Publication details

 

Problematika pádů u seniorů

book cover

Basic information
Original title:Problematika pádů u seniorů
Title in English:Falls of elderly people issue
Authors:Lenka Svobodová, Jitka Kopřivová
Further information
Citation:SVOBODOVÁ, Lenka a Jitka KOPŘIVOVÁ. Problematika pádů u seniorů. In Sport jako životní styl. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 34 s. ISBN 978-80-210-4839-3.Export BibTeX
@inproceedings{852893,
author = {Svobodová, Lenka and Kopřivová, Jitka},
address = {Brno},
booktitle = {Sport jako životní styl},
keywords = {falling senior factor disorder medicaments position motion balance aids},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-210-4839-3},
publisher = {Masarykova univerzita},
title = {Problematika pádů u seniorů},
year = {2009}
}
Original language:Czech
Field:Public health care, social medicine
Type:Article in Proceedings
Keywords:falling senior factor disorder medicaments position motion balance aids

Pády u starších lidí jsou v současné době celosvětově považovány za závažný problém veřejného zdraví, neboť způsobují těžší poranění. Pád může být zapříčiněn interakcí vnějších i vnitřních faktorů. Naše práce je zaměřena na rozbor jaednotlivých faktorů a možnostmi práce s nimi. Snažíme se o třídění nástrojů hodnocení rizik a návrh programu prevence.

Nowadays the falls of elderly people are globally considered to be a serious problem of communal health because they can cause serious injury. Falling can be caused by complex interaction of inward and outward factors. Our work is aimed at analysis of individual factors and possibility to work with them. We try to sort the implements of evaluation of dangers and we suggest the prevention program.