Publication details

 

Taxonomie úpolů z pohledu školní tělesné výchovy

Basic information
Original title:Taxonomie úpolů z pohledu školní tělesné výchovy
Author:Zdenko Reguli
Information from University Press
Price:Not for sale
Comment:
Publisher within MU:Faculty of Sports Studies
Further information
Citation:
Export BibTeX
Type:Article in Proceedings