Publication details

 

Sport a sociální edukace

book coverKolektivní práce českých a slovenských badatelů zkoumajících sport jako sociálně kulturní fenomén ze sociologických, filozofických a pedagogických úhlů pohledu.

Basic information
Original title:Sport a sociální edukace
Title in English:Sport and social education
Authors:Vladimír Jůva
Information from University Press
Publisher within MU:Faculty of Sports Studies
Further information
Citation:JŮVA, Vladimír. Sport a sociální edukace. In SEKOT, Aleš, Dušan LEŠKA a Jozef OBORNÝ. Sociální dimenze sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 211-239, 29 s. ISBN 80-210-3581-1.Export BibTeX
@inbook{563387,
author = {Jůva, Vladimír and Sekot, Aleš and Leška, Dušan and Oborný, Jozef},
address = {Brno},
booktitle = {Sociální dimenze sportu},
edition = {1.},
keywords = {sport; education; social education; EYES},
location = {Brno},
isbn = {80-210-3581-1},
pages = {211-239},
publisher = {Masarykova univerzita},
title = {Sport a sociální edukace},
year = {2004}
}
Type:Chapter of a book
Keywords:sport; education; social education; EYES