s. 33-37. ISSN 1211-3384. info
 • SEKOT, Aleš. Sport - sociálně kulturní fenomén. In: Leska, D., Oborný, J. (eds) telesná výchova a šport v kultúre spoločnosti. In Vělecná výchova a šport v kultúre spoločnosti (Monografický sborník veeckých a odborných prác). Bratislava: Slovenská vedecká spoločnost: FTVS UK Bratislava, 2003. s. 172-176, 5 s. ISBN 80-89075-20-7. info
 • SEKOT, Ales. Commercial Nature of Contemporary Sport. In The Economics of Professional Sports and Olympic Games. 1 st. Athens, Greece: P.A.S.E.M., 2003. s. 147-153, 6 s. 3 rd. ISBN 960-87102-7-8. info
 • SEKOT, Aleš a Michael DOLEŽAL. Marketing v kostce. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 104 s. ISBN 80-210-2935-8. info
 • SEKOT, Aleš. Sociologie v kostce (první vydání). 1. vydání. Brno: Paido, 2002. 142 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80--7315-021-2,. info
 • SEKOT, Aleš a Michal CHARVÁT. Základy marketingu. Brno: PAIDO, 2002. 55 s. edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-019-0. info
 • SEKOT, Aleš. Evropská integrace a sport. Univerzitní noviny, Brno: Masyrykova univerzita, 2002, roč. 9, 7-8, s. 10-11. ISSN 1211-6866. info
 • SEKOT, aleš. Sociologické texty ke studiu sociální pedagogiky. 1. vyd. Brno: Iistitut mezioborových studií Brno, 2002. 52 s. info
 • Velký sociologický slovník. Hesla: celibát, ekumenismus, křesťanství, misionářství, pravoslaví, církev. Praha: karolinum, 1996. 10vyd. ISBN 80-7184-311-3. info
 • SEKOT, Aleš. Sociologie náboženství. Praha: Svoboda, 1985. 362 s. Sociologická knižnice. info

Last update: 2010/06/21