Publication details

 

Model tréninkového programu pro pacienty s lymfomy

Basic information
Original title:Model tréninkového programu pro pacienty s lymfomy
Title in English:Trainings porgramme for patients with lymphoma.
Authors:Robert Vysoký, Ladislav Baťalík, Šárka Chaloupková, Andrea Janíková
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:Other specializations of internal medicine
Type:Vyžádané přednášky
Keywords:Exercise trainings programme lymphoma physical activity rehabilitation

Představení možnosti preskripce pohybových aktivit formou řízeného tréninkového programu s aplikací aerobní a silové zátěže.

Aerobic and resistance training as an ambulantory rehabilitation trainings programme in patients with lymphoma.