Detail projektu

 

Na hřišti i na vodě s dětmi v JmK v pohodě

Kód projektu:CZ.1.07/1.3.10/03.0038
Období řešení:1/2011 - 6/2012
Investor:odkaz do nového oknaJihomoravský kraj
Programový rámec / typ projektu:Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK) - 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Fakulta/Pracoviště MU:
Fakulta sportovních studií
Řešitel na MU:Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D.
Člen realizačního týmu:Mgr. Libuše Černá
Mgr. Aneta Fedrová
Petra Martináková, MSc
Mgr. Jindřich Pavlík
Bc. Viktor Póč, Ph.D., M.Sc.
Mgr. Martin Sebera, Ph.D.
Mgr. Eva Valkounová
doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.
Anotace

Projekt je zaměřen na zlepšení kompetencí a zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity DVPP pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení z hlediska bezpečnosti a prevence úrazů žáků. Aspekt bezpečnosti a zároveň inovativnosti při výuce předmětů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví je hlavním přínosem prezenčních a e-learningových kurzů, které budou nabízeny cílové skupině pedagogů II. stupně ZŠ, víceletých gymnázií a středních škol v celém Jihomoravském kraji. Kurzy budou koncipovány v souladu s požadavky Rámcově vzdělávacího programu (RVP) ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Projekt nabídne 6 akreditovaných prezenčních a 6 e-lerningových kurzů pro učitele II. stupně ZŠ, víceletých gymnázií a SŠ. Budou zpracovány 2 metodické materiály. Vzniklý materiál bude oponován. Kurzy pro pedagogy budou před akreditací ověřeny pilotně a oponovány. Výstupem projektu bude návrh nástrojů k hodnocení efektivity a vyhodnocení vzdělávání na vzorku žáků.