Detail projektu

 

Inovace bakalářského studijního oboru Speciální edukace bezpečnostních složek a navazujícího magisterského studijního oboru Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek

Kód projektu:CZ.1.07/2.2.00/15.0206
Období řešení:10/2010 - 9/2013
Investor:odkaz do nového oknaMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Programový rámec / typ projektu:Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK) - 2.2 Vysokoškolské vzdělávání
Fakulta/Pracoviště MU:
Fakulta sportovních studií
Řešitel na MU:doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.
Člen realizačního týmu:Ing. Jana Hrádková
Alena Marečková
Lenka Ševčíková
PhDr. Michal Vít, Ph.D.
Spolupracující organizace:
odkaz do nového oknaBezpečnostně právní akademie Brno, s.r.o.,
Anotace

Projekt je určen studentům bakalářského studia na FSpS MU a jeho realizace je nezbytná pro další zvýšení kvality studia a jeho propojenost s praxí. Projekt je zaměřen na inovaci akreditovaného bakalářského studijního oboru Speciální edukace bezpečnostních složek a magisterského navazujícího oboru Aplikovaná edukace bezpečnostních složek. Kromě inovace stávajících bude vytvořeno šest zcela nových předmětů. Propojení studia s realitou napomůže nový systém organizace praxí studentů, a to ve spolupráci s partnerem působícím v oblasti - ve Střední odborné škole ochrany osob a majetku v Brně. V projektu je také zahrnuta specializovaná příprava pedagogů pro výuku studijního oboru se zaměřením na zvýšení odborných i jazykových kompetencí.