Publication details

 

Možnosti realizace modifikovaného Conconiho testu pro běžce

Basic information
Original title:Možnosti realizace modifikovaného Conconiho testu pro běžce
Title in English:Implementation options of modified Conconi's test for runners
Author:Tomáš Kalina
Further information
Citation:KALINA, Tomáš. Možnosti realizace modifikovaného Conconiho testu pro běžce. In Jiří Suchý et al.. Scientia Movens 2012 : Sborník příspěvků z mezinárodní studentské vědecké konference. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012. s. 16-22, 6 s. ISBN 978-80-86317-92-2.Export BibTeX
@inproceedings{977254,
author = {Kalina, Tomáš},
address = {Praha},
booktitle = {Scientia Movens 2012 : Sborník příspěvků z mezinárodní studentské vědecké konference},
edition = {1. vyd.},
editor = {Jiří Suchý et al.},
keywords = {Anaerobic threshold; Running; Field test; Noninvasive method},
howpublished = {tištěná verze "print"},
language = {cze},
location = {Praha},
isbn = {978-80-86317-92-2},
pages = {16-22},
publisher = {Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu},
title = {Možnosti realizace modifikovaného Conconiho testu pro běžce},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Sport and leisure time activities
Type:Article in Proceedings
Keywords:Anaerobic threshold; Running; Field test; Noninvasive method
Attached files:link to a new windowmoznost-modifikovaneho-conconiho-testu-pro-bezce.pdf

V příspěvku jsou představeny tři varianty modifikovaného Conconiho testu pro vytrvalostní běžce. Conconiho test představuje dostupnou neinvazivní metodu pro kontrolu výkonnosti a řízení sportovního tréninku v terénních podmínkách. Na stránkách http://is.muni.cz/do/fsps/kat_psp/atletika/software/conconi je dostupný pomocný program „Conconiho test“ ulehčující stanovení tempa při variantě na atletickém oválu.

The paper presents three variants of modified Conconi test for long distance runners. Conconiho test is a noninvasive method available for monitoring performance and management of sports training in field conditions. The utility (available on http://is.muni.cz/do/fsps/kat_psp/atletika/software/conconi) "Conconiho test" modified Conconi test easier to determine the rate of variation at an athletics track.