Publication details

 

Výskyt poruch pohybového systému v závislosti na somatotypu

Basic information
Original title:Výskyt poruch pohybového systému v závislosti na somatotypu
Title in English:The relation between physique and dysbalances of locomotory system.
Author:Taťána Straková
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:Sport and leisure time activities
Type:Article in Proceedings
Keywords:somatotyp - dysbalance - locomotory system

Cílem našeho příspěvku je popsat a statisticky ověřit vztah mezi výskytem poruch pohybového systému a rozdílem krajních hodnot jednotlivých komponent u konkrétních somatotypů, tedy rozdílem mezi nejnižší a nejvyšší hodnotou komponenty u každého somatotypu.

The amount of our article is to focus and describe the relation between the distribution of dysbalances and the difference of the value of somatotypes componentes.