Mgr. Martin Sebera, Ph.D.

Personal photo

 

First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|Next pageLast page
found: 188 records, displayed 1 - 30

 
2016

GRASGRUBER, Pavel - SEBERA, Martin - HRAZDÍRA, Eduard - HŘEBÍČKOVÁ, Sylva - CACEK, Jan.
FOOD CONSUMPTION AND THE ACTUAL STATISTICS OF CARDIOVASCULAR DISEASES: AN EPIDEMIOLOGICAL COMPARISON OF 42 EUROPEAN COUNTRIES. Food & Nutrition Research, Sweden, Co-Action Publishing, Sweden. ISSN 1654-6628, 2016, vol. 2016, no. 60, nestránkováno-27 pp.


more

 

GRASGRUBER, Pavel - SEBERA, Martin - HRAZDÍRA, Eduard - CACEK, Jan - KALINA, Tomáš.
Major correlates of male height: A study of 105 countries. Economics and Human Biology, Amsterdam, Elsevier Inc., The Nederlands. ISSN 1570-677X, 2016, vol. May 2016, no. 21, pp. 172-195.


more

 

VÍT, Michal - REGULI, Zdenko - SEBERA, Martin - ČIHOUNKOVÁ, Jitka - BUGALA, Martin.
Predictors of children´s successful defence against adult attacker. Archives of Budo, Polsko, Poland. ISSN 1643-8698, 2016, vol.  12, no. 2016, pp. 141-150.


more

 

SKOTÁKOVÁ, Alena - VACULÍKOVÁ, Pavlína - SEBERA, Martin.
The persistent primary reflexes in school age children (6-11). 2016.


more

 
2015

NOVOTNÝ, Jan - SEBERA, Martin - HRAZDIRA, Luboš - BERNACIKOVÁ, Martina - BALCAROVÁ, Alena.
Kapitoly sportovní medicíny. 2. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. Elportál.


more

 

VACENOVSKÝ, Pavel - VENCÚRIK, Tomáš - SEBERA, Martin.
Reaktivní agilita před a po sportovně-specifickém rozcvičení u hráčů stolního tenisu. Studia Sportiva, Masarykova univerzita. ISSN 1802-7679, 2015, vol. 2015, no. 1, pp. 38-44.


more

 

HRAZDÍRA, Eduard - KALICHOVÁ, Miriam - SEBERA, Martin - ZVONAŘ, Martin.
The efficiency of selected tests for determination of snowboard stance. In Education of Tomorrow. Education, and other forms of activity of adults. Sosnowiec : Wyższa Szkoła Humaintas, 2015. Neuveden, ISBN 978-83-64788-28-4, pp. 149-163.


more

 
2014

SEBERA, Martin - KLÁROVÁ, Renata.
Aplikovaná matematická statistika. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 51 pp. ISBN 978-80-210-7427-9.


more

 

SEBERA, Martin - KLÁROVÁ, Renata.
Applied mathematical statistics. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 48 pp. ISBN 978-80-210-7428-6.


more

 

book coverSEBERA, Martin - KLÁROVÁ, Renata - ZHÁNĚL, Jiří.
Časové řady. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 53 pp. neuveden. ISBN 978-80-210-6698-4.


more

 

SEBERA, Martin - KLÁROVÁ, Renata - ZHÁNĚL, Jiří.
Časové řady - skripta v PDF ke stažení. Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2014. 54 pp. ISBN 978-80-210-6826-1.


more

 

book coverMUSIL, Radek - KORVAS, Pavel - SEBERA, Martin - HELLEBRANDT, Vladimír.
Časové srovnání vybraných fází kroku v průběhu přirozené chůze u dospělých žen. In Biomechanická analýza pohybového výkonu III. Brno : Masarykova univerzita, 2014. neuveden, ISBN 978-80-210-6761-5, pp. 74-89.


more

 

VÍT, Michal - KOHOUTKOVÁ, Jindřiška - BUGALA, Martin - SEBERA, Martin.
Evaluation of stress conditions in self-defence scenario training. 2014. ISBN 978-83-7996-052-1.


more

 

REGULI, Zdenko - ČIHOUNKOVÁ, Jitka - SEBERA, Martin.
FLOW STATE OF DIFFERENT LEVELS IN AIKIDO PRACTITIONERS. In 7th International Scientific Conference on Kinesiology, 2014, Opatija, Croatia. Opatija : University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, 2014. ISBN 978-953-317-014-5, pp. 544-546. 22.5.2014, Opatija.


more

 

STRUHÁR, Ivan - SEBERA, Martin - DOVRTĚLOVÁ, Lenka.
Changes in Postural Stability after Coordination Exercise. International Journal of Medical, Health, Pharmaceutical and Biomedical Engineering, Great Britain. ISSN 1307-6892, 2014, vol. 8, no. 6, pp. 327-330.


more

 

HLAVOŇOVÁ, Dita - CACEK, Jan - SEBERA, Martin.
Indicators of obesity and the educational attainment of the Czech female population. In Special Issue; Supplementary Issue: 8th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference, 5-7 December 2013. Alicante : University of Alicante, 2014. pp. 388-397. 2013, Szombathely, Maďarsko.


more

 

NOVOTNÝ, Martin - SEBERA, Martin.
Informatics and science databases. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 48 pp. ISBN 978-80-210-7441-5.


more

 

NOVOTNÝ, Martin - SEBERA, Martin.
Informatika a vědecké databáze. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 48 pp. ISBN 978-80-210-7440-8.


more

 

VODIČKA, Tomáš - ZVONAŘ, Martin - SEBERA, Martin.
Isokinetic strenght in leukemia patients prior to and after treatment - pilot study. In 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON KINESIOLOGY. Opatija : University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, 2014. ISBN 978-953-317-027-5, pp. 680-681. 22.5.2014, Opatija.


more

 

VODIČKA, Tomáš - ZVONAŘ, Martin - SEBERA, Martin.
ISOKINETIC STRENGTH IN LEUKEMIA PATIENTS PRIOR TO AND AFTER TREATMENT – PILOT STUDY. In 7th International Scientific Conference on Kinesiology, 2014, Opatija, Croatia. Opatija : University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, 2014. ISBN 978-953-317-014-5, pp. 680-681. 22.5.2014, Opatija.


more

 

SEBERA, Martin - KLÁROVÁ, Renata.
Metodologie bakalářské práce. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 24 pp. ISBN 978-80-210-7379-1.


more

 

HELLEBRANDT, Vladimír - SEBERA, Martin.
Metodologie kvalitativního výzkumu. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 52 pp. ISBN 978-80-210-7444-6.


more

 

SEBERA, Martin - KLÁROVÁ, Renata.
Metodologie magisterské práce. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 20 pp. ISBN 978-80-210-7380-7.


more

 

ZHÁNĚL, Jiří - HELLEBRANDT, Vladimír - SEBERA, Martin.
Metodologie výzkumné práce. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 65 pp. 1. ISBN 978-80-210-6875-9.


more

 

ZHÁNĚL, Jiří - HELLEBRANDT, Vladimír - SEBERA, Martin.
Metodologie výzkumné práce - skripta v PDF ke stažení. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2014. 66 pp. 1. ISBN 978-80-210-6857-5.


more

 

book coverSEBERA, Martin.
Možnosti klasifikačních metod. In Aplikace výzkumných metod v kinantropologii. Brno : Masarykova univerzita, 2014. neuveden, ISBN 978-80-210-6792-9, pp. 76-86.


more

 

MICHÁLEK, Josef - SEBERA, Martin - SEDLÁČEK, Jaromír.
Physical activity as a determinant of diseases, back and joint pains in adult Czech population. In Special Issue; Supplementary Issue: 8th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference, 5-7 December 2013. Alicante : University of Alicante, 2014. pp. 429-435. 2013, Szombathely, Maďarsko.


more

 

book coverSEBERA, Martin - MIGDAUOVÁ, Kateřina.
Posuzování variability chůze na základě měření plantárního tlaku. In Biomechanická analýza pohybového výkonu III. Brno : Masarykova univerzita, 2014. neuveden, ISBN 978-80-210-6761-5, pp. 117-129.


more

 

book coverZVONAŘ, Martin - KORVAS, Pavel - DOŠLA, Jan - SEBERA, Martin - HELLEBRANDT, Vladimír - PAVLÍK, Jindřich - ŠENKÝŘ, Jan - HUPKA, Dušan - MUSIL, Radek - HŘEBÍČKOVÁ, Sylva - OLEJNÍČEK, Lukáš.
Průřezová studie dynamických a časových charakteristik chůze české dospělé populace. In Analýza vybraných kinematických a dynamických parametrů vzpřímeného postoje a chůze u dospělé populace České republiky - průřezová studie. Brno : Masarykova univerzita, 2014. neuveden pro RIV, ISBN 978-80-210-6851-3, pp. 7-67.


more

 

HELLEBRANDT, Vladimír - SEBERA, Martin.
Qualitative Research Methodology. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 58 pp. ISBN 978-80-210-7445-3.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|Next pageLast page
found: 188 records, displayed 1 - 30