Publication details

 

Aktuální doporučení ve sportovní výživě: příjem sacharidů před, při a po výkonu

Basic information
Original title:Aktuální doporučení ve sportovní výživě: příjem sacharidů před, při a po výkonu
Title in English:The current recommendations in sports nutrition: carbohydrate intake before, during and after exercise
Author:Michal Kumstát
Further information
Citation:KUMSTÁT, Michal. Aktuální doporučení ve sportovní výživě: příjem sacharidů před, při a po výkonu. In Medicina Sportiva Bohemica et. Slovaca. 2012. ISSN 1210-5481.Export BibTeX
@proceedings{978331,
author = {Kumstát, Michal},
booktitle = {Medicina Sportiva Bohemica et. Slovaca},
keywords = {sports nutrition; nutrient intake; exercise},
language = {cze},
title = {Aktuální doporučení ve sportovní výživě: příjem sacharidů před, při a po výkonu},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Sport and leisure time activities
Type:Conference abstract
Keywords:sports nutrition; nutrient intake; exercise

Na výživu ve sportu lze nahlížet ze tří specifických pohledů: výživa před výkonem, během výkonu a po výkonu. Cílem sdělení je představit aktuální nutriční doporučení a zdůraznit vzájemný vztah mezi sportovním výkonem a příjmem S a B. Doporučení pro příjem makronutrientů u sportovců jsou vyjadřována v g/kg tělesné hmotnosti. Presentovaná doporučení vychází ze zahraničních recentních studií a souhrnných sdělení. Jsou určena převážně vrcholovým sportovcům trénujícím denně.

The nutrition in sport can be viewed from three specific perspectives: nutrition before,during and after exercise. The work aims to present current nutritional recommendations and emphasize the relationship between sports performance and carbohydrate anmd protein intak. The recommendation for macronutrient intake in athletes are expressed in g / kg body weight. Presented recommendations are based on recent international studies and summary statements. They are focused primarily on elite athletes engaging in daily training.