Publication details

 

Rozvoj spolkové sféry a rekreačních pohybových aktivit v České republice po roce 1993

Basic information
Original title:Rozvoj spolkové sféry a rekreačních pohybových aktivit v České republice po roce 1993
Title in English:The development of the federal sphere and recreational and physical activities in the Czech Republic after 1993
Author:Milena Strachová
Further information
Citation:STRACHOVÁ, Milena. Rozvoj spolkové sféry a rekreačních pohybových aktivit v České republice po roce 1993. In REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA. Košice: UPJŠ Košice, 2012. s. 348-357, 9 s. ISBN 978-80-7097-935-8.Export BibTeX
@inproceedings{979166,
author = {Strachová, Milena},
address = {Košice},
booktitle = {REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA},
keywords = {sports environment; sport for all; federal sector},
howpublished = {paměťový nosič},
language = {cze},
location = {Košice},
isbn = {978-80-7097-935-8},
pages = {348-357},
publisher = {UPJŠ Košice},
title = {Rozvoj spolkové sféry a rekreačních pohybových aktivit v České republice po roce 1993},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Sport and leisure time activities
Type:Article in Proceedings
Keywords:sports environment; sport for all; federal sector

Článek seznamuje odbornou veřejnost s rozvojem spolkové sféry v České republice po roce 1993 a s rozvojem masového a rekreačního sportu. S nárůstem civilizačních chorob, rostoucí nezájem o sportovní aktivity a s tím související snížená tělesná zdatnost obyvatel nutily postupně vládu ČR, aby jedním z prioritních cílů státní politiky byl také rozvoj sportu pro všechny.

The article informs professionals about the development of the federal sector in the Czech Republic after 1993 and the development of mass sport and recreation. Commonly with the increase in lifestyle diseases, the growing lack of interest in sport and decreasing of population's physical fitness gradually forced the Government of the CR to make one of its priorities the development of sport for all.