Assoc. Prof. PaedDr. Renata Klárová, CSc.

Personal photo

 

First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 31 records, displayed 1 - 30

 
2014

SEBERA, Martin - KLÁROVÁ, Renata.
Aplikovaná matematická statistika (e-learning). Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2014. n/a pp. 1. ISBN 978-80-210-7427-9.


more

 

SEBERA, Martin - KLÁROVÁ, Renata.
Applied mathematical statistics (e-learning). Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2014. n/a pp. 1. ISBN 978-80-210-7428-6.


more

 

book coverSEBERA, Martin - KLÁROVÁ, Renata - ZHÁNĚL, Jiří.
Časové řady. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 53 pp. neuveden. ISBN 978-80-210-6698-4.


more

 

SEBERA, Martin - KLÁROVÁ, Renata - ZHÁNĚL, Jiří.
Časové řady - skripta v PDF ke stažení. Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2014. 54 pp. ISBN 978-80-210-6826-1.


more

 

SEBERA, Martin - KLÁROVÁ, Renata - ZHÁNĚL, Jiří.
Time series - University textbook [PDF]. Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2014. 51 pp. 1. ISBN 978-80-210-6880-3.


more

 
2008

PAGE, Randy - ZARCO, Emilia - FERENC, Ihasz - JIRAPORN, Suwanteerangkul - MARTINA, Uvacsek - CHING, Mei-Lee - NAE-FANG, Miao - JAROMIR, Simonek - KLÁROVÁ, Renata - IACOB, Hantiu - IRÉN, Kalabiska.
Cigarette Smoking and Indicators of Psychosocial Distress in Southeast Asian and Central-Eastern European Adolescents. JOURNAL OF DRUG EDUCATION, USA. ISSN 0047-2379, 2008, vol. 38/2008, no. 4, pp. 307-328.


more

 
2007

PAGE, Randy - IHÁSZ, Ferenc - KLÁROVÁ, Renata - ŠIMONEK, Jaromír.
Self-percepcion of body weight,wieght management practices and goals, and other weight-related factors in central and eastern European adolescent. New York : Baywood Publishing Co, 2007. 20 pp. Quarterly of Community Health Education, 27.


more

 
2006

BLAHUTKOVÁ, Marie - KLÁROVÁ, Renata.
Spolupráce Fakulty sportovních studií v Evropském sociálním fondu. Vyd. první. Brno : Masarykova univerzita, 2006. 2 pp.


more

 
2005

BUBNÍKOVÁ, Hana - KLÁROVÁ, Renata.
Sportovní aktivity jako prevence proti užívání návykových látek. In Pohybové aktivity a zdraví člověka. UJEP Ústí nad Labem : UJEP Ústí nad Labem, 2005. ISBN 80-7077-691-9, pp. 21-14. 2005, ÚZS UJEP Ústí nad Labem.


more

 

KLÁROVÁ, Renata.
Strukturované studium a kreditový systém na vysokých školách. In Sport a kvalita života. Brno : Masarykova univerzita, 2005. ISBN 80-210-3863-2, pp. 62-63. 2005, Brno.


more

 
2004

ŠIMBEROVÁ, Dagmar - VACULÍKOVÁ, Pavlína - SKOTÁKOVÁ, Alena - KLÁROVÁ, Renata - BUBNÍKOVÁ, Hana.
Učební text aerobik a fitness. FSpS MU Brno : MU, 2004. 66 pp. Učební text aerobik a fitness. ISBN 80-210-3415-7.


more

 
2003

SKOTÁKOVÁ, Alena - KLÁROVÁ, Renata.
Úroveň rovnováhových schopností u dětí na II. stupni speciálních základních škol pro zrakově postižené. In Optimální pů;sobení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : PdF, 2003. ISBN 80-7041-98, pp. 109 - 112. 2003, Hradec Králové.


more

 

SEBERA, Martin - KLÁROVÁ, Renata.
Vyhodnocení přijímacích zkoušek na FSpS 2003. In Sportovně pohybové aktivity ve vztahu ke zdraví a kvalitě života. Soubor referátů ze semináře pořádaného 12.- 14.11. 2003 na FSpS v Brně. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2003. ISBN 80-210-3261-8, p. 66-66. 12.11.2003, Brno.


more

 

SKOTÁKOVÁ, Alena - KLÁROVÁ, Renata.
Zkušenosti s rozvojem a diagnostikováním koordinačních schopností u zrakově postižených. Brno : MU v Brně, Fakulta sportovních studií, 2003. ISBN 80-210-3099-2, pp. 183 - 196. 2002, Brn.


more

 
2001

PAVLÍK, Josef - KLÁROVÁ, Renata.
Komparace motorické výkonnosti současné mladé populace s populací dětí a mládeže v 60. a 80. letech. In Role tělesné výchovy a sportuv tranformujících se zemích středoevropského regionu. Brno : Masarykova univerzita, 2001. ISBN 80-210-2712-6, pp. 37-44. 7. - 9. 11. 2001.


more

 

SCHNEIDERWINDOVÁ, Petra - KLÁROVÁ, Renata.
Průřezová studie vývoje koordinačních schopností běžné populace ve věku 6-23 let. In Role tělesné výchovy a sportu v transformujících se zemích středoevropského regionu. Brno : Masarykova univerzita, 2001. ISBN 80-210-2712-6, pp. 58-62. 7. - 9. 11. 2001.


more

 
2000

KLÁROVÁ, Renata - ŠIMONEK, Jaromír - GYETVAI, Gyórgy.
Porovnávacia štúdia úrovne vybraných koordinačných schopností 5 až 10-ročnej populácie v regionoch Nitra, SZEGED, Brno. In Motorika detí predškolského a mladšieho školského veku. Prešov : Východoslovenská pobočka Vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport, 2000. ISBN 80-88722-95-0, pp. 282-290. 23.-24. 9. 1999.


more

 

KLAROVA, Renata.
Sledování rovnováhových schopností u dětí mladšího školního věku. In Motorika detí predškolského a školského veku. Prešov : Vedecká spoločnost pre telesnú výchovu a šport, 2000. ISBN 80-88722-95-0, pp. 165-170. 23.-24-9-1999.


more

 

ŠIMONEK, Jaromír - KLAROVA, Renata - HALMOVA, Nora.
Studies on the level of distance estimation ability in 6-22-year old population in the central european region. Studia kinantropologia, České Budějovice, Jihičeská univerzita v Č. Budějovicích. ISSN 1213-2101, 2000, vol. 1, no. 2, pp. 187-192.


more

 
1999

KLÁROVÁ, Renata.
Prostředky rozvoje koordinačních schopností u dětí mladšího školního věku. In Alternativní pohybové aktivity dětí a mládeže. Brno : MU PdF, 1999. ISBN 80-210-2255-8, pp. 35-39. duben 1999.


more

 

KLÁROVÁ, Renata.
Sledování rovnováhových schopností u dětí mladšího školního věku. In Pavlík, Josef. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Prešov : Palackého univerzita, 1999. ISBN 80-88722-95-0, pp. 165-170. 23.-24.9.1999.


more

 

KLÁROVÁ, Renata.
Zdravotně orientovaná tělesná výchova a rozvoj koordinačních schopností dětí mladšího školního věku. In Zdravotně orientovaná tělesná výchova na základních školách. Brno : Pedagogická fakulta MU, 1999. ISBN 80-210-2246-9, pp. 87-92. září 1999, Brno.


more

 
1998

KLÁROVÁ, Renata.
Alternativní programy tělesné výchovy na 1. st. ZŠ ve vztahu k rozvoji koordinačních schopností. In Aktuálne trendy v školskej telesnej výchove na 1. st. ZŠ. Banská Bystica : PdF UMB, 1998. ISBN 80-8055-220-7, pp. 28-35. lestopad 1988, B. Bystrica.


more

 

KLÁROVÁ, Renata.
Vliv svalových dysbalancí na úroveň rovnováhových schopností. In Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu. Brno : Masarykova univerzita, 1998. ISBN 80-210-1944-1, pp. 59-63. 1998, Brno.


more

 

KLÁROVÁ, Renata.
Zdravotně orientovaná tělesná výchova a rozvoj koordinačních schopností u dětí mladšího školního věku. In Mužík, Vladislav. Program zdravotně orientované tělesné výchovy pro vzdělávací programy 1. stupně ZŠ. Brno : Pedagogická fakulta, 1998. pp. 11-17. 1998, Praha.


more

 
1997

KLÁROVÁ, Renata.
Diagnostika rovnováhových schopností. Telesná výchova a Šport, Slovakia. ISSN 1335-2245, 1997, vol. 7, no. 1, pp. 14-16.


more

 

KLÁROVÁ, Renata.
Mezioborové vztahy ve výuce studentů tělesné výchovy. In Gymnastika - prostriedok v ontogenéze človeka. Bratislava : FTVŠ UK Bratislava, 1997. ISBN 80-223-0836-6, pp. 53-56. 13. 12. 1966, Bratislava.


more

 
1996

KLÁROVÁ, Renata.
Uplatnění různých gymnastických forem ve vyučování tělesné výchovy podle názorů posluchačů. In Tělesná výchova a sport na základních a středních školách. Brno : PdF Masarykovy univerzity, 1996. ISBN 80-210-1480-6, pp. 173-176. 29. 31. 5. 1996, Brno.


more

 
1995

KLÁROVÁ, Renata.
Diagnostika rovnováhových schopností. In Pedagogická diagnostika. Ostrava : Ostravská univerzita, 1995. ISBN 80-7042-106-1, pp. 260-267. září 1995, Ostrava.


more

 

KLÁROVÁ, Renata.
Rozvoj koordinačních schopností u 11-13letých dětí. In Nové poznatky z kinantropologického výzkumu. Brno : Paido, 1995. ISBN 80-85931-16-8, pp. 26-29. 20.10.1995, Brno.


more

 
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 31 records, displayed 1 - 30