Publication details

 

Komparace základních somatických dat

book cover

Basic information
Original title:Komparace základních somatických dat
Title in English:Comparasion of Basic Somatic Parameters of Youth
Authors:Vlasta Vilímová, Šárka Maleňáková
Information from University Press
Comment:
Publisher within MU:Faculty of Sports Studies
Further information
Citation:VILÍMOVÁ, Vlasta a Šárka MALEŇÁKOVÁ. Komparace základních somatických dat. In Sport a kvalita života 2007. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 148-154. ISBN 978-80-210-4435-7.Export BibTeX
@inproceedings{727638,
author = {Vilímová, Vlasta and Maleňáková, Šárka},
address = {Brno},
booktitle = {Sport a kvalita života 2007},
edition = {1. vydání},
keywords = {body high weight subcutaneous fat - three dermal plics},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-210-4435-7},
pages = {148-154},
publisher = {Masarykova univerzita},
title = {Komparace základních somatických dat},
year = {2007}
}
Original language:Czech
Field:Sport and leisure time activities
Type:Article in Proceedings
Keywords:body high weight subcutaneous fat - three dermal plics

Cílem sledování je komparece základních somatických dat mládeže, tj. ve věku 10-19 let. V květnu 2006 probíhalo v rámci výzkumného projektu MŠMT "Monitorování účasti mládeže ve sportu a pohybové aktivitě v České republice", jehož cílem bylo zjistit, jaká je pohybová výkonnost současné české mládeže a jak je česká mládež zapojena do mimoškolských sportovních aktivit. Do výzkumu byli zapojeni studenti FSpS. pro příspěveke jsme vybrali popuze oblast základních somatických dat. Měření se zúčastnilo 352 respondentů (249 chlapců, 103 dívek). Získané výsledky byly porovnány s normami Chytráčkové (2002), souborem Moravce (1990, 1996), Měkoty, Kováře (1995) a Eurofitem (1996).

Aim of monitoring is compare of basic somatic dates of youth (between the ages of 10-19 years). In May 2006 went ahead (in frame of research project of Ministry of education) "Monitoring of participation of youth in sport and physical activity generally in Czech Republic. Aim of this monitoring was identify the level of physical endurance of youth and rate of integration into after-school sport activities. Into research was connecting students of Faculty of Sport Studies. To our report we choose only area of besic somatic dates. The research group consist 352 respondents (249 boys, 103 girls). Obtained data was compared with norms of Chytrackova (2002) and with group of Moravec (1990, 1996), oof Měkota, Kovář (1995) and Eurofittest (1996).