Detail projektu

 

Přestavba studia kinantropologických oborů vzhledem ke konkurenceschopnosti absolventů v EU

Kód projektu:CZ.1.07/2.2.00/28.0169
Období řešení:1/2012 - 12/2014
Investor:odkaz do nového oknaMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Programový rámec / typ projektu:Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK) - 2.2 Vysokoškolské vzdělávání
Fakulta/Pracoviště MU:
Fakulta sportovních studií
Řešitel na MU:Mgr. Martin Sebera, Ph.D.
Člen realizačního týmu:Mgr. Roman Drga
prof. PhDr. Michal Charvát, CSc.
Ing. Hana Vránová
Spolupracující organizace:
odkaz do nového oknaUniverzita Palackého v Olomouci
Anotace

Po dlouholeté existenci podobných studijních programů a oborů na partnerských fakultách došlo na základě provedené analýzy ke konstatování závažných nedostatků týkajících se obsahu studia, vztahu kvantity a kvality, jeho organizace, prostupnosti studia, dostatečnosti studijních opor i srovnatelnosti s obdobnými obory v evropském vysokém školství. Na základě těchto nálezů byly vytyčeny cíle projektu pro cílovou skupinu studentů: 1) restrukturovat studium a jednotlivá curricula inovovat tak, aby se dosažený stav dostal na vyšší, vzájemně srovnatelnou úroveň v domácím i evropském prostředí a vytvořený systém kontinuálně umožňoval nutné změny, 2) zvýšit vzájemné vazby teorie - praxe – teorie, 3) zajistit modulové uspořádání studia, 4) dosáhnout relativní uzavřenosti a přitom vzájemné prostupnosti studia. Znamená to curriculární přestavbu studia nejen z hlediska obsahu, ale i jejího organizačního zabezpečení.