Publication details

 

Teorie tance

Basic information
Original title:Teorie tance
Authors:Dagmar Šimberová, Alena Skotáková, Lenka Svobodová, Petr Hedbávný
Further information
Citation:ŠIMBEROVÁ, Dagmar, Alena SKOTÁKOVÁ, Lenka SVOBODOVÁ a Petr HEDBÁVNÝ. Teorie tance. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISSN 1802-128X.Export BibTeX
@article{852845,
author = {Šimberová, Dagmar and Skotáková, Alena and Svobodová, Lenka and Hedbávný, Petr},
article_location = {Brno},
language = {cze},
issn = {1802-128X},
journal = {Elportál},
title = {Teorie tance},
url = {http://is.muni.cz/elportal/?id=852845},
year = {2009}
}
Original language:Czech
Field:Sport and leisure time activities
WWW:link to a new windowURL
Type:Article in Periodical

Na základě teoretických východisek a podrobných podkladů jsou v publikaci Teorie tance natočeny základní kroky a pohyby užívané v rytmické gymnastice a tancích. Vytvořeny jsou metodické postupy pro výuku co nejširšího spektra tanečních žánrů a směrů. DVD obsahuje jednoduché vazby a kombinace jednotlivých probíraných i jiných tanců. Teoretické základy jsou přehledně a logicky zapracovány do výukového materiálu. Touto formou řešíme kvalitnější profesní přípravu studentů a udržujeme vysoké standardy v pregraduálním i postgraduálním studiu. Těžiště studia je přeneseno na studenty s uplatněním jejich tvůrčího přístupu. Výukový materiál je zařazen do výuky předmětů Rytmická gymnastika (bp1008, bk1008), Teorie sportů (bp510, bk510), Tance II (bp021t, bk021t), Moderní gymnastika II (bp954, bk954) a další.