Detail publikace

 
Základní údaje
Originální název:Návrh e-learningové formy dalšího vzdělávání trenérů krasobruslení
Autor:Gabriela Žilková Hrázská
Další údaje
Citace:ŽILKOVÁ HRÁZSKÁ, Gabriela. Návrh e-learningové formy dalšího vzdělávání trenérů krasobruslení. In Scientia Movens. Sborník příspěvků z mezinárodní studentské vědecké konference 2012. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012. s. 248-254, 7 s. ISBN 978-80-86317-92-2.Export BibTeX
@inproceedings{980591,
author = {Žilková Hrázská, Gabriela},
address = {Praha},
booktitle = {Scientia Movens. Sborník příspěvků z mezinárodní studentské vědecké konference 2012},
keywords = {E-learning; continuing education; figure skating; coaching},
howpublished = {tištěná verze "print"},
language = {cze},
location = {Praha},
isbn = {978-80-86317-92-2},
pages = {248-254},
publisher = {Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu},
title = {Návrh e-learningové formy dalšího vzdělávání trenérů krasobruslení},
url = {http://www.ftvs.cuni.cz/pds/sbornik_svk12.pdf},
year = {2012}
}
Originální jazyk:čeština
Obor:Sport a aktivity volného času
WWW:odkaz do nového oknahttp://www.ftvs.cuni.cz/pds/sbornik_svk12.pdf
Druh:Článek ve sborníku
Klíčová slova:E-learning; continuing education; figure skating; coaching

V příspěvku autorka navrhuje moderní formu dalšího vzdělávání trenérů krasobruslení prostřednictvím e-learningového kurzu. E-kurz, vytvořený v softwarovém balíčku Moodle, je po obsahové stránce postaven na koncepci problémových modulů, které propojují a aplikují přístupy celé řady vědních oborů. Autorka rovněž zmiňuje požadavky k přístupu do e-kurzu a požadavky k jeho úspěšnému absolvování.