Current projects [2016]

Total number of projects in 2016: 39


Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 1Letter G, page 1Letter H, page 1Letter CH, page 1Letter I, page 1Letter J, page 1Letter K, page 1Letter L, page 1Letter M, page 1Letter N, page 1Letter O, page 1Letter P, page 1Letter Q, page 2Letter R, page 2Letter S, page 2Letter T, page 2Letter U, page 2Letter V, page 2Letter W, page 2Letter X, page 2Letter Y, page 2Letter Z, page 2
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 39 records, displayed 1 - 20
Aktualizace vzdělávacích materiálů elektronického portálu Impact (MUNI/FR/1588/2015)
MU Investigator:Mgr. Jindřich Pavlík
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / MU Development Fund
more
Analýza chůze pacientů postižených Parkinsonovou chorobou (MUNI/A/1161/2015)
MU Investigator:Mgr. Petr Hedbávný, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Biomechanická analýza pohybové činnosti specifických skupin populace (ROZV/24/FSpS/01/2016)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
FSpS - Příspěvek IP 2016 (ROZV/24/FSpS/2016)
MU Investigator:Ing. Jana Nová, PhD., MBA
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Implementace moderních edukačních metod do terénní výuky Tělesné výchovy a Geografie: Aplikace s využitím QR kódů (MUNI/FR/1589/2015)
MU Investigator:Bc. Nico Adamčík
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / MU Development Fund
more
Inovace a výroba 3-osých akcelerometrů a gyroskopů (MUNI/51/03/2016)
MU Investigator:PaedDr. Miloš Lukášek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:6/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Internal projects of FSpS
more
Inovace předmětů z oblasti Inkluzivního vzdělávání (MUNI/FR/1206/2015)
MU Investigator:Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / MU Development Fund
more
Internacionalizace a networking FSpS - realizace meetingu INSHS (MUNI/FR/1590/2015)
MU Investigator:Mgr. Tomáš Vespalec, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / MU Development Fund
more
International Summer School of Combatives (JMK/040456/2016)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:9/2016 - 9/2016
Investor/Programme:South-Moravian Region / Other grant projects excluding research and development
more
Mezigenerační kontext mezi prarodiči a vnoučaty se speciálními potřebami v zemích s různým sociokulturním pozadím (0475/2015)
MU Investigator:Mgr. Dagmar Heiland Trávníková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:7/2015 - 6/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / AKTION Czech Republic - Austria (Education only)
more
Mini Recreation Olympic "RecreaOlympic" (EPP-1-2016-1-PL-SPO-SNCESE)
MU Investigator:Mgr. Tomáš Vespalec, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:5/2016 - 4/2017
Investor/Programme:European Union / Erasmus+ činnost Sport
more
Možnosti využití ruční a izokinetické dynamometrie pro diagnostiku úrovně síly a laterálních asymetrií ve sportu (MUNI/A/1363/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Jiří Zháněl, Dr.
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Optimalizace střelecké výkonnosti na základě vybraných aspektů fyzického zatížení (MUNI/A/1455/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Ověření účinku dynamicko-směrové podložky - kontrahovaný výzkum (smluvní výkum FSpS 01)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:10/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Other National Nadation/Found / Other foundation
more
Pilotní ověření izokinetického intervenčního programu u pacientek trpících II. stadiem kyčelní osteoartritidy (MUNI/A/1396/2015)
MU Investigator:Ing. Tomáš Vodička
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Podněty svalové činnosti při intenzivním pohybovém zatížení (MUNI/A/1277/2015)
MU Investigator:Mgr. Lukáš Olejníček
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Podpora mezinárodní spolupráce Masarykovy univerzity (ROZV/07/2016)
MU Investigator:PhDr. Jan Pavlík
MU Faculty/Unit:Centre for International Cooperation
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Podpora udržitelnosti projektů operačních programů minulého programového období, příprava na nové programovací období (ROZV/16/2016)
MU Investigator:Ing. Soňa Janíková
MU Faculty/Unit:Rector's Office
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Posilování kompetencí akademických pracovníků v oblasti metodologie a statistické analýzy dat (MUNI/51/02/2016)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Jiří Zháněl, Dr.
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:6/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Internal projects of FSpS
more
Posouzení kvality zapojení hlubokého stabilizačního systému u sportovních gymnastů různého věku (MUNI/51/05/2016)
MU Investigator:Assoc. Prof. MUDr. Pavel Stejskal, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:8/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Internal projects of FSpS
more
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 39 records, displayed 1 - 20