Publication details

 

Myšlenková východiska evropského trenéra a "trenéra" budó

Basic information
Original title:Myšlenková východiska evropského trenéra a "trenéra" budó
Title in English:Ideological Background of a European Trainer and a Trainer of Budo
Authors:Zdenko Reguli, Radim Šíp
Information from University Press
Price:85,00 CZK
Publisher within MU:Faculty of Sports Studies
Further information
Citation:REGULI, Zdenko a Radim ŠÍP. Myšlenková východiska evropského trenéra a "trenéra" budó. In Sborník prací Fakulty sportovních studií, I. ročník: Sport jako sociálně-kulturní fenomén. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 67-84, 17 s. ISBN 80-210-4136-6.Export BibTeX
@inproceedings{701667,
author = {Reguli, Zdenko and Šíp, Radim},
address = {Brno},
booktitle = {Sborník prací Fakulty sportovních studií, I. ročník: Sport jako sociálně-kulturní fenomén},
edition = {1.},
keywords = {budo; sport; trainer; philosophy of sport},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {80-210-4136-6},
pages = {67-84},
publisher = {Masarykova univerzita},
title = {Myšlenková východiska evropského trenéra a "trenéra" budó},
year = {2006}
}
Original language:Czech
Field:Philosophy and religion
Type:Article in Proceedings
Keywords:budo; sport; trainer; philosophy of sport

Autoři popisují rozdíl mezi okcidentálním pojetím instituce trenéra a východním pojetím učitele v japonských bojových uměních. Text je výsledkem výzkumu soudobé ideologie sportu.

Authors describes diferencies between occidental concepcion of trainer and far east conception of teacher in japanese martial arts. The paper is a outcome of a research into modern ideology of sport.