Detail projektu

 

Na hřišti i na vodě s dětmi v JmK v pohodě

Kód projektu:CZ.1.07/1.3.10/03.0038
Období řešení:1/2011 - 6/2012
Investor:odkaz do nového oknaJihomoravský kraj
Fakulta/Pracoviště MU:
Fakulta sportovních studií
Řešitel na MU:Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D.
Člen realizačního týmu:Mgr. Libuše Černá
Mgr. Aneta Fedrová
Petra Martináková, MSc
Mgr. Jindřich Pavlík
Bc. Viktor Póč, Ph.D., M.Sc.
Mgr. Martin Sebera, Ph.D.
Mgr. Eva Valkounová
doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.
Publikace/Výsledky:více
Anotace

Projekt je zaměřen na zlepšení kompetencí a zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity DVPP pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení z hlediska bezpečnosti a prevence úrazů žáků. Aspekt bezpečnosti a zároveň inovativnosti při výuce předmětů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví je hlavním přínosem prezenčních a e-learningových kurzů, které budou nabízeny cílové skupině pedagogů II. stupně ZŠ, víceletých gymnázií a středních škol v celém Jihomoravském kraji. Kurzy budou koncipovány v souladu s požadavky Rámcově vzdělávacího programu (RVP) ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Projekt nabídne 6 akreditovaných prezenčních a 6 e-lerningových kurzů pro učitele II. stupně ZŠ, víceletých gymnázií a SŠ. Budou zpracovány 2 metodické materiály. Vzniklý materiál bude oponován. Kurzy pro pedagogy budou před akreditací ověřeny pilotně a oponovány. Výstupem projektu bude návrh nástrojů k hodnocení efektivity a vyhodnocení vzdělávání na vzorku žáků.