Publication details

 
Basic information
Original title:Návrh e-learningové formy dalšího vzdělávání trenérů krasobruslení
Title in English:The proposal of modern form of continuing education of figure skating coaches by e-learning course
Author:Gabriela Žilková Hrázská
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:Sport and leisure time activities
WWW:link to a new windowhttp://www.ftvs.cuni.cz/pds/sbornik_svk12.pdf
Type:Article in Proceedings
Keywords:E-learning; continuing education; figure skating; coaching

V příspěvku autorka navrhuje moderní formu dalšího vzdělávání trenérů krasobruslení prostřednictvím e-learningového kurzu. E-kurz, vytvořený v softwarovém balíčku Moodle, je po obsahové stránce postaven na koncepci problémových modulů, které propojují a aplikují přístupy celé řady vědních oborů. Autorka rovněž zmiňuje požadavky k přístupu do e-kurzu a požadavky k jeho úspěšnému absolvování.

In this article, the author proposes a modern form of continuing education of figure skating coaches by e-learning course. E-course is created in Moodle software and the content is built on the concept of problematic modules that interconnect approaches and apply a wide range of disciplines. The author also writes about requirements for access to e-course and requirements for the successful completion.