Studijní programTělesná výchova a sport

Typ studiaTitulForma studiaStandardní doba studiaKód programu
bakalářskýBc.3 rokyB7401

Uskutečňuje: Fakulta sportovních studií

Akreditované studijní obory programu

Jednooborové studium

Vyberte si jeden studijní obor z této skupiny.

Přejít na Otevřené studijní obory programu