Publication details

 

Výskyt poruch pohybového systému v závislosti na somatotypu

Basic information
Original title:Výskyt poruch pohybového systému v závislosti na somatotypu
Title in English:The relation between physique and dysbalances of locomotory system.
Author:Taťána Straková
Further information
Citation:STRAKOVÁ, Taťána. Výskyt poruch pohybového systému v závislosti na somatotypu. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2006. 4 s. ISBN 80-7041-104-X.Export BibTeX
@inproceedings{699258,
author = {Straková, Taťána},
address = {Hradec Králové},
booktitle = {Optimální působení tělesné zátěže a výživy},
keywords = {somatotyp - dysbalance - locomotory system},
language = {cze},
location = {Hradec Králové},
isbn = {80-7041-104-X},
publisher = {Univerzita Hradec Králové},
title = {Výskyt poruch pohybového systému v závislosti na somatotypu},
year = {2006}
}
Original language:Czech
Field:Sport and leisure time activities
Type:Article in Proceedings
Keywords:somatotyp - dysbalance - locomotory system

Cílem našeho příspěvku je popsat a statisticky ověřit vztah mezi výskytem poruch pohybového systému a rozdílem krajních hodnot jednotlivých komponent u konkrétních somatotypů, tedy rozdílem mezi nejnižší a nejvyšší hodnotou komponenty u každého somatotypu.

The amount of our article is to focus and describe the relation between the distribution of dysbalances and the difference of the value of somatotypes componentes.