Publication details

 

Interakční analýza.

Basic information
Original title:Interakční analýza.
Title in English:Interaction process analysis.
Authors:Marcela Miková, Kateřina Vlčková
Information from University Press
Price:120,00 CZK
Publisher within MU:Faculty of Education
Further information
Citation:MIKOVÁ, Marcela a Kateřina VLČKOVÁ. Interakční analýza. In In Švec, V.; Maňák, J.; Švec, Š. Slovník pedagogické metodologie. 1. vyd. Brno: Paido, 2005. s. 47-48, 2 s. Pedagogický výzkum. ISBN 80-210-3802-0.Export BibTeX
@inbook{578101,
author = {Miková, Marcela and Vlčková, Kateřina},
address = {Brno},
booktitle = {In Švec, V.; Maňák, J.; Švec, Š. Slovník pedagogické metodologie},
edition = {1},
keywords = {IPA},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {80-210-3802-0},
pages = {47-48},
publisher = {Paido},
title = {Interakční analýza.},
year = {2005}
}
Original language:Czech
Field:Pedagogy and education
Type:Chapter of a book
Keywords:IPA

Autorky ve slovníkovém heslu stručně představují Fandersovu interakční anlýzu.

Short encyclopedia presentation of Flanders interaction analysis (IPA).