Mgr. Martin Sebera, Ph.D.

Personal photo

 

First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|Next pageLast page
found: 167 records, displayed 1 - 30

 
2014

book coverSEBERA, Martin.
Biomechanická analýza pohybového výkonu III. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 151 pp. ISBN 978-80-210-6761-5.


more

 

book coverSEBERA, Martin - KLÁROVÁ, Renata - ZHÁNĚL, Jiří.
Časové řady. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 53 pp. neuveden. ISBN 978-80-210-6698-4.


more

 

REGULI, Zdenko - ČIHOUNKOVÁ, Jitka - SEBERA, Martin.
FLOW STATE OF DIFFERENT LEVELS IN AIKIDO PRACTITIONERS. In 7th International Scientific Conference on Kinesiology, 2014, Opatija, Croatia. Opatija : University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, 2014. ISBN 978-953-317-014-5, pp. 544-546. 22.5.2014, Opatija.


more

 

REGULI, Zdenko - ČIHOUNKOVÁ, Jitka - SEBERA, Martin.
FLOW STATE OF DIFFERENT LEVELS IN AIKIDO PRACTITIONERS. In 7th International Scientific Conference on Kinesiology, 2014, Opatija, Croatia. Opatija : University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, 2014. ISBN 978-953-317-027-5, pp. 544-546. 22.5.2014, Opatija.


more

 

STRUHÁR, Ivan - SEBERA, Martin - DOVRTĚLOVÁ, Lenka.
Changes in Postural Stability after Coordination Exercise. International Journal of Medical, Health, Pharmaceutical and Biomedical Engineering, Great Britain. ISSN 1307-6892, 2014, vol. 8, no. 6, pp. 327-330.


more

 

HLAVOŇOVÁ, Dita - CACEK, Jan - SEBERA, Martin.
Indicators of obesity and the educational attainment of the Czech female population. In Special Issue; Supplementary Issue: 8th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference, 5-7 December 2013. Alicante : University of Alicante, 2014. nestránkováno-2 pp. 2013, Szombathely, Maďarsko.


more

 

VODIČKA, Tomáš - ZVONAŘ, Martin - SEBERA, Martin.
Isokinetic strenght in leukemia patients prior to and after treatment - pilot study. In 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON KINESIOLOGY. Opatija : University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, 2014. ISBN 978-953-317-027-5, pp. 680-681. 22.5.2014, Opatija.


more

 

VODIČKA, Tomáš - ZVONAŘ, Martin - SEBERA, Martin.
ISOKINETIC STRENGTH IN LEUKEMIA PATIENTS PRIOR TO AND AFTER TREATMENT – PILOT STUDY. In 7th International Scientific Conference on Kinesiology, 2014, Opatija, Croatia. Opatija : University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, 2014. ISBN 978-953-317-014-5, pp. 680-681. 22.5.2014, Opatija.


more

 

ZHÁNĚL, Jiří - HELLEBRANDT, Vladimír - SEBERA, Martin.
Metodologie výzkumné práce. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 999 pp. 1. ISBN 978-80-210-6875-9.


more

 

book coverZHÁNĚL, Jiří - HELLEBRANDT, Vladimír - SEBERA, Martin.
Metodologie výzkumné práce. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 65 pp. ISBN 978-80-210-6696-0.


more

 

MICHÁLEK, Josef - SEBERA, Martin - SEDLÁČEK, Jaromír.
Physical activity as a determinant of diseases, back and joint pains in adult Czech population. In Special Issue; Supplementary Issue: 8th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference, 5-7 December 2013. Alicante : University of Alicante, 2014. nestránkováno-2 pp. 2013, Szombathely, Maďarsko.


more

 

book coverZVONAŘ, Martin - KORVAS, Pavel - DOŠLA, Jan - SEBERA, Martin - HELLEBRANDT, Vladimír - PAVLÍK, Jindřich - ŠENKÝŘ, Jan - HUPKA, Dušan - MUSIL, Radek - HŘEBÍČKOVÁ, Sylva - OLEJNÍČEK, Lukáš.
Průřezová studie dynamických a časových charakteristik chůze české dospělé populace. In Analýza vybraných kinematických a dynamických parametrů vzpřímeného postoje a chůze u dospělé populace České republiky - průřezová studie. Brno : Masarykova univerzita, 2014. neuveden pro RIV, ISBN 978-80-210-6851-3, pp. 7-67.


more

 

SEDLÁČEK, Jaromír - SEBERA, Martin - MICHÁLEK, Josef.
Selected Somatic Parameters by Socio-Cultural Characteristics of Czech Adult Population. In Special Issue; Supplementary Issue: 8th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference, 5-7 December 2013. Alicante : University of Alicante, 2014. nestránkováno-2 pp. 2013, Szombathely, Maďarsko.


more

 

SEBERA, Martin.
Statistika - vícerozměrné metody. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 97 pp. 1. ISBN 978-80-210-6692-2.


more

 

HRAZDÍRA, Eduard - GRASGRUBER, Pavel - SEBERA, Martin.
The relationship between relative sitting height and flexibility in the Czech adult population. In Special Issue; Supplementary Issue: 8th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference, 5-7 December 2013. Alicante : University of Alicante, 2014. nestránkováno-2 pp. 2013, Szombathely, Maďarsko.


more

 

GRASGRUBER, Pavel - CACEK, Jan - KALINA, Tomáš - SEBERA, Martin.
The role of nutrition and genetics as key determinants of the positive height trend. Economics and Human Biology, Elsevier Inc., USA. ISSN 1570-677X, 2014, vol. 2014, no. 15, pp. 81-100.


more

 

book coverMICHÁLEK, Josef - SEBERA, Martin - SEKOT, Aleš - SEDLÁČEK, Jaromír.
Výsledky šetření pohybové aktivity dospělé populace České republiky. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 165 pp. neuveden pro RIV. ISBN 978-80-210-6850-6.


more

 
2013

book coverŠIMBEROVÁ, Dagmar - SVOBODOVÁ, Lenka - VACULÍKOVÁ, Pavlína - SKOTÁKOVÁ, Alena - SEBERA, Martin.
ANALÝZA PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK Z GYMNASTIKY NA FAKULTU SPORTOVNÍCH STUDIÍ MASARYKOVY UNIVERZITY. In Společenský význam gymnastiky, tance a úpolů. Brno : Masarykova univerzita, 2013. Neuveden, ISBN 978-80-210-6290-0, pp. 17-29.


more

 

SMOLKA, Ondřej - KUMSTÁT, Michal - HRNČIŘÍKOVÁ, Iva - SEBERA, Martin.
Caffeine effect on maximal power output during endurance performance. 2013.


more

 

SEDLÁČEK, Jaromír - SEBERA, Martin - MICHÁLEK, Josef - CACEK, Jan.
Determination of socio-culturel characteristics on somatic parameter body mass index in Czech adult population. Journal of Human Sport and Exercise, Alicante (Spain), University of Alicante. Faculty of Education, Spain. ISSN 1988-5202, 2013, vol. Volume 8, no. 2, pp. 30-35.


more

 

HLAVOŇOVÁ, Dita - CACEK, Jan - SEBERA, Martin.
Indicators of obesity and their relationship with the educational attainment of the Czech female population. 2013.


more

 

ZVONAŘ, Martin - KOLÁŘOVÁ, Kateřina - REGULI, Zdenko - SEBERA, Martin - VESPALEC, Tomáš.
Influence of sports on state of plantar pressure. Journal of the international federation of physical education. ISSN 0256-6419, 2013, vol. 83, no. 2, pp. 57-61.


more

 

book coverZVONAŘ, Martin - MALEČEK, Josef - DUVAČ, Igor - PSALMAN, Vladimír - SEBERA, Martin.
MONITOROVÁNÍ SRDEČNÍ FREKVENCE BĚHEM TESTOVÁNÍ VYTRVALOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ VE FOTBALE. In Výzkum ve sportovním tréninku I. Brno : Masarykova univerzita, 2013. Výzkum ve sportovním tréninku sv. 1., ISBN 978-80-210-6191-0, pp. 17-25.


more

 

MACH, Jan - PACHOLÍK, Viktor - HŘEBÍČKOVÁ, Sylva - SEBERA, Martin.
Podíl hodnotových orientací na aktuálním výkonu v dráhové cyklistice. In Zborník vedeckých prác Katedry športových hier FTVŠ UK č. 21. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2013. ISBN 978-80-227-4113-2, pp. 161-166. 2013, Bratislava.


more

 

SEDLÁČEK, Jaromír - CACEK, Jan - MICHÁLEK, Josef - SEBERA, Martin.
Relationship between Selected Somatic Parameters and Socio-cultural Characteristics of Czech Adult Population. FIEP Bulletin, Fos do Iguacu, New World grafica LTDA, Brazil. ISSN 0256-6419, 2013, vol. 83, no. 2, pp. 62 - 66.


more

 

NAGYOVÁ, Ildikó - SEBERA, Martin.
Vliv kouření na nemocnost dětí do tří let věku. Hygiena, Praha, Státní zdravotní ústav. ISSN 1802-6281, 2013, vol. 2013, no. 4.


more

 
2012

SEBERA, Martin - KUBECOVÁ, Michaela - SVOBODOVÁ, Lenka - HEDBÁVNÝ, Petr.
3D biomechanická analýza přemetu vpřed. Physiotherapia Slovaca, Trnava, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovakia. ISSN 1338-1601, 2012, vol.  2, no. 2012, 2, pp. 60-71.


more

 

SEBERA, Martin - ZVONAŘ, Martin - HOLEŠOVSKÁ, Hana.
Biomechanical 3D Analysis of Slapping in Softball. In Education of Tomorrow. Sosnowiec : Wyzsza szkola humanitas, 2012. From Nursery School to the Professional Activity, ISBN 978-83-61991-14-4, pp. 245-258.


more

 

MUSIL, Radek - SEBERA, Martin - ŠENKÝŘ, Jan - MICHÁLEK, Josef.
Comparison of gait stages in women in different age. 2012.


more

 

DOŠLA, Jan - KORVAS, Pavel - ZVONAŘ, Martin - SEBERA, Martin - MUSIL, Radek - ŠENKÝŘ, Jan.
Comparison of selected characteristics of gait in men and women. 2012.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|Next pageLast page
found: 167 records, displayed 1 - 30