Publication details

 

Taxonomie úpolů z pohledu školní tělesné výchovy

Basic information
Original title:Taxonomie úpolů z pohledu školní tělesné výchovy
Author:Zdenko Reguli
Information from University Press
Price:Not for sale
Comment:
Publisher within MU:Faculty of Sports Studies
Further information
Citation:REGULI, Zdenko. Taxonomie úpolů z pohledu školní tělesné výchovy. In Sport a kvalita života. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 72-72, 1 s. ISBN 80-210-3541-2.Export BibTeX
@inproceedings{561010,
author = {Reguli, Zdenko},
address = {Brno},
booktitle = {Sport a kvalita života},
edition = {1.},
location = {Brno},
isbn = {80-210-3541-2},
pages = {72-72},
publisher = {Masarykova univerzita},
title = {Taxonomie úpolů z pohledu školní tělesné výchovy},
year = {2004}
}
Type:Article in Proceedings