Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 23

 

JURÁNKOVÁ, Michaela - ZVONAŘ, Martin.
Analýza segmentové rovnováhy aktivní tělesné hmoty u žen v porovnání s úrovní pohybové aktivity. In Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu III. Ružomberok : VERBUM, 2014. ISBN 978-80-561-0124-7, pp. 56-60. Ružomberok.


more

 

book coverBARTOŇOVÁ, Miroslava.
Inkluzivní didaktika v základní škole se zřetelem na edukaci žáků s lehkým mentálním postižením. 1. dotisk 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 224 pp. neuveden. ISBN 978-80-210-6560-4.


more

 

KRÁLOVÁ, Dagmar - NOVOTNÝ, Jan - PEROUTKA, Michal.
Kinesio Taping® Method effect on biceps brachii eccentric contraction. In 20. ročník konference Optimální působení tělesné zátěže „Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka“. Hradec Králové : Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra tělesné výchovy a sportu, 2014. ISBN 978-80-7435-385-7, pp. 30-32. 27.3.2014, Hradec Králové.


more

 

REGULI, Zdenko - CYNARSKI, Wojciech J..
Martial arts science institutionalisation: specialized scientific periodicals. Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology, Rzeszów, Idokan Poland Association, Poland. ISSN 2082-7571, 2014, vol. 14, no. 1, pp. 54-62.


more

 

SEKOT, Aleš.
POHYBOVÉ AKTIVITY OBYVATEL ČESKÉ REPUBLIKY. In Sborník sdělení z mezinárodní konference „Wellness, zdraví a kvalita života“ konané 17. – 18. 10. 2013. Praha : Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, s.r.o., 2014. ISBN 978-80-87723-10-4, pp. 119-129. 17.10.2013, Praha.


more

 

SEKOT, Aleš.
Pohybové aktivity v kontextu sedavé společnosti. 2014. ISBN 978-80-8152-132-4.


more

 

SLÁMOVÁ, Petra.
POROVNÁNÍ HODNOT IN-BODY MUŽŮ A ŽEN PO 3MĚSÍČNÍM SILOVĚ – KONDIČNÍM TRÉNINKU. In Výzkum ve sportovním tréninku V. Brno : Masarykova univerzita, 2014. neuveden, ISBN 978-80-210-6665-6, pp. 39 - 62.


more

 

NEHYBA, Jan - KOLÁŘ, Jan - DUBEC, Michal - SMÉKAL, Vladimír - BRÜCKNEROVÁ, Karla - MUCHOVÁ, Ludmila - MOREE, Dana - VANĚK, Jan - SVOJANOVSKÝ, Petr - LOJDOVÁ, Kateřina - MAREŠ, Jiří.
Reflexe mezi lavicemi a katedrou. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 117 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-6703-5.


more

 

NEHYBA, Jan - LAZAROVÁ, Bohumíra - KOLB, David A. - KORTHAGEN, Fred A. J. - BOUD, David - JARVIS, Peter - MOON, Jennifer A. - KOLÁŘ, Jan - DOBROVOLNÁ, Saša - ŠVEC, Jakub - VALENTA, Josef.
Reflexe v procesu učení. Desetkrát stejně a přece jinak. Brno : Muni Press, 2014. 120 pp. 1. vydání. ISBN 978-80-210-6489-8.


more

 

VENCÚRIK, Tomáš.
ROZDIELNOSTI V INTENZITE HERNÉHO ZAŤAŽENIA MEDZI BASKETBALISTKAMI VEKOVEJ KATEGÓRIE ŽIEN A U19. In Výzkum ve sportovním tréninku V. Brno : Masarykova univerzita, 2014. neuveden, ISBN 978-80-210-6665-6, pp. 99- 112.


more

 

VENCÚRIK, Tomáš.
ROZVOJ AGILITY V PRÍPRAVNOM OBDOBÍ ROČNÉHO TRÉNINGOVÉHO CYKLU U MLADÝCH BASKETBALISTIEK. In Výzkum ve sportovním tréninku V. Brno : Masarykova univerzita, 2014. neuveden, ISBN 978-80-210-6665-6, pp. 113 - 128.


more

 

VÍTKOVÁ, Marie.
Somatopedie. Speciální pedagogika osob s tělesným a zrakovým postižením. In Přehled speciální pedagogiky. Rámcové kompendium oboru. 1. vydání. Praha : Portál, s.r.o., 2014. Neuveden, ISBN 978-80-262-0602-6, pp. 104-130.


more

 

BLÁHA, Jan - NOSKOVÁ, Pavlína - KLOZOVÁ, Radka - SEIDLOVÁ, Dagmar - ŠTOURAČ, Petr - PAŘÍZEK, Antonín.
Současné postupy v porodnické anestezii III. – regionální anestezie u císařského řezu. Anesteziologie a intenzivní medicína, Praha, ČLS JE Purkyně Praha. ISSN 1214-2158, 2014, vol. 25, no. 1, pp. 29-39.


more

 

ŠTOURAČ, Petr - SEIDLOVÁ, Dagmar - BÁRTÍKOVÁ, Ivana - KUCHAŘOVÁ, Eliška - JANKŮ, Petr - KŘIKAVA, Ivo - HUSER, Martin - WÁGNEROVÁ, Kristýna - HAKLOVÁ, Olga - HAKL, Lubomír - ŠTOUDEK, Roman - KOSINOVÁ, Martina - SCHWARZ, Daniel - ZELINKOVÁ, Hana - ŠEVČÍK, Pavel - GÁL, Roman.
Srovnání opioidní a neopioidní analgezie po císařském řezu v celkové anestezii – prospektivní observační studie. Anesteziologie a intenzivní medicína, Praha, ČLS JE Purkyně Praha. ISSN 1214-2158, 2014, vol. 25, no. 1, pp. 8-16.


more

 

VOMELA, Jindřich - MICA, Ladislav - KEEL, Marius - TRENTZ, Otmar.
The impact of body mass index on the development of systemic inflammatory response syndrome and sepsis in patients with polytrauma. Injury, Philadelphia, Elsevier Ltd., USA. ISSN 0020-1383, 2014, vol. 45, no. 1, pp. 253-258.


more

 

NOVÁ, Jana.
THE MANAGERIAL CONCEPTS OF THE QUALITY AND PERFORMANCE AND THEIR INTEGRATION IN THE SPORT ORGANIZATIONS. 2014. ISBN 978-9940-569-09-9.


more

 

AUGUSTÝN, Tomáš - JŮVA, Vladimír - VORÁČOVÁ, Kateřina.
The Use of Information Technology in Non-Formal Education and Informal Learning of Handball Coaches. In Women and Handball - Scientific and Practical Approaches. Vienna : European Handball Federation, 2014. ISBN 978-3-9503311-1-0, pp. 314-318. 22.11.2013, Vienna.


more

 

STAUDKOVÁ, Hana - ZOUNEK, Jiří.
Učení vysokoškolských studentů v éře digitálních technologií. 2014.


more

 

ZOUNEK, Jiří - KNOTOVÁ, Dana - ŠIMÁNĚ, Michal.
Učitelé v totalitním režimu – život a práce učitelů v Československu v letech 1969-1989. 2014.


more

 

PŘIKRYLOVÁ, Lenka.
UPLATNĚNÍ AKTIVIZAČNÍCH METOD VE VÝUCE TĚLESNÉ VÝCHOVY NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH. In Výzkum ve sportovním tréninku V. Brno : Masarykova univerzita, 2014. neuveden, ISBN 978-80-210-6665-6, pp. 80 - 98.


more

 

JUŘÍKOVÁ, Jana.
VLIV POHYBOVÉ AKTIVITY NA TĚLESNOU HMOTNOST. In Výzkum ve sportovním tréninku V. Brno : Masarykova univerzita, 2014. neuveden, ISBN 978-80-210-6665-6, pp. 8 - 38.


more

 

ZOUNEK, Jiří - JUHAŇÁK, Libor - STAUDKOVÁ, Hana.
Výzkum učení mládeže v digitální éře založený na konceptu „learning lives“. 2014.


more

 

STARÁ, Jana - CHARVÁT, Michal.
WELLNESS, JEHO POČÁTKY, TEORIE A SOUČASNÁ POJETÍ VE SPOJENÝCH STÁTECH. In Sborník sdělení z mezinárodní konference „Wellness, zdraví a kvalita života“ konané 17. – 18. 10. 2013. Praha : Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, s.r.o., 2014. ISBN 978-80-87723-10-4, pp. 136-144. 17.10.2013, Praha.


more