Mgr. Veronika Tománková

Photo not published

 

 
2013

book coverTOMÁNKOVÁ, Veronika.
Cizojazyčná komunikační kompetence právních profesionálů na českém pracovním trhu. In Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům II. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2013. Spisy Pedagogické fakulty MU 165, ISBN 978-80-210-6682-3, pp. 127-142.


more

 
2012

book coverTOMÁNKOVÁ, Veronika.
Charakteristika odborného právního anglického jazyka – na cestě k modelu komunikační kompetence. In Výzkum výuky cizích jazyků II. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-6108-8, pp. 77-90.


more