Publication details

 

O výchově v Kuratoriu pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě

Basic information
Original title:O výchově v Kuratoriu pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě
Title in English:About education in the Curatorium for the education of youth in Bohemia and Moravia
Author:Jiří Kouřil
Further information
Citation:KOUŘIL, Jiří. O výchově v Kuratoriu pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě. In Jiří Suchý a kolektiv. Scientia Movens. Praha (Česká republika): Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012. s. 290-298, 9 s. ISBN 978-80-86317-92-2.Export BibTeX
@inproceedings{979182,
author = {Kouřil, Jiří},
address = {Praha (Česká republika)},
booktitle = {Scientia Movens},
editor = {Jiří Suchý a kolektiv},
keywords = {the Curatorium; the Protectorate of Bohemia and Moravia; physical education; spiritual education},
howpublished = {tištěná verze "print"},
language = {cze},
location = {Praha (Česká republika)},
isbn = {978-80-86317-92-2},
pages = {290-298},
publisher = {Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu},
title = {O výchově v Kuratoriu pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:History
Type:Article in Proceedings
Keywords:the Curatorium; the Protectorate of Bohemia and Moravia; physical education; spiritual education

Práce se zabývá Kuratoriem pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě a důvodem jeho vytvoření. Dále hlavně tělesnou a duchovní výchovou v Kuratoriu a přípravou cvičitelů.

The theme of this article is the Curatorium for the education of youth in Bohemia and Moravia. It also deals with its purposes, causes the creation of this educational organization, physical and spiritual education in the Curatorium and the preparation of trainers.