Publication details

 

Model tréninkového programu pro pacienty s lymfomy

Basic information
Original title:Model tréninkového programu pro pacienty s lymfomy
Title in English:Trainings porgramme for patients with lymphoma.
Authors:Robert Vysoký, Ladislav Baťalík, Šárka Chaloupková, Andrea Janíková
Further information
Citation:VYSOKÝ, Robert, Ladislav BAŤALÍK, Šárka CHALOUPKOVÁ a Andrea JANÍKOVÁ. Model tréninkového programu pro pacienty s lymfomy. In Plenární zasedání kooperativní lymofmové skupiny, Praha. 2012.Export BibTeX
@misc{977658,
author = {Vysoký, Robert and Baťalík, Ladislav and Chaloupková, Šárka and Janíková, Andrea},
booktitle = {Plenární zasedání kooperativní lymofmové skupiny, Praha.},
keywords = {Exercise trainings programme lymphoma physical activity rehabilitation},
language = {cze},
title = {Model tréninkového programu pro pacienty s lymfomy},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Other specializations of internal medicine
Type:Vyžádané přednášky
Keywords:Exercise trainings programme lymphoma physical activity rehabilitation

Představení možnosti preskripce pohybových aktivit formou řízeného tréninkového programu s aplikací aerobní a silové zátěže.

Aerobic and resistance training as an ambulantory rehabilitation trainings programme in patients with lymphoma.