Mgr. Veronika Tománková, Ph.D.

Photo not published

 

 
2015

TOMÁNKOVÁ, Veronika.
Legal English Communicative Competence of Czech Lawyers – Language Skills and Language Systems Specifics. 2015.


more

 

TOMÁNKOVÁ, Veronika.
Lexikální shluky v rámci korpusů anglických právních textů - selekce, klasifikace, didaktické aspekty. 2015.


more

 
2014

book coverJANÍKOVÁ, Věra - JAŠKOVÁ, Jana - CHOCHOLATÁ, Jana - STODOLOVÁ, Marie - ZLATNÍČEK, Pavel - ČEŘOVSKÁ, Martina - JANÍK, Miroslav - DUNOWSKI, Eliška - HOVOŘÁKOVÁ, Ivana - SEDLÁČKOVÁ, Jitka - HUBLOVÁ, Gabriela - JAHODOVÁ, Pavla - STRAKOVÁ, Adéla - TOMÁNKOVÁ, Veronika - ŠAMALOVÁ, Michaela - KLIMSZOVÁ, Slavomíra.
Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům III. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 379 pp. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 171. ISBN 978-80-210-7568-9.


more

 

TOMÁNKOVÁ, Veronika.
Analýza registru u reprezentativních textů předložených profesní právní komunitou. 2014.


more

 

TOMÁNKOVÁ, Veronika.
Legal English Communicative Competence of Czech Lawyers – Pilot Research Results. 2014.


more

 
2013

book coverTOMÁNKOVÁ, Veronika.
Cizojazyčná komunikační kompetence právních profesionálů na českém pracovním trhu. In Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům II. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2013. Spisy Pedagogické fakulty MU 165, ISBN 978-80-210-6682-3, pp. 127-142.


more

 
2012

book coverTOMÁNKOVÁ, Veronika.
Charakteristika odborného právního anglického jazyka – na cestě k modelu komunikační kompetence. In Výzkum výuky cizích jazyků II. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-6108-8, pp. 77-90.


more