Publikace [2014]

Záznamů v roce 2014 je celkem: 324

Abecední seznam 30 záznamů od záznamu: 1

Písmeno A, strana 1Písmeno B, strana 1Písmeno C, strana 1Písmeno D, strana 2Písmeno E, strana 2Písmeno F, strana 3Písmeno G, strana 3Písmeno H, strana 3Písmeno CH, strana 3Písmeno I, strana 3Písmeno J, strana 4Písmeno K, strana 4Písmeno L, strana 4Písmeno M, strana 4Písmeno N, strana 5Písmeno O, strana 5Písmeno P, strana 5Písmeno Q, strana 6Písmeno R, strana 6Písmeno S, strana 7Písmeno T, strana 9Písmeno U, strana 10Písmeno V, strana 10Písmeno W, strana 11Písmeno X, strana 11Písmeno Y, strana 11Písmeno Z, strana 11
První stranaPředchozí strana|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 324 položek, zobrazeno 1 - 30

 

ŠTAUD, Ondřej.
5th ISSSS Conference, 2013, Porto, Portugalsko. Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2014. 1 s. neuveden pro RIV.


více

 

ČIHOUNKOVÁ, Jitka - KORDÍK, Tomáš.
A relationship oh the fourth Rapid Deployment Brigade soldiers in the Army of The Czech Republic. 2014. ISBN 978-83-7996-052-1.


více

 

DOSBABA, Filip - ŽURKOVÁ, Petra - LUDKA, Ondřej - VYSOKÝ, Robert - BAŤALÍK, Ladislav - ŠPINAR, Jindřich - KOLAŘÍK, Ondřej.
Aerobní a specifický trénink nádechovýc svalů u pacientů s chronickým srdečním selháním - přehledový článek. Kardiologická revue - Interní medicína, Praha, Ambit Media. ISSN 2336-288X, 2014, vol. 16, no. 5, s. 380-384.


více

 

DOSBABA, Filip - ŽURKOVÁ, Petra - LUDKA, Ondřej - VYSOKÝ, Robert - BAŤALÍK, Ladislav - ŠPINAR, Jindřich - KOLAŘÍK, Ondřej.
Aerobní a specifický trénink nádechových svalů u pacinetů s chronickým srdečním selháním. In Sborník abstraktů z mezinárodní konference Analýza pohybu a její praktické aplikace ve fyzioterapii. Vyd. 2014. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-4220-4, s. 19-52. 3.10.2014, Olomouc.


více

 

POSPÍCHAL, Vladimír - NOVOTNÝ, Jan.
Aerometabolická náročnost vytrvalostního běhu u mužů při došlapu na přední část nohy a při došlapu na zadní část nohy . STUDIA SPORTIVA, Brno, Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií. ISSN 1802-7679, 2014, vol. 2014, no. 1, s. 77-84.


více

 

STUPKA, Václav.
Aktuální otázky kyberkriminality II.. 2014. .


více

 

CACEK, Jan - KALINA, Tomáš - BÍLÝ, Jiří.
AKUTNÍ EFEKT SILOVĚ-VYTRVALOSTNÍHO TRÉNINKU NA UKAZATELE BĚŽECKÉ EKONOMIKY V INTERVALU 48 HODIN. In Atletika 2014 - recenzovaný vedecký zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica : Slovenský atletický zväz, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica Filozofická fakulta Katedra telesnej výchovy a Politechnika Opolska v Opole, 2014. ISBN 978-80-8141-076-5, s. 125-130. 2014, Banská Bystrica.


více

 

MIKOVÁ, M. - DOLEŽEL, Zdeněk - SCHÜLLER, Marcel - BUČKOVÁ, Hana.
Akutní hemoragický edém dětí -leukocytoklastická vaskulitida. Česko-slovenská dermatologie, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. ISSN 0009-0514, 2014, vol. 89, no. 2, s. 73-76.


více

 

FLOREÁNOVÁ, Katarína - DÍTĚ, Petr - KIANIČKA, Bohuslav - DOVRTĚLOVÁ, Lenka - PŘECECHTĚLOVÁ, Marie.
Akutní pankreatitida – Validace nové klasifikace na souboru 159 nemocných a prognostické faktory. Vnitřní lékařství. ISSN 0042-773X, 2014, vol. 60, no. 7-8, s. 564-574.


více

 

MACH, Jan - PACHOLÍK, Viktor - HŘEBÍČKOVÁ, Sylva - SIRIŠKI, Damjan.
ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF SUBJECTIVE MENTAL STATES DURING COMPETITIVE ACTIVITY OF CZECH ELITE TRACK CYCLISTS. In 7th International Scientific Conference on Kinesiology, 2014, Opatija, Croatia. Opatija : University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, 2014. ISBN 978-953-317-014-5, s. 525-528. 22.5.2014, Opatija.


více

 

MACH, Jan - PACHOLÍK, Viktor - HŘEBÍČKOVÁ, Sylva - SIRIŠKI, Damjan.
ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF SUBJECTIVE MENTAL STATES DURING COMPETIVE ACTIVITY OF CZECH ELITE TRACK CYCLISTS. In 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON KINESIOLOGY. Opatija : University of Zagreb, FAculty of Kinesiology, Croatia, 2014. ISBN 978-953-317-027-5, s. 525-528. 22.5.2014, Opatija.


více

 

JURÁNKOVÁ, Michaela - ZVONAŘ, Martin.
Analýza segmentové rovnováhy aktivní tělesné hmoty u žen v porovnání s úrovní pohybové aktivity. In Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu III. Ružomberok : VERBUM, 2014. ISBN 978-80-561-0124-7, s. 56-60. Ružomberok.


více

 

obálkaZVONAŘ, Martin - KORVAS, Pavel - CVEČKA, Ján.
Analýza vybraných kinematických a dynamických parametrů vzpřímeného postoje a chůze u dospělé populace České republiky – průřezová studie. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 91 s. ISBN 978-80-210-6851-3.


více

 

HEDBÁVNÝ, Petr - CACEK, Jan - SVOBODOVÁ, Lenka.
Anthropometric characteristics in Czech elite female gymnasts. In Special Issue; Supplementary Issue: 8th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference, 5-7 December 2013. Alicante : University of Alicante, 2014. nestránkováno-2 s. 2013, Szombathely, Maďarsko.


více

 

VESPALEC, Tomáš - ZVONAŘ, Martin - PAVLÍK, Josef.
Anthropomotorics (e-learning). Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2014. n/a s. 1. ISBN 978-80-210-7290-9.


více

 

obálkaGRASGRUBER, Pavel - KALINA, Tomáš.
Antropometrické charakteristiky české populace. In Vybrané aspekty zdatnosti dospělé populace České republiky. Brno : Masarykova univerzita, 2014. neuveden pro RIV, ISBN 978-80-210-6852-0, s. 5-48.


více

 

VESPALEC, Tomáš - ZVONAŘ, Martin - PAVLÍK, Josef.
Antropomotorika (e-learning). Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2014. n/a s. 1. ISBN 978-80-210-7289-3.


více

 

obálkaZHÁNĚL, Jiří.
Aplikace výzkumných metod v kinantropologii. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 183 s. ISBN 978-80-210-6792-9.


více

 

obálkaZVONAŘ, Martin - SEDLÁČEK, Jaromír - JANKOVSKÝ, Pavel.
Aplikovaná antropomotorika II. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 169 s. ISBN 978-80-210-6749-3.


více

 

SEBERA, Martin - KLÁROVÁ, Renata.
Aplikovaná matematická statistika (e-learning). Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2014. n/a s. 1. ISBN 978-80-210-7427-9.


více

 

SEBERA, Martin - KLÁROVÁ, Renata.
Applied mathematical statistics (e-learning). Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2014. n/a s. 1. ISBN 978-80-210-7428-6.


více

 

STEJSKAL, Pavel.
Autonomní nervový systém, metabolický syndrom a pohybová aktivita. 2014.


více

 

PSALMAN, Vladimír - ZVONAŘ, Martin - BALÁŽ, Jozef.
Biomechanical Methods in Sport - University textbook [PDF]. Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2014. 130 s. 1. ISBN 978-80-210-6879-7.


více

 

obálkaSEBERA, Martin.
Biomechanická analýza pohybového výkonu III. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 151 s. ISBN 978-80-210-6761-5.


více

 

obálkaKOLÁŘOVÁ, Kateřina - ZVONAŘ, Martin.
Biomechanická analýza pohybového výkonu IV. Změny v distribuci plantárních tlaků spojených s těhotenstvím. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 151 s. ISBN 978-80-210-6734-9.


více

 

obálkaPSALMAN, Vladimír - ZVONAŘ, Martin - BALÁŽ, Jozef.
Biomechanické metody ve sportu. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 125 s. neuveden. ISBN 978-80-210-6697-7.


více

 

PSALMAN, Vladimír - ZVONAŘ, Martin - BALÁŽ, Jozef.
Biomechanické metody ve sportu - skripta v PDF ke stažení. Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2014. 124 s. 1. ISBN 978-80-210-6861-2.


více

 

PSALMAN, Vladimír - BALÁŽ, Jozef.
BIOMECHANICS OF SKI TURN MOVEMENT IN DOWNHILL SKIING. In 7th International Scientific Conference on Kinesiology, 2014, Opatija, Croatia. Opatija : University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, 2014. ISBN 978-953-317-014-5, s. 192-195. 22.5.2014, Opatija.


více

 

PSALMAN, Vladimír - BALÁŽ, Jozef.
BIOMECHANICS OF SKI TURN MOVEMENT IN DOWNHILL SKIING. In 7th International Scientific Conference on Kinesiology, 2014, Opatija, Croatia. Opatija : University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, 2014. ISBN 978-953-317-027-5, s. 192-195. 22.5.2014, Opatija.


více

 

NAMEŠANSKÝ, Ján - HRNČIŘÍKOVÁ, Iva - SMOLKA, Ondřej.
Caffeine effect on extending time to exhaustion. In Special Issue; Supplementary Issue: 8th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference, 5-7 December 2013. Alicante : University of Alicante, 2014. nestránkováno-2 s. 2013, Szombathely, Maďarsko.


více

 
První stranaPředchozí strana|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 324 položek, zobrazeno 1 - 30