Publication details

 

Kineziologická schéma addukcie dolnej končatiny

Basic information
Original title:Kineziologická schéma addukcie dolnej končatiny
Title in English:Kinesiological scheme of low extremities adduction
Authors:Martin Zvonař, Vladimír Psalman, Jozef Baláž
Further information
Citation:ZVONAŘ, Martin, Vladimír PSALMAN a Jozef BALÁŽ. Kineziologická schéma addukcie dolnej končatiny. In Strojnícka fakulta STU. OPTIMALIZÁCIA ZAŤAŽENIA V TELESNEJ VÝCHOVE A ŠPORTE. Bratislava: Ústav prírodných, humanitných a spoločenských vied, 2010. s. 115-123, 175 s. ISBN 978-80-227-3271-0.Export BibTeX
@inproceedings{933170,
author = {Zvonař, Martin and Psalman, Vladimír and Baláž, Jozef},
address = {Bratislava},
booktitle = {OPTIMALIZÁCIA ZAŤAŽENIA V TELESNEJ VÝCHOVE A ŠPORTE},
editor = {Strojnícka fakulta STU},
keywords = {kinesiology analyse; adduction; research model},
language = {sla},
location = {Bratislava},
isbn = {978-80-227-3271-0},
pages = {115-123},
publisher = {Ústav prírodných, humanitných a spoločenských vied},
title = {Kineziologická schéma addukcie dolnej končatiny},
year = {2010}
}
Original language:Slovak
Field:Sport and leisure time activities
Type:Article in Proceedings
Keywords:kinesiology analyse; adduction; research model

Kineziologické schémi sú teoreticko-empirickými obrazmi pohybovsegmentov tela a tela ako celku. Slúžia k reálným výskumom i ako modely vo výučbe.

Kinesiologycs models is theroticly and emiprics picures of segment and whole body moves. They used for research and for teching process also.