Publication details

 

Zhodnocení intervenčního programu osob s predispozicí k metabolickému syndromu

Basic information
Original title:Zhodnocení intervenčního programu osob s predispozicí k metabolickému syndromu
Title in English:Evaluation of an intervention program for persons with a predisposition to metabolic syndrome
Authors:Ondřej Smolka, Ivona Zálešáková Rutarová, Jana Řezaninová, Pavol Seman, Ivan Struhár
Further information
Citation:SMOLKA, Ondřej, Ivona ZÁLEŠÁKOVÁ RUTAROVÁ, Jana ŘEZANINOVÁ, Pavol SEMAN a Ivan STRUHÁR. Zhodnocení intervenčního programu osob s predispozicí k metabolickému syndromu. In odborná konference Tělovýchovné lékařství 2012. 2012. ISSN 1210-5481.Export BibTeX
@proceedings{978585,
author = {Smolka, Ondřej and Zálešáková Rutarová, Ivona and Řezaninová, Jana and Seman, Pavol and Struhár, Ivan},
booktitle = {odborná konference Tělovýchovné lékařství 2012},
keywords = {metabolic syndrome; physical activity; prevention},
language = {cze},
title = {Zhodnocení intervenčního programu osob s predispozicí k metabolickému syndromu},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Other medical specializations
Type:Conference abstract
Keywords:metabolic syndrome; physical activity; prevention

Cílem sdělení je představit studentský projekt zaměřený na primární prevenci metabolického syndromu. Projekt sledoval změny v průběhu čtyř měsíců u sledovaných antropometrických a biochemických ukazatelů a zúčastnilo se ho 53 osob (z důvodu onemocnění bylo na konci měření o 2 osoby méně). Intervence se skládala z pravidelné pohybové aktivity, kognitivně-behaviorální a výživové intervence. Porovnáním vstupního a konečného měření jsme potvrdili účinnost primární prevence v boji proti metabolickému syndromu.

The aim of the communication is to present the student project focused on primary prevention of metabolic syndrome. The project followed the changes in the course of four months in the case of anthropometry and biochemical indicators and attended it 53 persons (due to illness, it was at the end of the measurement of 2 persons). The intervention consisted of regular physical activity, cognitive-behavioral and nutritional intervention. By comparing the input and final measurements, we have confirmed the effectiveness of primary prevention in the fight against metabolic syndrome.