Current projects [2014]

Total number of projects in 2014: 38


Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 1Letter G, page 1Letter H, page 1Letter CH, page 1Letter I, page 1Letter J, page 1Letter K, page 1Letter L, page 1Letter M, page 1Letter N, page 1Letter O, page 1Letter P, page 1Letter Q, page 2Letter R, page 2Letter S, page 2Letter T, page 2Letter U, page 2Letter V, page 2Letter W, page 2Letter X, page 2Letter Y, page 2Letter Z, page 2
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 38 records, displayed 21 - 38
Posílení jazykových kompetencí vyučujících oborů SEBS a ASEBS (MUNI/FR/0389/2014)
MU Investigator:PhDr. Michal Vít, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:3/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Fond rozvoje MU
more
Posílení výuky v cizím jazyce pro management sportu (MUNI/FR/0108/2014)
MU Investigator:Ing. Jana Nová, PhD., MBA
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:3/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Fond rozvoje MU
more
Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti urgentní medicíny a medicíny katastrof v Jihomoravském kraji (CZ.1.07/3.2.04/02.0009)
MU Investigator:Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:7/2011 - 6/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
Přestavba studia kinantropologických oborů vzhledem ke konkurenceschopnosti absolventů v EU (CZ.1.07/2.2.00/28.0169)
MU Investigator:Mgr. Martin Sebera, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:1/2012 - 12/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
Reakce a adaptace člověka na specifické zatížení ve sportu (MUNI/A/0804/2013)
MU Investigator:Prof. MUDr. Jan Novotný, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Revize map pro orientační běh (MUNI/FR/0097/2014)
MU Investigator:Mgr. Taťána Straková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:3/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Fond rozvoje MU
more
Rozšiřování výzkumných a pedagogických kompetencí prostřednictvím spolupráce v kinantropologickém výzkumu (CZ.1.07/2.4.00/17.0035)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:6/2011 - 5/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
Rozvoj v oblasti pedagogicko-výzkumných aktivit na Katedře společenských věd ve sportu na FSpS MU (CZ.1.07/2.4.00/17.0037)
MU Investigator:Mgr. Dagmar Trávníková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:6/2011 - 2/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
Sledování změn zatížení plosky nohy,postury a držení těla vlivem cvičení SM - Systémem u žáků taneční konzervatoře (MUNI/A/0854/2013)
MU Investigator:MUDr. Kateřina Kapounková
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Vytvoření sítě odborných institucí participujících na boji proti výskytu metabolického syndromu (CZ.1.07/2.4.00/17.0039)
MU Investigator:Mgr. Lenka Dovrtělová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:1/2012 - 12/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
Vytvoření výzkumného týmu vedeného reintegrovaným českým vědcem za účelem zjišťování úrovně pohybové aktivity (inaktivity) u vybraných věkových skupin mužů a žen v ČR (CZ.1.07/2.3.00/20.0044)
MU Investigator:PhDr. Jan Cacek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:6/2011 - 5/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
Využití 3D akcelerátoru a gyroskopu v oblasti sportu (MUNI/A/0875/2013)
MU Investigator:PaedDr. Miloš Lukášek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Využití alternativních posilovacích pomůcek ve sportovní přípravě - multimediální výukový materiál (MUNI/FR/0333/2014)
MU Investigator:Mgr. Jiří Bílý
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:3/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Fond rozvoje MU
more
Výzkum silových schopností s využitím Izokinetické dynamometrie (MUNI/A/0894/2013)
MU Investigator:Ing. Tomáš Vodička
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Zaměstnáním nejlepších mladých vědců k rozvoji mezinárodní spolupráce (CZ.1.07/2.3.00/30.0037)
MU Investigator:Prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
MU Faculty/Unit:Rector's Office
Project Period:3/2013 - 6/2015
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
Zkušenostní a reflektivní učení - podpora profesní přípravy studentů (CZ.1.07/2.2.00/15.0202)
MU Investigator:Mgr. Jan Kolář, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:4/2011 - 3/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
Zlepšování podmínek pro působení významných zahraničních akademických pracovníků na MU (ROZV/09/2014)
MU Investigator:PhDr. Jan Pavlík
MU Faculty/Unit:Centre for International Cooperation
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Zvýšení lektorských kapacit pedagogických pracovníků mateřských a základních škol v oblasti pohybové propedeutiky (gymnastika a tanec hrou) a osobnostního rozvoje (CZ.1.07/1.3.00/48.0019)
MU Investigator:Assoc. Prof. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:7/2014 - 6/2015
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 38 records, displayed 21 - 38