Publication details

 

Okolnosti volby trenérské profese

book cover

Basic information
Original title:Okolnosti volby trenérské profese
Title in English:The Choice of Coach Profession
Authors:Vladimír Jůva, Bohumíra Lazarová, Kristýna Tomková
Information from University Press
Price:Not for sale
Comment:Celý text příspěvku (7 stran) je obsažen na CD, který je součástí sborníku.
Publisher within MU:Faculty of Sports Studies
Further information
Citation:JŮVA, Vladimír, Bohumíra LAZAROVÁ a Kristýna TOMKOVÁ. Okolnosti volby trenérské profese. In Sport a kvalita života 2008. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 60-66. ISBN 978-80-210-4716-7.Export BibTeX
@inproceedings{891857,
author = {Jůva, Vladimír and Lazarová, Bohumíra and Tomková, Kristýna},
address = {Brno},
booktitle = {Sport a kvalita života 2008},
keywords = {Sports coach; coach profession; choice of coaching; empirical research},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-210-4716-7},
note = {Celý text příspěvku (7 stran) je obsažen na CD, který je součástí sborníku.},
pages = {60-66},
publisher = {Masarykova univerzita},
title = {Okolnosti volby trenérské profese},
year = {2008}
}
Original language:Czech
Field:Sport and leisure time activities
Type:Article in Proceedings
Keywords:Sports coach; coach profession; choice of coaching; empirical research

Trenérství představuje profesi rozličných podob, která od svých vykonavatelů vyžaduje nejen široké odborné znalosti, ale také osobnostní předpoklady, sociální dovednosti a vlastní hlubokou sportovní empirii. Pro profesní rozvoj sportovního trenéra jsou důležité okolnosti, které determinovaly jeho volbu trenérské profese. Příspěvek vymezuje vybrané koncepce trenérské profese a shrnuje výsledky empirického kvantitativního šetření zaměřeného na okolnosti volby trenérské profese.

Coaching is a profession of various forms requiring from its practitioners not only extensive expert knowledge, but also personal dispositions, social skills and direct sports experience. For the development of sports coach the circumstances surrounding their choice of the profession are very important. The study defines selected conceptions of coach profession and reviews the results of a quantitative investigation focused on the problems of choice of coaching.