Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 98

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 1Letter G, page 1Letter H, page 1Letter CH, page 1Letter I, page 1Letter J, page 1Letter K, page 1Letter L, page 2Letter M, page 2Letter N, page 2Letter O, page 2Letter P, page 2Letter Q, page 3Letter R, page 3Letter S, page 3Letter T, page 3Letter U, page 3Letter V, page 3Letter W, page 4Letter X, page 4Letter Y, page 4Letter Z, page 4
First pagePrevious page|1|2|3|4|Next pageLast page
found: 98 records, displayed 1 - 30

 

BAŤALÍK, Ladislav - DOSBABA, Filip - VYSOKÝ, Robert - NEHYBA, Svatopluk - ŠPINAR, Jindřich.
1347 tréninkových cyklů Kardiovaskulární rehabilitace u kardiaků ve Fakultní nemocnici Brno. 2015.


more

 

ČIHOUNKOVÁ, Jitka - KORDÍK, Tomáš.
A relationship between the fourth Rapid Deployment Brigade soldiers in the Army of the Czech Republic and combat sports or martial arts. Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology, Rzeszów, Idokan Poland Association, Poland. ISSN 2084-3763, 2015, vol. XV, no. 3, pp. 54-57.


more

 

SEKOT, Aleš.
Aktivní formy dopravy jako výzva sedavé společnosti. UNIVERSITAS. ISSN 1211-3387, 2015, vol. 48, no. 1, pp. 25-29.


more

 

AUGUSTÝN, Tomáš.
Aktuální vědecké výzkumy v házené. Studia Sportiva, Masarykova univerzita. ISSN 1802-7679, 2015, vol. 2015, no. 1, pp. 108-113.


more

 

SKOTÁKOVÁ, Alena - SVOBODOVÁ, Lenka - VACULÍKOVÁ, Pavlína.
An intervention movement program aimed on prevention of falls of people at the period of seniority - case study. 2015. ISBN 978-9940-569-12-9.


more

 

ŠTOURAČ, Petr - BLÁHA, J. - NOSKOVÁ, P. - KLOZOVÁ, R. - SEIDLOVÁ, Dagmar - JARKOVSKÝ, Jiří - ZELINKOVÁ, Hana.
Analgezie u porodu v České republice v roce 2011 z pohledu studie OBAAMA-CZ – prospektivní observační studie. Česká gynekologie, Praha, Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. ISSN 1210-7832, 2015, vol. 80, no. 2, pp. 125-132.


more

 

VOBORNÝ, Jiří - ZEMAN, Tomáš - BLAHUTKOVÁ, Marie - BEŇUŠ, Radoslav.
Analysis of changes of mental state caused by psychological stress during match in football referees. Studia Sportiva, Masarykova univerzita. ISSN 1802-7679, 2015, vol. 1/2015, no. 1, pp. 99-107.


more

 

PŘIKRYLOVÁ, Zuzana.
ANALÝZA SVALOVÝCH FUNKCÍ PŘED A PO APLIKACI THAJSKÉHO PASIVNÍHO STREČINKU V RÁMCI TŘÍ MĚSÍČNÍHO PROGRAMU ZAMĚŘENÉHO NA PREVENCI CHRONICKÝCH NESPECIFICKÝCH BOLESTÍ ZAD. In Disportare 2014 Sborník z vědecké konference. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra tělesné výchovy a sportu, 2015. ISBN 978-80-7394-510-7, pp. 87-94. 2014, České Budějovice.


more

 

ŠTOURAČ, Petr - BLAHA, Jan - KLOZOVA, Radka - NOSKOVA, Pavlina - SEIDLOVÁ, Dagmar - BROŽOVÁ, Lucie - JARKOVSKÝ, Jiří.
Anesthesia for Cesarean Delivery in the Czech Republic: A 2011 National Survey. Anesthesia and Analgesia, Cleveland, Lippincott Williams & Wilkins, USA. ISSN 0003-2999, 2015, vol. 120, no. 6, pp. 1303-1308.


more

 

HANKE, Ivo - ŠPELDOVÁ, Jana - HORVÁTH, Teodor - IVIČIČ, Jaroslav - MITÁŠ, Ladislav - VOMELA, Jindřich.
Bronchogenní karcinom u seniorů. 2015.


more

 

RACEK, Oldřich - ZEMAN, Tomáš - PRUŠA, Viktor - PAVEL, Semerád.
Consumer Decision-Making of Football Fans in the Czech Republic. Studia Sportiva, Brno, FSPS MUNI Brno. ISSN 1802-7679, 2015, vol. 1/2015, no. 1, pp. 237-247.


more

 

NOSKOVÁ, P. - BLÁHA, J. - KLOZOVÁ, R. - SEIDLOVÁ, Dagmar - ŠTOURAČ, Petr - PAŘÍZEK, Antonín.
Děložní hypotonie a přístup anesteziologa. Anesteziologie & intenzivní medicína, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. ISSN 1214-2158, 2015, vol. 26, no. 3, pp. 145-149.


more

 

NOVÁ, Jana.
Developing the entrepreneurial competencies of sport management students. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Elsevier, The Nederlands. ISSN 1877-0428, 2015, vol. 174, no. 174, pp. 3916-3924.


more

 

ŠTOURAČ, Petr - KOSINOVÁ, Martina - SEIDLOVÁ, Dagmar - ADAMUS, Milan - HARAZIM, Hana - PAVLÍK, Tomáš.
Does anaesthetic approach for caesarean section with a combination of rocuronium and sugammadex confers any benefit over suxamethonium, rocuronium and neostigmine? A prospective single blinded randomized study. 2015.


more

 

KOSINOVÁ, Martina - ŠTOURAČ, Petr - SEIDLOVÁ, Dagmar - ADAMUS, Milan - ŠTOUDEK, Roman - PAVLÍK, Tomáš.
Does sugammadex shorten recovery time of rocuronium induced neuromuscular blockade for caesarean section in comparison to neostigmine: randomised single blinded controlled trial. 2015.


more

 

GURÍN, Daniel - TOMKOVÁ, Šárka - BEDNÁŘOVÁ, Monika.
Efekt aeróbneho vytrvalostného tréningu a kvalita života pacientov s kardiovaskulárnym ochorením. In IV. celoštátna vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Bratislava : A-medi management, 2015. ISBN 978-80-971836-7-7, pp. 75-87. 2015, Banská Bystrica.


more

 

ŽURKOVÁ, Petra - DOSBABA, Filip - MERTA, Zdeněk - DOŠKOVÁ, Milada - BARTOŠKOVÁ, Miroslava - BEDNAŘÍK, Josef.
Efekt tréninku nádechových svalů u nemocných s myasthenia gravis - předběžné výsledky. In Neurólogia pre prax - Suplemet 1. Vyd. 1. Bratislava : Solen s.r.o., 2015. p. 42-42. 2015, Bratislava.


more

 

NOVOTNÝ, Jan - POSPÍCHAL, Vladimír.
Ekonomika vytrvalostního běhu mladých mužů na běhátku při doskoku na patu a na přední část nohy. 2015.


more

 

REGULI, Zdenko.
Falling in Sport: Friend or Foe?. 2015. ISBN 978-9940-569-12-9.


more

 

HONZ, Oto.
Frekvencia výskytu vybraných obranných herných činností futbalových brankárov na MS 2014 v Brazíli. In Šport a športový tréning-Recenzovaný zborník vedeckých prác. Trenčín : PaedDr. Lubomír Král, PhD., 2015. ISBN 978-80-8075-709-0, pp. 55-62. 10.9.2015, Trenčín.


more

 

URBÁNKOVÁ, Eva - KOLEŇÁK, Jiří - ULLRICH, David.
FYZIOLOGICKÝ PROJEV ORGANISMU V KRIZI, JEHO KOMPARABILITA A OVLIVNĚNÍ SPORTOVNÍM CVIČENÍM. Scientia et Societas, Newton College a.s. ISSN 1801-7118, 2015, vol. 1/2015, no. 1, pp. 105-110.


more

 

KOUŘIL, Jiří.
Inspirativní tendence starořeckých tělesných aktivit a idejí jako zdroj řešení problémů současného sportu. 2015.


more

 

KOUŘIL, Jiří.
Inspirativní tendence starořeckých tělesných aktivit a idejí jako zdroj řešení problémů současného sportu. In Kultúrna antropológia a šport: Zborník vedeckých prác. Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2015. ISBN 978-80-223-3952-0, pp. 95-108. 2015, Bratislava.


more

 

ŽURKOVÁ, Petra - DOSBABA, Filip - BAŤALÍK, Ladislav - DOSBABA, Hana - LUDKA, Ondřej - ŠPINAR, Jindřich.
Inspiratory Muscle Training and Chronic Heart Failure. International Journal of Health Sciences and Research, India, . ISSN 2249-9571, 2015, vol. 5, no. 4, pp. 315-319.


more

 

NOVÁ, Jana.
INSTITUTIONALIZED SYSTEMATIC REVIEW AS A TOOL FOR KNOWLEDGE TRANSFER IN SPORT MANAGEMENT. 2015. ISBN 978-9940-569-12-9.


more

 

NOVÁ, Jana.
INSTITUTIONALIZED SYSTEMATIC REVIEW AS A TOOL FOR KNOWLEDGE TRANSFER IN SPORT MANAGEMENT. Casopis za sport, fizicko vaspitanje i zdravlje SPORT MONT, Podgorica, CRNOGORSKA SPORTSKA AKADEMIJA MONTENEGRIN SPORTS ACADEMY. ISSN 1451-7485, 2015, vol. br.43-45, no. 44-45/XIII, pp. 22-28.


more

 

DOSBABA, Filip - BAŤALÍK, Ladislav - ŽURKOVÁ, Petra - DOSBABA, Hana - LUDKA, Ondřej.
Intervenční program u pacientů s dilatační kardiomyopatií ve Fakultní nemocnici Brno - průběžné výsledky a zkušenosti. In FYZIOTERAPIA – VZDELÁVANIE A PRAX. Vyd. 1. Bratislava : Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, 2015. ISBN 978-80-89702-19-0, pp. 41-47. 1.10.2015, Bratislava.


more

 

VOKURKA, Jan - BUCHALOVÁ, Eva - POŽÁROVÁ, Lucie - BLAHUTKOVÁ, Marie - GÖPFERT, Eduard - FASSMANN, Antonín - IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie.
Is collagen matrix suitable as a carrier in periodontal regeneration?. 2015.


more

 

KOUŘIL, Jiří.
K problematice antického pentathlonu. 2015.


more

 

KOUŘIL, Jiří.
K problematice antického pentathlonu. In Scientia Movens 2015. Sborník příspěvků z mezinárodní studentské vědecké konference konané dne 17. března 2015. Praha : Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015. ISBN 978-80-87647-20-2, pp. 117-126. 17.3.2015, Praha.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|Next pageLast page
found: 98 records, displayed 1 - 30