Publication details

 

Limitující faktory ve sportovní výživě

Basic information
Original title:Limitující faktory ve sportovní výživě
Title in English:Sports nutrition limiting factors
Author:Michal Kumstát
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:Sport and leisure time activities
Type:Article in Proceedings
Keywords:Sports nutrition; nutritional recommendations; limiting factors

Sdělení si klade za cíl vymezit vybrané limitující faktory ve sportovní výživě a zdůraznit jejich vzájemnou interakci.

The works focuses on selected sports nutrition limiting factors. The work emphasizes the relationship between the limiting factors.