Publication details

 

Terminologie tělesných cvičení

Basic information
Original title:Terminologie tělesných cvičení
Authors:Dagmar Šimberová, Lenka Svobodová, Pavlína Vaculíková
Further information
Citation:ŠIMBEROVÁ, Dagmar, Lenka SVOBODOVÁ a Pavlína VACULÍKOVÁ. Terminologie tělesných cvičení. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISSN 1802-128X.Export BibTeX
@article{936375,
author = {Šimberová, Dagmar and Svobodová, Lenka and Vaculíková, Pavlína},
article_location = {Brno},
language = {cze},
issn = {1802-128X},
journal = {Elportál},
title = {Terminologie tělesných cvičení},
url = {http://is.muni.cz/elportal/?id=936375},
year = {2011}
}
Original language:Czech
Field:Sport and leisure time activities
WWW:link to a new windowURL
Type:Article in Periodical

Učební podpora Terminologie tělesných cvičení obsahuje základní odborné definice vědního oboru kinantropologie. Učební materiál nabízí odborné názvy, specifické pojmy a k tomu odpovídající pohybové tvary s používaným popisem v tělovýchovně sportovním verbálním projevu. Vychází ze systematiky tradičních forem tělesných cvičení prováděných zejména jednotlivcem a utříděných na polohy těla a jeho částí a druhů pohybů. Tyto polohy a pohyby jsou definovány jako cvičení prostná. Výuková pomůcka je cílena jak pro bakalářské, tak magisterské studium tělesné výchovy a sportu a příbuzných oborů. Zejména určena pro předměty FSpS: Odborná terminologie (bp1006, bk1006), Základní gymnastika (bp1007, bk1007), Rytmická gymnastika (bp1008, bk1008), Všeobecná gymnastika (np1009, nk1009), Teorie a didaktika gymnastiky a tance (np1113, nk1113).