Detail projektu

 

Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě (S dětmi v pohodě)

Kód projektu:CZ.1.07/1.3.00/14.0091
Období řešení:3/2010 - 2/2013
Investor:odkaz do nového oknaMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Programový rámec / typ projektu:Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK) -
Fakulta/Pracoviště MU:
Fakulta sportovních studií
Řešitel na MU:Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D.
Člen realizačního týmu:Petra Martináková, MSc
Mgr. Jindřich Pavlík
Bc. Viktor Póč, Ph.D., M.Sc.
Mgr. Martin Sebera, Ph.D.
Mgr. Eva Valkounová
doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.
Publikace/Výsledky:více
WWW stránky projektu:odkaz do nového oknahttp://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode
Anotace

Projekt je zaměřen na zlepšení kompetencí a zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP). Projekt nabídne akreditovaný seminář pro řídící pracovníky z oblasti Zdravého životního stylu z hlediska bezpečnosti a prevence úrazů žáků (2x ve 13 krajských městech mimo hlavní město Prahu). Inovativnost, atraktivita a bezpečnost prováděné činnosti z hlediska zdravého životního stylu a první pomoci je hlavní přidanou hodnotou 8 prezenčních a 7 e - learningových kurzů. Ty budou nabízeny cílové skupině pedagogů II. stupně ZŠ, víceletých gymnázií a středních škol. Kurzy budou koncipovány v souladu s požadavky Rámcově vzdělávacího programu ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Bude zpracováno 12 metodických materiálů. Kurzy, seminář i materiály budou před akreditací pilotně ověřeny a oponovány. Výstupem kurzů budou nástroje pro hodnocení efektivity vzdělávání ověřené na vzorku žáků.