Publikace [2015]

Záznamů v roce 2015 je celkem: 53

Abecední seznam 30 záznamů od záznamu: 1

Písmeno A, strana 1Písmeno B, strana 1Písmeno C, strana 1Písmeno D, strana 1Písmeno E, strana 1Písmeno F, strana 1Písmeno G, strana 1Písmeno H, strana 1Písmeno CH, strana 1Písmeno I, strana 1Písmeno J, strana 1Písmeno K, strana 1Písmeno L, strana 1Písmeno M, strana 1Písmeno N, strana 2Písmeno O, strana 2Písmeno P, strana 2Písmeno Q, strana 2Písmeno R, strana 2Písmeno S, strana 2Písmeno T, strana 2Písmeno U, strana 2Písmeno V, strana 2Písmeno W, strana 2Písmeno X, strana 2Písmeno Y, strana 2Písmeno Z, strana 2
První stranaPředchozí strana|1|2|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 53 položek, zobrazeno 1 - 30

 

BAŤALÍK, Ladislav - DOSBABA, Filip - VYSOKÝ, Robert - NEHYBA, Svatopluk - ŠPINAR, Jindřich.
1347 tréninkových cyklů Kardiovaskulární rehabilitace u kardiaků ve Fakultní nemocnici Brno. 2015.


více

 

ČIHOUNKOVÁ, Jitka - KORDÍK, Tomáš.
A relationship between the fourth Rapid Deployment Brigade soldiers in the Army of the Czech Republic and combat sports or martial arts. Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology, Rzeszów, Idokan Poland Association, Polsko. ISSN 2084-3763, 2015, vol. XV, no. 3, s. 54-57.


více

 

SEKOT, Aleš.
Aktivní formy dopravy jako výzva sedavé společnosti. UNIVERSITAS. ISSN 1211-3387, 2015, vol. 48, no. 1, s. 25-29.


více

 

SKOTÁKOVÁ, Alena - SVOBODOVÁ, Lenka - VACULÍKOVÁ, Pavlína.
An intervention movement program aimed on prevention of falls of people at the period of seniority - case study. 2015. ISBN 978-9940-569-12-9.


více

 

ŠTOURAČ, Petr - BLÁHA, J. - NOSKOVÁ, P. - KLOZOVÁ, R. - SEIDLOVÁ, Dagmar - JARKOVSKÝ, Jiří - ZELINKOVÁ, Hana.
Analgezie u porodu v České republice v roce 2011 z pohledu studie OBAAMA-CZ – prospektivní observační studie. Česká gynekologie, Praha, Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. ISSN 1210-7832, 2015, vol. 80, no. 2, s. 125-132.


více

 

VOBORNÝ, Jiří - ZEMAN, Tomáš - BLAHUTKOVÁ, Marie - BEŇUŠ, Radoslav.
Analysis of changes of mental state caused by psychological stress during match in football referees. Studia Sportiva, Masarykova univerzita. ISSN 1802-7679, 2015, vol. 1/2015, no. 1, s. 99-107.


více

 

PŘIKRYLOVÁ, Zuzana.
ANALÝZA SVALOVÝCH FUNKCÍ PŘED A PO APLIKACI THAJSKÉHO PASIVNÍHO STREČINKU V RÁMCI TŘÍ MĚSÍČNÍHO PROGRAMU ZAMĚŘENÉHO NA PREVENCI CHRONICKÝCH NESPECIFICKÝCH BOLESTÍ ZAD. In Disportare 2014 Sborník z vědecké konference. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra tělesné výchovy a sportu, 2015. ISBN 978-80-7394-510-7, s. 87-94. 2014, České Budějovice.


více

 

ŠTOURAČ, Petr - BLAHA, Jan - KLOZOVA, Radka - NOSKOVA, Pavlina - SEIDLOVÁ, Dagmar - BROŽOVÁ, Lucie - JARKOVSKÝ, Jiří.
Anesthesia for Cesarean Delivery in the Czech Republic: A 2011 National Survey. Anesthesia and Analgesia, Cleveland, Lippincott Williams & Wilkins, Spojené státy. ISSN 0003-2999, 2015, vol. 120, no. 6, s. 1303-1308.


více

 

NOSKOVÁ, P. - BLÁHA, J. - KLOZOVÁ, R. - SEIDLOVÁ, Dagmar - ŠTOURAČ, Petr - PAŘÍZEK, Antonín.
Děložní hypotonie a přístup anesteziologa. Anesteziologie & intenzivní medicína, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. ISSN 1214-2158, 2015, vol. 26, no. 3, s. 145-149.


více

 

NOVÁ, Jana.
Developing the entrepreneurial competencies of sport management students. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Elsevier, Nizozemsko. ISSN 1877-0428, 2015, vol. 174, no. 174, s. 3916-3924.


více

 

ŠTOURAČ, Petr - KOSINOVÁ, Martina - SEIDLOVÁ, Dagmar - ADAMUS, Milan - HARAZIM, Hana - PAVLÍK, Tomáš.
Does anaesthetic approach for caesarean section with a combination of rocuronium and sugammadex confers any benefit over suxamethonium, rocuronium and neostigmine? A prospective single blinded randomized study. 2015.


více

 

KOSINOVÁ, Martina - ŠTOURAČ, Petr - SEIDLOVÁ, Dagmar - ADAMUS, Milan - ŠTOUDEK, Roman - PAVLÍK, Tomáš.
Does sugammadex shorten recovery time of rocuronium induced neuromuscular blockade for caesarean section in comparison to neostigmine: randomised single blinded controlled trial. 2015.


více

 

GURÍN, Daniel - TOMKOVÁ, Šárka - BEDNÁŘOVÁ, Monika.
Efekt aeróbneho vytrvalostného tréningu a kvalita života pacientov s kardiovaskulárnym ochorením. In IV. celoštátna vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Bratislava : A-medi management, 2015. ISBN 978-80-971836-7-7, s. 75-87. 2015, Banská Bystrica.


více

 

ŽURKOVÁ, Petra - DOSBABA, Filip - MERTA, Zdeněk - DOŠKOVÁ, Milada - BARTOŠKOVÁ, Miroslava - BEDNAŘÍK, Josef.
Efekt tréninku nádechových svalů u nemocných s myasthenia gravis - předběžné výsledky. In Neurólogia pre prax - Suplemet 1. Vyd. 1. Bratislava : Solen s.r.o., 2015. s. 42-42. 2015, Bratislava.


více

 

REGULI, Zdenko.
Falling in Sport: Friend or Foe?. 2015. ISBN 978-9940-569-12-9.


více

 

URBÁNKOVÁ, Eva - KOLEŇÁK, Jiří - ULLRICH, David.
FYZIOLOGICKÝ PROJEV ORGANISMU V KRIZI, JEHO KOMPARABILITA A OVLIVNĚNÍ SPORTOVNÍM CVIČENÍM. Scientia et Societas, Newton College a.s. ISSN 1801-7118, 2015, vol. 1/2015, no. 1, s. 99-109.


více

 

ŽURKOVÁ, Petra - DOSBABA, Filip - BAŤALÍK, Ladislav - DOSBABA, Hana - LUDKA, Ondřej - ŠPINAR, Jindřich.
Inspiratory Muscle Training and Chronic Heart Failure. International Journal of Health Sciences and Research, India, . ISSN 2249-9571, 2015, vol. 5, no. 4, s. 315-319.


více

 

NOVÁ, Jana.
INSTITUTIONALIZED SYSTEMATIC REVIEW AS A TOOL FOR KNOWLEDGE TRANSFER IN SPORT MANAGEMENT. 2015. ISBN 978-9940-569-12-9.


více

 

NOVÁ, Jana.
INSTITUTIONALIZED SYSTEMATIC REVIEW AS A TOOL FOR KNOWLEDGE TRANSFER IN SPORT MANAGEMENT. Casopis za sport, fizicko vaspitanje i zdravlje SPORT MONT, Podgorica, CRNOGORSKA SPORTSKA AKADEMIJA MONTENEGRIN SPORTS ACADEMY. ISSN 1451-7485, 2015, vol. br.43-45, no. 44-45/XIII, s. 22-28.


více

 

VOKURKA, Jan - BUCHALOVÁ, Eva - POŽÁROVÁ, Lucie - BLAHUTKOVÁ, Marie - GÖPFERT, Eduard - FASSMANN, Antonín - IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie.
Is collagen matrix suitable as a carrier in periodontal regeneration?. 2015.


více

 

KOUŘIL, Jiří.
K problematice antického pentathlonu. In Scientia Movens 2015. Sborník příspěvků z mezinárodní studentské vědecké konference konané dne 17. března 2015. Praha : Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015. ISBN 978-80-87647-20-2, s. 117-126. 17.3.2015, Praha.


více

 

GURÍN, Daniel - HANESOVÁ, Hedviga - BUTOROVÁ, Anna.
Kardiovaskulárna rehabilitácia vo vybraných štátoch Európy. 2015.


více

 

VYSOKÝ, Robert - BAŤALÍK, Ladislav - DOSBABA, Filip - JANÍKOVÁ, Andrea - ŠPINAR, Jindřich.
Kardiovaskulární trénink u nemocných s hematoonkologickými malignitami – pilotní studie. 2015.


více

 

ŠŤASTNÝ, Jan - MOTYČKA, Jaroslav - BÁTOROVÁ, Michaela - PAŠEK, Miloslav.
Komparace charakteristik čtyř plaveckých způsobů. In Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2015. ISBN 978-80-7435-557-8, s. 191-196. 2015, Hradec Králové.


více

 

KOUŘIL, Jiří.
Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě jako prostředek převýchovy české mládeže. In Scientia Movens 2015. Sborník příspěvků z mezinárodní studentské vědecké konference konané dne 17. března 2015. Praha : Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015. ISBN 978-80-87647-20-2, s. 111-116. 17.3.2015, Praha.


více

 

VOMELA, Jindřich - HÝŽA, Petr - BRANČÍKOVÁ, Dagmar - VENTRUBA, Pavel.
Máme ještě další chirurgické možnosti v onkologii prsu?. 2015.


více

 

ŽÁK, Michal - HŘEBÍČKOVÁ, Sylva - ONDRÁČEK, Jan.
Metodika jízdy na kolečkových lyžích v biatlonu. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. Elportál.


více

 

ŽÁK, Michal - HŘEBÍČKOVÁ, Sylva - ONDRÁČEK, Jan.
Metodika jízdy na kolečkových lyžích v biatlonu. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. Elportál.


více

 

SVOBODOVÁ, Hana - HOFMANN, Eduard - KOLEJKA, Jaromír - VLČEK, Petr - TRÁVNÍČEK, Marek.
Mezinárodní setkání a workshop skupiny C.A.L.M.A.Z. v Brně. Praha : Česká geografická společnost, 2015.


více

 

HRAZDIRA, Luboš - ŘEZANINOVÁ, Jana.
Možnosti léčby sportovních postižení extraartikulární aplikací hyaluronové kyseliny. 2015.


více

 
První stranaPředchozí strana|1|2|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 53 položek, zobrazeno 1 - 30