Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 324

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 2Letter E, page 2Letter F, page 3Letter G, page 3Letter H, page 3Letter CH, page 3Letter I, page 3Letter J, page 4Letter K, page 4Letter L, page 4Letter M, page 4Letter N, page 5Letter O, page 5Letter P, page 5Letter Q, page 6Letter R, page 6Letter S, page 7Letter T, page 9Letter U, page 10Letter V, page 10Letter W, page 11Letter X, page 11Letter Y, page 11Letter Z, page 11
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 324 records, displayed 1 - 30

 

ŠTAUD, Ondřej.
5th ISSSS Conference, 2013, Porto, Portugalsko. Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2014. 1 p. neuveden pro RIV.


more

 

ČIHOUNKOVÁ, Jitka - KORDÍK, Tomáš.
A relationship oh the fourth Rapid Deployment Brigade soldiers in the Army of The Czech Republic. 2014. ISBN 978-83-7996-052-1.


more

 

DOSBABA, Filip - ŽURKOVÁ, Petra - LUDKA, Ondřej - VYSOKÝ, Robert - BAŤALÍK, Ladislav - ŠPINAR, Jindřich - KOLAŘÍK, Ondřej.
Aerobní a specifický trénink nádechovýc svalů u pacientů s chronickým srdečním selháním - přehledový článek. Kardiologická revue - Interní medicína, Praha, Ambit Media. ISSN 2336-288X, 2014, vol. 16, no. 5, pp. 380-384.


more

 

DOSBABA, Filip - ŽURKOVÁ, Petra - LUDKA, Ondřej - VYSOKÝ, Robert - BAŤALÍK, Ladislav - ŠPINAR, Jindřich - KOLAŘÍK, Ondřej.
Aerobní a specifický trénink nádechových svalů u pacinetů s chronickým srdečním selháním. In Sborník abstraktů z mezinárodní konference Analýza pohybu a její praktické aplikace ve fyzioterapii. Vyd. 2014. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-4220-4, pp. 19-52. 3.10.2014, Olomouc.


more

 

POSPÍCHAL, Vladimír - NOVOTNÝ, Jan.
Aerometabolická náročnost vytrvalostního běhu u mužů při došlapu na přední část nohy a při došlapu na zadní část nohy . STUDIA SPORTIVA, Brno, Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií. ISSN 1802-7679, 2014, vol. 2014, no. 1, pp. 77-84.


more

 

STUPKA, Václav.
Aktuální otázky kyberkriminality II.. 2014. .


more

 

CACEK, Jan - KALINA, Tomáš - BÍLÝ, Jiří.
AKUTNÍ EFEKT SILOVĚ-VYTRVALOSTNÍHO TRÉNINKU NA UKAZATELE BĚŽECKÉ EKONOMIKY V INTERVALU 48 HODIN. In Atletika 2014 - recenzovaný vedecký zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica : Slovenský atletický zväz, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica Filozofická fakulta Katedra telesnej výchovy a Politechnika Opolska v Opole, 2014. ISBN 978-80-8141-076-5, pp. 125-130. 2014, Banská Bystrica.


more

 

MIKOVÁ, M. - DOLEŽEL, Zdeněk - SCHÜLLER, Marcel - BUČKOVÁ, Hana.
Akutní hemoragický edém dětí -leukocytoklastická vaskulitida. Česko-slovenská dermatologie, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. ISSN 0009-0514, 2014, vol. 89, no. 2, pp. 73-76.


more

 

FLOREÁNOVÁ, Katarína - DÍTĚ, Petr - KIANIČKA, Bohuslav - DOVRTĚLOVÁ, Lenka - PŘECECHTĚLOVÁ, Marie.
Akutní pankreatitida – Validace nové klasifikace na souboru 159 nemocných a prognostické faktory. Vnitřní lékařství. ISSN 0042-773X, 2014, vol. 60, no. 7-8, pp. 564-574.


more

 

MACH, Jan - PACHOLÍK, Viktor - HŘEBÍČKOVÁ, Sylva - SIRIŠKI, Damjan.
ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF SUBJECTIVE MENTAL STATES DURING COMPETITIVE ACTIVITY OF CZECH ELITE TRACK CYCLISTS. In 7th International Scientific Conference on Kinesiology, 2014, Opatija, Croatia. Opatija : University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, 2014. ISBN 978-953-317-014-5, pp. 525-528. 22.5.2014, Opatija.


more

 

MACH, Jan - PACHOLÍK, Viktor - HŘEBÍČKOVÁ, Sylva - SIRIŠKI, Damjan.
ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF SUBJECTIVE MENTAL STATES DURING COMPETIVE ACTIVITY OF CZECH ELITE TRACK CYCLISTS. In 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON KINESIOLOGY. Opatija : University of Zagreb, FAculty of Kinesiology, Croatia, 2014. ISBN 978-953-317-027-5, pp. 525-528. 22.5.2014, Opatija.


more

 

JURÁNKOVÁ, Michaela - ZVONAŘ, Martin.
Analýza segmentové rovnováhy aktivní tělesné hmoty u žen v porovnání s úrovní pohybové aktivity. In Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu III. Ružomberok : VERBUM, 2014. ISBN 978-80-561-0124-7, pp. 56-60. Ružomberok.


more

 

book coverZVONAŘ, Martin - KORVAS, Pavel - CVEČKA, Ján.
Analýza vybraných kinematických a dynamických parametrů vzpřímeného postoje a chůze u dospělé populace České republiky – průřezová studie. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 91 pp. ISBN 978-80-210-6851-3.


more

 

HEDBÁVNÝ, Petr - CACEK, Jan - SVOBODOVÁ, Lenka.
Anthropometric characteristics in Czech elite female gymnasts. In Special Issue; Supplementary Issue: 8th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference, 5-7 December 2013. Alicante : University of Alicante, 2014. nestránkováno-2 pp. 2013, Szombathely, Maďarsko.


more

 

VESPALEC, Tomáš - ZVONAŘ, Martin - PAVLÍK, Josef.
Anthropomotorics (e-learning). Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2014. n/a pp. 1. ISBN 978-80-210-7290-9.


more

 

book coverGRASGRUBER, Pavel - KALINA, Tomáš.
Antropometrické charakteristiky české populace. In Vybrané aspekty zdatnosti dospělé populace České republiky. Brno : Masarykova univerzita, 2014. neuveden pro RIV, ISBN 978-80-210-6852-0, pp. 5-48.


more

 

VESPALEC, Tomáš - ZVONAŘ, Martin - PAVLÍK, Josef.
Antropomotorika (e-learning). Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2014. n/a pp. 1. ISBN 978-80-210-7289-3.


more

 

book coverZHÁNĚL, Jiří.
Aplikace výzkumných metod v kinantropologii. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 183 pp. ISBN 978-80-210-6792-9.


more

 

book coverZVONAŘ, Martin - SEDLÁČEK, Jaromír - JANKOVSKÝ, Pavel.
Aplikovaná antropomotorika II. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 169 pp. ISBN 978-80-210-6749-3.


more

 

SEBERA, Martin - KLÁROVÁ, Renata.
Aplikovaná matematická statistika (e-learning). Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2014. n/a pp. 1. ISBN 978-80-210-7427-9.


more

 

SEBERA, Martin - KLÁROVÁ, Renata.
Applied mathematical statistics (e-learning). Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2014. n/a pp. 1. ISBN 978-80-210-7428-6.


more

 

STEJSKAL, Pavel.
Autonomní nervový systém, metabolický syndrom a pohybová aktivita. 2014.


more

 

PSALMAN, Vladimír - ZVONAŘ, Martin - BALÁŽ, Jozef.
Biomechanical Methods in Sport - University textbook [PDF]. Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2014. 130 pp. 1. ISBN 978-80-210-6879-7.


more

 

book coverSEBERA, Martin.
Biomechanická analýza pohybového výkonu III. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 151 pp. ISBN 978-80-210-6761-5.


more

 

book coverKOLÁŘOVÁ, Kateřina - ZVONAŘ, Martin.
Biomechanická analýza pohybového výkonu IV. Změny v distribuci plantárních tlaků spojených s těhotenstvím. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 151 pp. ISBN 978-80-210-6734-9.


more

 

book coverPSALMAN, Vladimír - ZVONAŘ, Martin - BALÁŽ, Jozef.
Biomechanické metody ve sportu. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 125 pp. neuveden. ISBN 978-80-210-6697-7.


more

 

PSALMAN, Vladimír - ZVONAŘ, Martin - BALÁŽ, Jozef.
Biomechanické metody ve sportu - skripta v PDF ke stažení. Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2014. 124 pp. 1. ISBN 978-80-210-6861-2.


more

 

PSALMAN, Vladimír - BALÁŽ, Jozef.
BIOMECHANICS OF SKI TURN MOVEMENT IN DOWNHILL SKIING. In 7th International Scientific Conference on Kinesiology, 2014, Opatija, Croatia. Opatija : University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, 2014. ISBN 978-953-317-014-5, pp. 192-195. 22.5.2014, Opatija.


more

 

PSALMAN, Vladimír - BALÁŽ, Jozef.
BIOMECHANICS OF SKI TURN MOVEMENT IN DOWNHILL SKIING. In 7th International Scientific Conference on Kinesiology, 2014, Opatija, Croatia. Opatija : University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, 2014. ISBN 978-953-317-027-5, pp. 192-195. 22.5.2014, Opatija.


more

 

NAMEŠANSKÝ, Ján - HRNČIŘÍKOVÁ, Iva - SMOLKA, Ondřej.
Caffeine effect on extending time to exhaustion. In Special Issue; Supplementary Issue: 8th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference, 5-7 December 2013. Alicante : University of Alicante, 2014. nestránkováno-2 pp. 2013, Szombathely, Maďarsko.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 324 records, displayed 1 - 30