Detail projektu

 

Rozšiřování výzkumných a pedagogických kompetencí prostřednictvím spolupráce v kinantropologickém výzkumu (Spolupráce v kinantropologii)

Kód projektu:CZ.1.07/2.4.00/17.0035
Období řešení:6/2011 - 5/2014
Investor:odkaz do nového oknaMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Programový rámec / typ projektu:Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK) -
Fakulta/Pracoviště MU:
Fakulta sportovních studií
Řešitel na MU:doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.
Člen realizačního týmu:Ing. Jana Hrádková
Mgr. Radka Nevařilová
Mgr. Martina Pluháčková
PhDr. MgA. Jiří Stejskal
Ing. Tomáš Vodička
Spolupracující organizace:
odkaz do nového oknaJihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Odpovědná osoba:Mgr. Vítězslav Dohnal
odkaz do nového oknaOstravská univerzita v Ostravě
Publikace/Výsledky:více
Anotace

Projekt je zaměřen na rozvoj a zkvalitnění spolupráce žadatele a partnerů s dalšími vzdělávacími institucemi a výzkumnými centry v České republice i v zahraničí. Tento záměr umožní vysokoškolským studentům a akademickým pracovníkům participujících institucí přímo zvyšovat odbornou úroveň jednotlivce, navazovat nové kontakty v oblasti vědy a výzkumu a intenzivněji rozvíjet stávající spolupráce a to jak se sektorem terciárního vzdělávání, tak s aplikovanou sférou. Projekt počítá s vysláním jedinců z cílové skupiny do vědecky progresivních institucí v zahraničí a v České republice za účelem účasti na praxích, stážích a konferencích či za účelem navázaní spolupráce ve zvolené vědní oblasti. Na tomto cíli se bude podílet příjemce společně s dvěma klíčovými partnery tak, aby byl transfer informací a navazování nových kontaktů co nejvíce efektivní a tím se přímo zvýšil pozitivní dopad pro cílovou skupinu.