Detail publikace

 

Plavání osob se specifickými potřebami

Základní údaje
Originální název:Plavání osob se specifickými potřebami
Autoři:Viktor Pacholík, Marie Blahutková
Další údaje
Citace:
Export BibTeX
Originální jazyk:čeština
Obor:Psychologie
Druh:Článek ve sborníku
Klíčová slova:people with physical handicap; Halliwick Concept; subjective experiences and personality states

Pohyb je fenomén života, základní projev živých organismů. Bez pohybu by nebyl život. Společnost si již nezastupitelný význam pohybu pro zdraví člověka plně uvědomuje a přizpůsobuje tomu životní podmínky i prostředí. I přes tyto snahy však dosud není věnována dostatečná pozornost sportu osob se specifickými potřebami, osob s postižením. Mnoho postižených se ve vodním prostředí necítí bezpečně, nedokáže se ve vodě uvolnit a pobyt v bazénu je pro ně spíše utrpením. Přílišná snaha mnoha pečujících se projevuje křečovitostí, a tím se nepříjemné pocity mohou umocňovat. Vznikají tak mnohdy složité situace, které jsou v pozdějším věku velmi obtížně odstranitelné. Na Fakultě sportovních studií v Brně probíhá výzkum zaměřený na psychické prožitky a stavy osob s tělesným postižením v souvislosti s výukou plavání podle Halliwickova konceptu. Tento příspěvek přináší průběžné výsledky tohoto výzkumu.