Rozvojové programy

Program odkaz do nového oknaMinisterstva školství, mládeže a tělovýchovy

Rozvojové programy jsou určeny pro podporu projektů přesahujících oblast vědy a výzkumu. Podporovanými oblastmi jsou např. studium handicapovaných studentů, mezinárodní mobilita studentů a pracovníků vysokých škol, internacionalizace, podpora přípravy projektů do operačních programů, rozvoj přístrojového vybavení, podpora talentovaných studentů, vzdělávání seniorů apod.

Řešené projekty

Přehled projektů řešených na fakultě

Metodické řízení